I en ny studie skriver forskerne at trenere bør ta mer hensyn til spillerens individuelle forskjeller når de planlegger treningsopplegg og hviletid for dem. (Foto: Eugene Onischenko, Shutterstock, NTB scanpix)

Ny studie:
Dagens elitefotball krever mer målrettet individuell trening

Tempoet under fotballkampene varierer mer og det nye spillemønsteret krever at spillerne får mer individuell trening, viser ny forskning.

I dag inneholder elitefotballen betydelig flere spurter og hastighetsendringer enn for bare noen år siden, så forskeren bak en ny doktoravhandling mener det er behov for en ny treningsform. Den nye spillestilen sliter nemlig på musklene, særlig mot slutten av kampene.

– Fotballspilleres fysiske trening bør tilpasses slik at de er bedre rustet til å takle de raske endringene i tempoet, forteller Dan Fransson, forsker ved Institutt for ernærings- og idrettsvitenskap ved Göteborgs universitet.

Restitueringen etter kamp kan også variere mye mellom ulike spillere, sier han.

Ulike behov for restituering

Fransson har analysert hvor langt 473 fotballspillere på det høyeste nivå i Europa løper. Han har også undersøkt blant annet trettheten og reparasjonstiden i ulike muskelgrupper ved hjelp av styrketester.

Resultatene viser at alle spillerne var mer eller mindre slitne etter intensive perioder. Men hvilken posisjon spillerne har på banen hadde stor betydning for hvor slitne de var.

Magemusklene skiller seg ut

Alle muskelgruppene, unntatt magemusklene, innhenter seg innen 24 timer etter kamp, viser studien. Magemusklene trengte opptil dobbelt så lang tid. Forskningen viste også store forskjeller i ulike muskelgrupper hos spillerne etter kamp.

Det finnes store individuelle forskjeller for hvor mye spillerne yter i løpet av en kamp. Det varierer også veldig hvor mye tid de trenger på å restituere.

Fransson mener trenere i større grad bør ta mer hensyn til spillerens individuelle forskjeller når de planlegger treningsopplegg og hviletid. Individuell høyintensitetstrening kan være en egnet metode for å sikre fysiologiske tilpasninger og økt fysisk ytelse hos fotballspillere, skriver han i doktoravhandlingen.

– Flere dimensjoner å ta hensyn til

Mathias Haugaasen ved Norges idrettshøgskole sier til forskning.no at fotballspillere har ulike forutsetninger både på grunn av arv og treningsbakgrunn.

– Fotball har i likhet med andre lagspill, flere dimensjoner å ta hensyn til. Det er et kompleks bilde og utfordringen ligger i å balansere det individuelle med lagspillet, sier Haugaasen.

Han forteller at man på toppnivå er veldig bevisst på det individuelle løpet hos alle spillerne, og klubber med mer ressurser har bedre forutsetninger for å være gode på det.

– Særlig toppklubbene i Europa har mye kompetanse og mange verktøy som brukes til å tilpasse treningen etter ulike spillere, sier Haugaasen.

Haugaasen forteller at mye har utviklet seg på fotballbanen de siste 20 årene.

– Vi ser det først og fremst på tempoet, som er mye høyere. Spillerne løper fremdeles omtrent like langt, men større andel skjer i høy intensitet. På et tidspunkt må det nok flate seg mer ut, men ikke enda, sier Haugaasen.


Referanse:

Dan Fransson: Game demands and fatigue profiles in elite football – an individual approach -Implications for training and recovery strategies, doktoravhandling ved Göteborgs universitet, april 2019

Powered by Labrador CMS