2,5 millioner dør hvert år av luftforurensing

Menneskeskapt luftforurensing er direkte årsak til at 2,5 millioner mennesker dør hvert år, anslår forskere i ny undersøkelse.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I Danmark har vi heldigvis så store problemer med luftforurensning, siden vi har mindre industri enn andre land. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Fakta:

Luftforurensing har betydning for helsen vår på flere måter. Det kan gi luftveisproblemer, påvirke blodet og endre cellene i kroppen. I verste fall kan forurensningen føre til kreft.

Fakta:

Noen av langtidseffektene kan være hjerte- og lungesykdommer, kreft og dårligere lunger hos barn.

Fakta:

På kort sikt er det særlig folk som allerede har problemer med for eksempel astma som rammes.

Eksosrørene hoster og skorsteinene soter. I byer rundt om i verden er luftforurensing blitt en av de viktigste årsakene til dårlig helse.

Det hevder en internasjonal gruppe på 30 forskere i en ny undersøkelse utgitt i tidsskriftet Environmental Research Letters.

Globalt sett er luftforurensing direkte årsak til cirka 2,5 millioner dødsfall, konkluderer forskergruppen, som har deltakere fra land som USA, England, Italia, Japan og New Zealand.

De fine partiklene er farligst

Den farligste kilden til luftforurensing er de ørsmå, menneskeskapte partiklene. 2,1 millioner av dødsfallene skyldes disse partiklene, mener forskerne.

Partiklene stammer blant annet fra forbrenning av fossilt drivstoff. Det er hovedsakelig et problem omkring de store millionbyene.

Ozon er utbredt

Det nest farligste stoffet er ozon – eller rettere sagt den delen av ozonet som ligger tett ved jordoverflaten. Ozon dannes av andre stoffer, som blant annet stammer fra menneskelig aktivitet. Det er altså ikke snakk om ozonet høyt oppe i atmosfæren, som beskytter oss mot UV-strålene fra solen.

Overflate-ozon er et svært vanlig forurensingsproblem, også i mange europeiske land.

Forskergruppen anslår at cirka 470.000 mennesker hvert år dør av å puste inn det farlige ozonet.

Danmark slipper … nesten

I Skandinavia er det mindre problemer med luftforurensing enn mange andre steder, særlig fordi vi ikke har like mye tungindustri som mange andre land, sier Allan Gross, professor i matematisk modellering ved AU Herning, Aarhus universitet.

Gross har ikke bidratt til undersøkelsen selv, men har vært med på å utføre lignende beregninger for Europa.

– Hvis man ser på et kart over luftforurensing over Europa, så er det mye større problemer i Sør-, Øst- og Mellom-Europa. Det skyldes delvis at det er varmere der. Det gjør at luftforurensingen og de kjemiske forbindelsene bedre kan utvikle seg, sier han. 

Overskrider EUs grenseverdier

EU har seks forskjellige krav til luftkvaliteten og hvordan myndighetene skal opplyse befolkningen. Blant annet et informasjons- og et advarselsnivå. Og de kravene overskrider Danmark noen ganger.

– Ozon og partikler er den viktigste luftforurensingen. Informasjonsnivået for ozon overskrides i gjennomsnitt en til to ganger annethvert år, mens kriteriene for partikler ikke er overskredet i Danmark enda, selv om det i perioder er tett på, sier Gross.

Det vil si at myndighetene flere ganger har vært forpliktet til å informere befolkningen om høye konsentrasjoner av ozon.

– Imidlertid har det aldri vært slik at advarselsnivået har vært overskredet i Danmark, som det har vært i for eksempel Sør-Europa.

Her har myndigheter måttet advare befolkningen om å holde seg innendørs på grunn av helsefaren.

Luftkvaliteten er lokal

Luftforurensing sprer seg innenfor et begrenset område, og Danmarks luftkvalitet er ikke påvirket av storbyer som Beijing. I hvert fall ikke foreløpig.

– Når vi har høye ozonverdier, er det som regel på grunn av ozon som kommer fra Tyskland og Benelux-landene. Vi er ikke like påvirket av luftforurensing fra Asia, sier Gross.

– I Kina, og særlig i Beijing, har de mye større problemer enn her. I Asia kan luftforurensingen være ganske voldsom, sier Gross. – Så når man ser globalt på dødsfall forårsaket av luftforurensing, så er mange fra de kinesiske storbyene.

Det er heller ikke mer enn et halvt år siden kinesiske myndigheter rådet folk til å holde seg innendørs på grunn av helseskadelig luftforurensing.

Usikre beregninger

Det er knyttet usikkerhet til beregningen av antallet dødsfall, mener Gross.

– Luftforurensing har helt klart en effekt på folks helse, og det er også folk som dør av det. Men hvor gode disse estimatene er, vil være vanskelig å si noe om, sier Gross.

Det har siden midten av siste århundre vært stort fokus på ozon, og beregningene av ozonforurensningen er noenlunde presise. Det er annerledes med de fine partiklene.

– De har først kommet inn i modellene de siste 20 årene. Det er mye mer komplekst å beregne konsentrasjonen av partikkelmasse, og det gjør også estimatene mer usikre, sier Gross.

Solid undersøkelse

Selv om Allan Gross tar forbehold, er undersøkelsen så god som den kan bli.

– Undersøkelsen er godt gjennomført og metoden er etter boken. Det er bare vanskelig å komme med sikre vurderinger for hele verden, sier Gross.

– Men det er fremdeles viktig at forskere kommer med disse estimatene, ettersom det gir veiledende retningslinjer for luftforurensingens effekt på folks helse.

Referanse:

Lenke til undersøkelse

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS