Det elektrifiserte oljefeltet Johan Sverdrup hadde sitt første hele driftsår i 2020.
Det elektrifiserte oljefeltet Johan Sverdrup hadde sitt første hele driftsår i 2020.

Klimagass­utslippene gikk ned 3,5 prosent i fjor

Endelige tall for 2020 viser en nedgang i klimagassutslippene på 3,5 prosent fra 2019, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er en nedgang på 0,06 prosent fra de foreløpige tallene SSB publiserte i juli.

De oppdaterte tallene viser en nedgang fra alle utslippskildene på hovednivå. Størst nedgang er det fra olje- og gassutvinning, som slapp ut 5 prosent mindre klimagass enn i 2019. Dette til tross for 20 prosents økning i oljeproduksjonen.

– Dette har sammenheng med at det elektrifiserte oljefeltet Johan Sverdrup hadde første hele driftsår i 2020, skriver SSB, som også viser til at det var nedgang i gassproduksjonen i Norge i 2020.

Innen transport var det også sterk nedgang i utslipp fra lufttransporten i pandemiåret 2020. Totalt falt utslippene fra innenriks luftfart med 32 prosent fra 2019.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS