Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

Forskere undersøkte 24 vanlige plastprodukter over ti dager for å se om de lekket kjemiske stoffer ut i vann under naturlige forhold.
Forskere undersøkte 24 vanlige plastprodukter over ti dager for å se om de lekket kjemiske stoffer ut i vann under naturlige forhold.

Plast lekker giftstoffer

Plast inneholder tusenvis av kjemikalier. Til nå har vi ikke visst om disse lekker ut i omgivelsene i noen særlig grad. Men det gjør de.

– Hundrevis, kanskje tusenvis, av kjemikalier fra plast kan lekke ut i vannet under naturlige forhold. Dette vannet kan inneholde stoffer som vi vet er giftige under laboratorieforhold, konstaterer forsker Martin Wagner ved Institutt for biologi på NTNU.

Wagner er del av en forskergruppe som har sett på hvordan helt vanlige plastprodukter lekker kjemikalier ut i vannet under naturlige forhold.

Plasten vi omgir oss med, inneholder opptil 20.000 ulike kjemiske forbindelser. Mange av disse kjemikaliene er giftige under laboratorieforhold, men foreløpig har vi visst lite om hvor skadelig denne plasten er for oss.

For om disse kjemikaliene holder seg bundet opp i plasten og ikke slippes ut i omgivelsene, er det ikke noe farlig for oss. Men så heldige er vi kanskje ikke.

Samtlige lekker kjemikalier

– Vi undersøkte 24 vanlige plastprodukter over ti dager for å se om de lekket kjemiske stoffer ut i vann under naturlige forhold. Vannet undersøkte vi deretter for kjemikalier og giftighet, sier Wagner.

Samtlige av produktene lekket kjemikalier ut i vannet. Flere av disse stoffene kan gi en giftvirkning.

  • 22 av de 24 plastproduktene lekket ut stoffer i vannet som er forbundet med såkalt oksidativt stress. Dette kan skade celler og kan gi betennelser og kronisk sykdom.
  • 13 av produktene lekket antiandrogener, som kan ha en effekt på menns fruktbarhet.
  • Ett av plastproduktene lekket østrogener som kan påvirke fruktbarheten hos kvinner og menn.

Plasten lekker svært ulikt

Nesten 8700 ulike stoffer kunne lekke ut i vannet fra ett produkt. Plastproduktene lekket derimot ikke like mye kjemikalier i vannet.

Det varierte stort, og ett produkt kunne frigi fra 1 til 88 prosent av de ulike kjemikaliene som det inneholder.

Bare en liten andel, rundt åtte prosent av stoffene som ble lekket ut i de ulike vannprøvene, kunne forskergruppen identifisere med sikkerhet. Det betyr at virkningen av resten, vet vi fint lite om.

Lekker mye mer enn vi visste

– Undersøkelsene våre viser at plastprodukter lekker ut mye mer kjemikalier enn vi tidligere har visst om, sier Wagner.

Noen av disse vet vi altså er giftige under laboratorieforhold. Det er kanskje spesielt bekymringsfullt om det dreier seg om plast som brukes til innpakking av mat og drikke.

– Dette viser oss at mennesker og andre dyr er langt mer utsatt for ulike stoffer fra plast enn vi tidligere har visst, og som gjenspeiler seg i dagens helseråd og helsepolitikk, sier Wagner.

Med ett unntak kom produktene som ble undersøkt fra Tyskland, men ingenting tilsier at det står annerledes til her hjemme.

Referanse:

Lisa Zimmermann mfl.: Plastic Products Leach Chemicals That Induce In Vitro Toxicity under Realistic Use Conditions. Environ. Sci. Technol., 2021. Doi.org/10.1021/acs.est.1c01103

Powered by Labrador CMS