Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

Søppelhåndteringsanlegget Thilafushi på Maldivene.

Forskere finner 16.000 kjemikalier i plast

Og de er bekymret. Rundt en fjerdedel av disse kjemikaliene kan være skadelige for helsa og miljøet.

Plastforurensning er en internasjonal miljøkrise, og forskerne bak en ny rapport blir mer og mer bekymret for helsekonsekvensene av denne plasten.

– Vi vet at det er mange problematiske kjemikalier i plast. Disse utgjør en trussel mot både vår egen helse og miljøet. Derfor må vi gjøre plasten trygg og bærekraftig, sier professor Martin Wagner ved Institutt for biologi ved NTNU.

Han er hovedforfatter av en ny, internasjonal rapport som nylig ble publisert. PlastChem Report gir helt essensiell vitenskapelig informasjon om plastkjemikalier, som en hjelp slik at vi kan fremstille langt tryggere plast i fremtiden. Professor Wagner har koordinert forskningsprosjektet.

FN jobber med global plastavtale

FN er i ferd med å forhandle frem en global avtale om plast. 

Målet er å stanse plastforurensningen og utvikle plast som er sikrere og mer bærekraftig. Da er det svært viktig at beslutningstakerne vet mest mulig om kjemikaliene i denne plasten og tar hensyn til dem når de skal ta avgjørelsene.

– Vi kan bare håndtere plastproblemet om vi tar hensyn til kjemikaliene i plasten og tar oss av dem på forsvarlig vis, sier Wagner.

En tidligere plastrapport fra United Nations Environment Programme (UNEP) identifiserte 13.000 kjemikalier, men den nye rapporten viser at tallet snarere er over 16.000.

Plastforurensning er et globalt problem.

Hvert fjerde plastkjemikalium er farlig

Av nøkkelfunnene i den nye rapporten er disse:

  • Minst 4200 plastkjemikalier, rundt 26 prosent, utgjør en fare for helsa og/eller miljøet.
  • 400 av kjemikaliene som bekymrer forskerne, finnes i alle typer plast, inkludert plast for innpakking av mat. Alle typene plast kan lekke farlige kjemikalier.
  • For å gjøre plastmaterialer tryggere trenger vi nye fremgangsmåter for å regulere kjemikaliene. Dette inkluderer å identifisere de farlige kjemikaliene og å regulere farlige grupper av plastkjemikalier.

I tillegg til å være en database over problematiske stoffer, gir dokumentet også en fremgangsmåte for å identifisere og håndtere bekymringsverdige kjemikalier i plasten.

Plastkjemikalier omfatter alle kjemikalier i plast og inkluderer tilsetningsstoffer, urenheter og kjemikalier som bidrar i produksjonen.

Forskernes fire råd

Forskerne har formulert fire punkter som de mener beslutningstakerne må gjøre noe med:

  1. Regulere bruken av problematiske stoffer i plasten.
  2. Skape mer åpenhet rundt hvilke kjemikalier som brukes i plastproduksjonen.
  3. Gjøre plasten mindre komplisert, slik at vi ikke trenger å forholde oss til så mange kjemikalier.
  4. Øke slagkraften og kapasiteten, slik at myndigheter, industrien og forskere lettere kan samarbeide for å lage bedre plastmaterialer.

Systematisk om plast

– Dette er en unik rapport. Den bruker en systematisk, omfattende tilnærming for å forstå den kjemiske dimensjonen ved plasten, sier medforfatter og professor II Hans-Peter Arp ved NTNU.

– Rapporten er avgjørende for å greie å takle plastforurensning, sier medforfatter Ksenia Groh ved det sveitsiske forskningsinstituttet Eawag.

Rapporten er blitt til med støtte fra Forskningsrådet.

Referanse: 

Martin Wagner mfl.: State of the science on plastic chemicals - Identifying and addressing chemicals and polymers of concernZenodo., 2024. Doi.org/10.5281/zenodo.10701706

Powered by Labrador CMS