Kreftregisteret hentet inn blodprøver uten samtykke. (Illustrasjonsfoto: Berit Roald, NTB scanpix)

Kreftregisteret får gebyr for ulovlig innhenting av blodprøver

Datatilsynet har gitt Kreftregisteret et gebyr på 400 000 kroner for ulovlig innhenting av blodprøver fra over 700 pasienter.

Ifølge TV 2 har Janus Serumbank, som er underlagt Kreftregisteret, tappet ekstra blodprøver av pasienter til bruk i forskning – uten å spørre dem om lov. De ekstra blodprøvene er blitt tatt i forbindelse med ordinær blodprøvetaking, men praksisen bryter med vilkårene i konsesjonen fra Datatilsynet.

– Det er et relativt høyt gebyr, blant de høyeste vi har gitt i helsesektoren, og det understreker alvoret i dette. Å bli tatt blodprøve av uten at man ber om tilstrekkelig tillatelser er jo en krenkelse av individet, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

I Kreftregisteret innrømmer de at rutinene ikke ble fulgt og beklager at de ikke innhentet tilstrekkelig samtykke. De over 700 pasientene som har blitt utsatt for dette, har blitt varslet.

– Vi har skrevet til alle de involverte, beklaget det inntrufne og spurt dem om et nytt samtykke til å oppbevare blodprøvene slik at vi kan bruke dem i kreftforskningen, sier leder Hilde Langseth i Janus Serumbank til TV 2.

Hun er likevel usikker på om de vil godta gebyret fra Datatilsynet.

– Nå skal vi sette oss ned og se på vedtaket som er kommet fra Datatilsynet og vurdere det nøye, sier hun.

Kreftregisteret er et selvstendig institutt ved Oslo universitetssykehus med eget styre. Janus Serumbank ligger igjen under dette.

Powered by Labrador CMS