Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Oleksandra Deineko er flyktning fra Ukraina og sosiolog ved OsloMet. Fremdeles underviser hun studenter i Kharkiv på nett.

Oleksandra Deineko er flyktning  og underviser studenter i Kharkiv på nett fra Norge

For å gjennomføre vitenskapelige konferanser har det ukrainske universitetet utstyrt en bombesikker bunker med pålitelig internettforbindelse. 

I dag er det to år siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Vi spør sosiolog ved OsloMet og flyktning Oleksandra Deineko hvordan livet er nå, etter to hele år i krig?

Det er vanskelig å bo i Ukraina mens landet er i krig. 

– Alle ønsker seg tilbake til et normalt liv. Det folk i Vesten ser på tv, foregår i ukrainernes virkelighet: død, skader, de mister familien, mister boligen, flykter, sier Oleksandra Deineko. 

Hun er jobber ved Karazin-universitetet i Kharkiv. Det er Ukrainas nest største by, og den som er hardest rammet av krigen.

Hun flyktet selv til Norge i slutten av februar for to år siden. Nå er hun forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR på OsloMet. Samtidig underviser hun fortsatt studenter ved Karazin på nett.

– Forrige helg ble en familie med tre barn brent levende etter et rakettangrep i Kharkiv. Hver eneste dag kjemper ukrainere for å overleve som nasjon. Det er troen på den ukrainske hæren og hverandre ispedd litt galgenhumor som gir dem krefter til å overleve.

Nye rutiner og ferdigheter

– Hvordan ser hverdagen ut i Kharkiv?

– Krigen har endret hverdagen fullstendig. Det er mye usikkerhet og nye rutiner. Som for eksempel å reagere på luftalarm, å komme seg i sikkerhet, å komme seg hjem til portforbudet, alltid ha en viss mengde mat hjemme, og også dokumenter og en ladet mobiltelefon. I tillegg til forstyrret søvn på grunn av angrep både på dagtid og om natten.

– Har krigen ført til andre endringer?

– Krigen har gitt oss nye ferdigheter, som å leve med konstant stress, vite hvordan du gir førstehjelp eller hvordan du kommuniserer med dem som har mistet sine kjære. For å sosialisere barn i krigstid er det også laget en animasjonsserie med hovedkarakteren «Patron». Det er en redningshund som lærer barna å gjenkjenne eksplosive gjenstander.

– Finnes det glimt av fredelig liv?

– Det er fortsatt mulig å gå på kafeer, treningsstudio, skjønnhetssalonger og butikker. Men følelsen av førkrigsliv forsvinner så fort luftalarmen går, når en russisk rakett treffer eller når strømmen går. Noe som skjer ofte flere steder i landet. Nær frontlinjen er det nesten umulig å planlegge for noe. Da jeg snakket med foreldrene mine i Kharkiv, spurte jeg dem om planene deres for morgendagen. Det var kort tid etter de intense bombingene tidlig i januar. Min mor svarte at de hadde bare ett mål for morgendagen – å overleve.

– Hvordan takler folk alle angrepene?

– Hovedfokus er sikkerhet. Alle institusjoner har som mål å skape trygge områder. For eksempel har en underjordisk skole vært operativ i Kharkiv siden 2023. Den er plassert på metrostasjonene. Over tusen barn er under opplæring der. I 2024 åpnet også en underjordisk barnehage. Over hele Ukraina ser vi nå sikre busstopp, utstyrt som tilfluktsrom, som skjuler deg under luftalarmer.

– Hva har dere gjort ved Karazin-universitetet?

– Vi har etablert en såkalt sikker sone. Det er en teknisk utstyrt bombesikker bunker med pålitelig internettforbindelse. Den brukes nå til vitenskapelige konferanser, seminarer eller viktige møter. Stedet er ikke bare etterspurt av universitetet. Den brukes av hele byen.

– Gjennom Nansen-programmet, som ble presentert tidligere i februar, gir Norge 75 milliarder kroner til Ukraina, fordelt over fem år. Støtten går blant annet til luftvernmissiler og lærerlønninger. Hvordan er det generelt – får folk fortsatt lønn?

Hvem er de ukrainske flyktningene i Norge?

  • Det er en overvekt av kvinner, men det har blitt en jevnere balanse mellom kjønnene etter de første måneden i 2022. Nå er de rundt 60 prosent kvinner og 40 prosent menn. De fleste er i arbeidsfør alder (18–65 år). Omtrent en tredjedel er barn.
  • To av tre av de ukrainske flyktningene i studien har slektninger fra Ukraina som bor sammen med dem i Norge, og nesten halvparten er i Norge med sin partner.
  • Ukrainske flyktninger har generelt høyt utdanningsnivå. 75 prosent har høyere utdannelse, men det var en noe lavere andel for de som ankom senere i 2023.
  • Bare 36 prosent snakker grunnleggende engelsk, men 85 prosent snakker både russisk og ukrainsk.

– Folk mottar lønn, pensjonister får pensjoner og internt fordrevne personer mottar sosiale ytelser. Det er mye takket være utenlandske givere og partnere som hjelper Ukraina både med våpenleveranser og humanitær hjelp. Ukraina har en digital innsamling via UNITED24-plattformen. Der kan alle i verden donere. 

Donasjonene går via nasjonalbudsjettet og gir støtte til blant annet utdanning, medisiner og hæren.

Flyktningens samfunnsoppdrag

– Hva med deg selv? Hvordan har disse to årene vært for deg?

– Jeg har en merkelig følelse av at disse to årene bare er én dag som begynte 24. februar 2022 og bare varer og varer. Jeg har ikke sett foreldrene mine på to år. Men jeg har valgt å være aktiv fra de første dagene på flukt, å jobbe mye og å prøve å bidra der jeg kan.

– Hvordan bidrar du?

– Jeg mener at flyktninger har et samfunnsoppdrag i å knytte sammen de to samfunnene: hjemsted og vertsted. Jeg tror vi kan utgjøre en forskjell på den måten. Men for å være ærlig opplever jeg også en skyldfølelse når jeg ser hvordan folk sliter med livene sine i Ukraina, når jeg mister vennene mine ved fronten eller ser dem som er skadet. I slike øyeblikk prøver jeg å huske at alle monner drar og at min innsats også er viktig, at små ting kan få store konsekvenser. Det gir meg styrke.

– Da du kom til Norge, var du også opptatt av at alle ukrainere måtte stå sammen, at det ikke måtte bli splid mellom dem som flyktet og dem som ble igjen. Hvordan har det gått?

– Jeg forstår hvor viktig det er å opprettholde samhørighet og støtte hverandre i krigstid. Allerede fra starten hadde jeg en antakelse om at aktiv deltakelse for ukrainsk seier eller ikke kunne medføre sterk splittelse i befolkningen.

Ukrainske flyktninger som har forlatt landet, kan bli oppfattet med sosial fordømmelse for at de ikke har gjort nok for å sikre Ukrainas seier sammenlignet med den gjenværende og aktive majoriteten.

Derfor skrev jeg en kronikk om at det er viktig for flyktninger å fortsette å være aktive og hjelpe ukrainerne som blir igjen. Grunnen er at flyktninger har en unik sosial rolle i å knytte sammen samfunnene. Og denne rollen vil bli desto viktigere i gjenoppbyggingen av Ukraina. Flyktningene kan bidra med ny kunnskap, kompetanse, sosiale kontakter og utenlandsk støtte. Det er nødvendig for Ukraina.

– Var antakelsen din rett?

– Det er for tidlig å konkludere. På den ene siden ser vi mye fordømmelse i sosiale medier rettet mot ukrainske flyktninger. Det tilsier at jeg har rett. På den andre siden bekreftes hypotesen bare delvis av studier. En undersøkelse fra august 2023 viser for eksempel at holdningene til dem som flyktet, påvirkes av personens kjønn og alder. 83 prosent har en positiv holdning til kvinnelige flyktninger med barn, for eksempel. 70 prosent er negative til menn uten barn som har flyktet.

– Veldig mange har flyktet fra Ukraina i løpet av disse to årene. Hvordan merkes det i Ukraina?

– Selvfølgelig påvirker det arbeidsstyrken. Det er et stort behov for butikkansatte, sjåfører, regnskapsførere, kokker, ingeniører, lastebilsjåfører og leger. Etter hvert som krigen fortsetter, blir mange menn i arbeidsdyktig alder mobilisert til de væpnede styrkene. Det er ingen erstatninger for dem. Det er mangel på arbeidskraft innen bygge- og anleggssektoren. I tillegg oppstår nye yrker. Mentorer for å hjelpe veteraner som returnerer fra fronten er et eksempel.

Uaktuelt å gi opp håp om seier

– Tror folk fortsatt på ukrainsk seier?

– Selv om alle føler på en krigshverdagstrøtthet, så fører ikke det til at ukrainerne vil gi opp. Det finnes ingen annen vei til et normalt liv igjen enn å vinne mot russerne på slagmarken. Ifølge sosiologisk institutt i Ukraina tror mer enn 80 prosent på at ukrainsk seier vil gi tilbake alle ukrainske territorier slik landet så ut i 1991. Andre alternativer får ikke engang 5 prosent oppslutning. Selv de som befinner seg i nærheten av frontlinjen, er imot at Ukraina skal gi fra seg landområder. Svarene viser at det ukrainske samfunnet bevarer motstanden. På den måten er de overhodet ikke krigstrøtte.

– Det snakkes mye om krigstrøtthet i vestlige land. Hvordan merker man det i Ukraina?

– Andelen som mener at Vesten er lei Ukraina og at støtten svekkes, ble doblet fra høsten 2022 til høsten 2023. Forsinkelsene i leveranser av våpen bidrar til inntrykket. Imidlertid mener flertallet av befolkningen, seks av ti, at Vesten fortsatt støtter og hjelper Ukraina. Ni av ti ukrainerne mener at hvis Vesten fortsetter å hjelpe Ukraina med våpen, finanser og sanksjoner, vil Ukraina kunne vinne over Russland. 

Bare sju prosent mener at Russland er for sterkt uavhengig av Vestens støtte. Det viser at ukrainerne ikke har mistet troen på seier og anser Vesten som pålitelige partnere.

– Ser vi tegn på noen endringer i folket?

– I mediene kan vi ganske ofte finne synspunkter om at 2023 ikke ble året med seier for Ukraina som de hadde håpet og trodd på, at folk har mistet tilliten til regjeringen, og at samfunnet har blitt splittet på grunn av krigens utmattelse. Noen av påstandene gir et for enkelt bilde av situasjonen, mens andre har en viss gyldighet.

– Som for eksempel?

– Som de overdrevne forventningene om rask seier. Det er forsterket av uttalelser fra ukrainske politikere om «sommerferie i Krim» og posisjoneringen av 2023 som «seierens år».

Suksessene med å frigjøre Kharkiv- og Kherson-regionen forsterket håpet om en rask seier. Men slik gikk det ikke, og folk ble skuffet. Vi ser uttrykk for skuffelsen både i tillitsmålinger, i vurderinger av myndighetenes handlinger og i oppfatningen av Ukrainas fremtid.

Fortsatt tillit og samhold

– Har skuffelsen gått ut over tilliten til myndighetene?

– 2023 var ikke et helsvart år for Ukraina. Vi oppnådde flere viktige seire ved Svartehavet, og russerne klarte ikke å gjøre vesentlige fremskritt i øst. Det ukrainske militære lederskapet under general Zaluzhnyi viste at hovedfokus er å beskytte livene til de ukrainske soldatene. Så tilliten ble ikke tapt, men folk er blitt mer selektive i hvem de stoler på.

– På hvilken måte?

– Tilliten til det ukrainske parlamentet og regjeringen er svekket. Tilliten til presidenten er fremdeles høy. Han har ikke tapt sin rolle som nasjonssamler. Tilliten til lokale myndigheter har ikke endret seg. Samfunnet har fortsatt svært høy tillit til forsvaret. Utviklingen fra 2020 og frem til i dag viser at landet er blitt mer samlet. Langt flere ukrainere mener i dag at landet beveger seg i retning av å være én politisk nasjon. Stadig færre mener at landet er splittet.

– Deltar folk i frivillig arbeid i like stor grad som tidlig i krigen?

– Frivillig arbeid var og er en utbredt praksis som forener ukrainerne mens krigen pågår. Samtidig kan vi se visse endringer. For to år siden besto frivillig arbeid mest i å hjelpe med evakuering, transport, mat og andre behov folk som flyktet fra kampsonen hadde, og støtte til hæren.

– Hva er mest utbredt i dag?

– Strømmen av mennesker fra frontlinjen er ikke lenger like intens. Derfor fokuserer folk mer på å hjelpe hæren. Innsamling av penger til droner eller annet utstyr er veldig populært. Både antall givere og gjennomsnittsbeløpet folk gir til hæren, har økt det siste året.

Støtter hæren

– Er det enkelt å samle inn penger etter to år i krig?

– Frivillige innrømmer at innsamling av penger er vanskeligere. Stadig flere merker de negative konsekvensene av krigen. Men små, individuelle bidrag fra hundretusenvis av mennesker utgjør en forskjell. Sosiale medier spiller en viktig rolle.

– På hvilken måte?

– Alle forstår at staten ikke kan dekke alle behov alene. Jeg kaller det «å ta dem under sine beskyttende vinger». Mange sivile og offentlige organisasjoner har påtatt seg ansvaret for å støtte militære enheter. For eksempel ved at universiteter samler inn donasjoner til brigadene hvor egne studenter og professorer tjenestegjør. Slike eksempler er utbredt overalt. Samarbeidet mellom de militære styrkene og det sivile samfunnet bidrar til å styrke sosial samhørighet og tillit. Ukrainerne har aldri vært så nært knyttet til sin hær før. Hvis du spør ukrainere hvem de har tro på, får du svaret: «Vi tror på Gud og den ukrainske hæren».

– Hvilke visjoner for framtida sirkulerer i Ukraina nå?

– I løpet av det siste året er flere blitt mer pessimistiske for Ukrainas fremtid. Antallet som mener at Ukraina vil være et land med ødelagt økonomi og betydelig utflytting om ti år, har økt fra 5 prosent til 19 prosent. Men flertallet av ukrainerne, 73 prosent, beholder fortsatt troen på at Ukraina vil være en nasjon i vekst og EU-medlem om ti år. Ukrainere har gått fra å være kortsiktige optimister til å bli langsiktige realister. Flere mener at krigen blir langvarig nå, men folk tror fortsatt på ukrainsk serier.

Powered by Labrador CMS