Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

– De som kommer innom fastlegekontoret ofte, er for lite aktive. Mange av dem ønsker fastlegens aktive støtte til å komme i gang, sier førsteamanuensis Thomas Mildestved.
– De som kommer innom fastlegekontoret ofte, er for lite aktive. Mange av dem ønsker fastlegens aktive støtte til å komme i gang, sier førsteamanuensis Thomas Mildestved.

Pasienter ønsker hjelp av fastlegen sin til å bli mer aktive

85 prosent av inaktive vil bli mer aktive. Over halvparten av disse vil at fastlegen skal hjelpe dem i gang.

Lite fysisk aktivitet er en kjent årsak til og også konsekvens av, sykdom. Norske helsemyndigheter anbefaler alle voksne til å holde seg fysisk aktive med moderat til høy intensitet 30 minutter minst fem dager i uken.

– Om lag 70 prosent av den generelle befolkningen klarer ikke å nå dette målet, forteller fastlege og førsteamanuensis Thomas Mildestvedt ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin på Universitetet i Bergen.

Han er hovedveileder for medisinstudentene Frida Falskog og Ane M. Landsem. De to har i sin hovedoppgave undersøkt hvordan det står til med aktivitetsnivået til de som oppsøker fastlegen sin.

Spurte pasienter på venterommet hos fastlegen

I undersøkelsen spurte de over 2000 pasienter på venterommet hos fastleger. Gjennomsnittsalderen på deltagerne i studien var 49 år. Drøyt seks av ti var kvinner.

– 80 prosent av pasienter på venterommet hos fastlegen oppnår ikke helsemyndighetenes anbefaling om fysisk aktivitet. Men nesten alle, 85 prosent, er motivert til å gjøre noe med det, sier Mildestvedt.

Blant disse ønsker halvparten hjelp av fastlegen til å komme i gang. Motivasjonen for å få hjelp fra fastlegen var lik for begge kjønn.

– Aktivitetsklokker kan motivere

Mildestvedt mener at studien har en klar beskjed til fastlegene:

– Det viser at de som kommer innom fastlegekontoret, ofte er for lite aktive. Mange av dem ønsker fastlegens aktive støtte til å komme i gang.

Hvordan kan man best hjelpe denne gruppen? Mildestvedt understreker at mer forskning trengs, men har et forslag:

– Det er kommet veldig rimelige og presise aktivitetsklokker som kan måle fysisk aktivitet. De kan på en god måte brukes til å konkretisere mål. Det kan være et nyttig verktøy for både fastlegene og pasientene. Vi vet av tidligere forskning at mange motiveres av konkrete mål, sier Mildestvedt.

Viktig med forskning på fastlegekontorene

De så også på pasientenes opplevelse av egen helse. De som var minst aktive, var også de som opplevde sin egen helse som dårlig. Disse var dessuten de som ønsket hjelp av fastlegen til å øke aktivitetsnivået.

Mildestvedt mener det er viktig å forske på fastlegenes pasienter:

– Fastlegene møter ikke «den generelle befolkningen», men pasienter som har gått hos legen. Hvem er de og hva trenger de? Som forskere vil vi hjelpe fastlegene til å finne ut mer om denne gruppen, sier han.

Referanse:

Frida Falskog mfl.: Patients want their doctors’ help to increase physical activity: a cross sectional study in general practice. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2021. Doi.org/10.1080/02813432.2021.1910670

Powered by Labrador CMS