Denne artikkelen er produsert og finansiert av UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Professor Jorunn Jørgensen og forskningsgruppen hennes har funnet ut at laksecellene produserer IFIT5, et essensielt virusforsvarsprotein som er funnet i andre dyr, men aldri før i fisk.

Også laks produserer sin egen brems mot virussmitte

Forskere har funnet et nytt protein i laksen som er viktig i kroppens eget forsvar mot virus. Proteinet er tidligere funnet hos mennesket og noen dyrearter, men aldri før hos fisk.

Virussykdommer fører til store tap i norsk lakseoppdrett. For fisk, som for mennesker, er kroppens tidlige forsvar mot virus svært viktig for å unngå sykdom.

En type molekyler, kalt interferoner, har en nøkkelrolle i forsvaret mot virus og stopper de fleste virussykdommer i tidlig fase av smitten. Når virus infiserer cellene, blir interferonene produsert. De hindrer at infeksjonen sprer seg til naboceller.

Arvestoffet til virus, RNA eller DNA, fungerer som et faresignal som aktiverer interferonene. Interferon er som en brannalarm: «Virus er kommet inn. Vennligst ta affære».

Denne alarmen får cellene til å produsere ulike anti-virusproteiner, en slags virusbremse, som kan stoppe videre invasjon av virus i fisken.

Et viktig forsvarsprotein

Interferonene vil sirkulere i kroppen og signalisere til ulike celler at de skal produsere rett medisin som kan hindre viruset i å spre seg.

– Ved å se på hvilke gener som slås på når laksen blir infisert av virus, finner vi ut hvilke forsvarsmekanismer den bruker mot infeksjon.

– Vi fant et gen som var spesielt interessant og undersøkte hva dette genet kodet for. Det var IFIT5, et essensielt virusforsvarsprotein som er funnet i andre dyr, men aldri før i fisk, sier professor Jorunn Jørgensen.

Hun og forskningsgruppen hennes, Fish Immunology and Vaccinology, ved Norges fiskerihøgskole, UiT har funnet ut at laksecellene produserer IFIT5 når de blir utsatt for viruset Salmonid alfavirus.

– Ved å se på hvilke gener som slås på når laksen infiseres av virus, finner vi ut hvilke forsvarsmekanismer laksen bruker mot infeksjon, forteller professor Jorunn Jørgensen.

Tidligere funnet i mennesker og kylling

Arbeidet ble nylig publisert i tidsskriftet Developmental and Comparative Immunology. Dette er første gang proteinet er funnet i fisk, men det har tidligere blitt funnet i mennesker og i kylling. Forsøk på disse artene viser at IFIT5 er viktig i forsvaret mot virus.

Forskerne fant høy produksjon av IFIT5 i flere av laksens organer når fisken er infisert med virus. Det samme skjer når lakseceller, som er dyrket i laboratoriet, blir infiserte med samme virus eller behandlet med interferoner.

– IFIT5 er vist å være en viktig del av immunforsvaret mot virus i andre dyr og nå har vi funnet dette proteinet i fisk også. Vi kan derfor anta at denne forsvarsmekanismen har utviklet seg tidlig i evolusjonen og blitt beholdt som en del av forsvarsapparatet, fordi det er en effektiv virusbremse som cellene produserer selv, sier Jørgensen.

– Vi har upubliserte data som viser at IFIT5 hemmer formeringen av Salmonid alfavirus i infiserte celler, men foreløpig vet vi ikke akkurat hvordan IFIT5 stopper viruset. Dette er spennende og noe vi gjerne vil undersøke nærmere, sier hun.

Postdoc Dennis B. Bela-Ong er førsteforfatter på den vitenskapelige artikkelen fra forskningsprosjektet.

Referanse:

Dennis Berbulla Bela-ong mfl.: Infection and microbial molecular motifs modulate transcription of the interferon-inducible gene ifit5 in a teleost fish, Developmental & Comparative Immunology, 2020 (Sammendrag). Doi.org/10.1016/j.dci.2020.103746

Powered by Labrador CMS