Vil gi E-vitamin til varm laks

Laksen får dårlig matlyst når sjøvannet blir varmere. Mer E-vitaminer i kosten forebygger stress og dårlig vekst hos oppdrettslaks.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I fjordene på Sør-Vestlandet kan vanntemperaturen om sommeren være en utfordring for laksen. (Foto: Anne Diltefsen)

Om prosjektet

Prosjekttittel: Salmon & climate (Local effects of global warming: Effects of period of higher temperature than the normal range for Atlantic salmon)
Prosjektleder: Ernst Hevrøy, NIFES
Prosjektperiode: 2010-2013
Prosjektbudsjett: 8 millioner kroner
Samarbeid med: Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Hokkaido University (Japan), University of Arkansas (USA), University of Victoria (Canada), Skretting.
 

Prosjektet bygger på et tidligere forskningssamarbeid mellom Hevrøy, Havforskningsinstituttet Matre havbruksstasjon, Nofima, Skretting og Marine Harvest om oppdrett av laks ved høy sjøvannstemparatur.
 

Basert på data fra FNs klimapanel, kan sjøtemperaturen langs Norskekysten øke med inntil 1,5 grader de neste tiårene.

Det kan i tilfelle gi norsk fiskeoppdrettsnæring betydelige utfordringer. Laksens vekst reduseres kraftig når temperaturen passerer 18 grader.

På 2000-tallet har sjøtemperaturen, særlig i fjordene på Vestlandet, holdt seg høye over lengre perioder sommer og tidlig høst.

Forskere mener at en dose E-vitamin i fôret kan hjelpe.

Hormontrøbbel

Nifes-forsker Ernst Hevrøy er en av fem unge forskere med finansiering fra Forskningsrådets Havbruksprogram. Han leder et prosjekt som studerer effekten av klimaendringer for fiskeoppdrett.

– Laks som lever i temperatur på 19 grader, reduserer fôrinntaket med 50 prosent sammenlignet med laks som lever ved 14 grader. Dermed vokser den tilsvarende dårligere, sier Hevrøy.

Analysene hans har avdekket at temperaturøkninger skaper hormonubalanse hos laksen: Ved høye temperaturer undertrykkes det sultregulerende hormonet ghrelin.

– Dette fører til svakere stimulans fra de signalstoffene i laksehjernen som regulerer matlysten. Dermed reduseres også fôrinntaket, sier Hevrøy.

Svakere vekst

Hevrøy undersøkte to grupper laks på om lag to kilo etter 56 dager i sjøen. Den ene gruppen levde i 19 grader, mens den andre gikk i 14 graders vann. Laksen fikk ulike dietter med forskjellig fettinnhold.

Fisken i det varme vannet både spiste lite og tok opp lite fett. I stedet tærte den på egne fettreserver, særlig flerumettet marint omega-3, og veksten ble redusert tilsvarende det reduserte matinntaket.

I løpet av testperioden la kontrollaksen som svømte i 14 graders vann på seg et kilo mer enn den sommerhete laksen i 19 graders vann.

Kommer ikke unna - mister appetitten

– Høy sjøtemperatur fører også til at oksygenmengden reduseres. Villaksen vil svømme til kjøligere og mer oksygenrike områder. Det kan ikke oppdrettslaksen, som dermed skrur av en rekke funksjoner for å overleve – inkludert appetitt og fordøyelse, sier Hevrøy.

– Vi ser også at laksen i det varme sjøvannet bruker mye lengre tid på å komme seg etter å ha vært håndtert, blant annet i forbindelse med veiing.

– Mens laksen kan tåle kortvarige temperaturøkninger nokså godt, sliter den langt mer dersom sjøtemperaturen holder seg høy over lengre tidsrom, forteller han.

E-vitamin kan hjelpe

Ernst Hevrøys forskningsresultater har allerede ført til skreddersøm av sommerfôr for oppdrettslaks.

Hevrøy og hans forskerteam har avdekket at laksen mobiliserer mye E-vitaminer når sjøtemperaturen øker.

Disse forskningsresultatene har fôrprodusenter allerede merket seg, og det er lansert et spesialfôr med mer E-vitamin. Fôring med dette fôret i forkant og i sommermånedene skal redusere stress- og vekstproblemene.

 – Voksen laks tåler høye temperaturer dårligere enn unglaks. Hos postsmolt ser temperaturøkningene ut til å ha mindre negativ effekt på tilvekst, sier Hevrøy.

Frihet for laksen?

– I tiden framover vil vi også se på hvordan ørret tåler økte temperaturer i sammenligning med laksen.

- Dersom ørreten viser seg å takle dette bedre, kan en av løsningene på framtidig økte havtemperaturer være å bytte ut laksen med ørret som oppdrettsart i fjordene, sier Hevrøy.

Kunnskapen i prosjektet baseres på forsøk som er utført ved miljølaboratoriet ved Havforskningsinstituttets havbruksstasjon på Matre.

Lenke:

Havbruk – en næring i vekst (HAVBRUK)

Powered by Labrador CMS