Denne artikkelen er produsert og finansiert av Havforskningsinstituttet - les mer.

– Denne studien er nyttig fordi det er første gang det blir gjort en studie der man har gitt gravide fisk over en lang periode, og samtidig undersøkt nivåene før og etter, sier stipendiat Synnøve Næss.
– Denne studien er nyttig fordi det er første gang det blir gjort en studie der man har gitt gravide fisk over en lang periode, og samtidig undersøkt nivåene før og etter, sier stipendiat Synnøve Næss.

Forskere undersøkte kvikksølv hos gravide som spiste fisk. Fant svak økning

Gravide som spiste torsk to ganger i uken fikk 12 prosent mer kvikksølv i kroppen enn gruppen som ikke spiste fisk.

Hva skjer når gravide spiser mer sjømat i store deler av svangerskapet?

Det ville forskerne finne ut i studien Mammas mat, der totalt 137 gravide har deltatt.

Én gruppe har spist torsk til middag to ganger i uken, mens den andre gruppen har fulgt sitt vanlige kosthold.

− Vi fant en veldig liten forskjell i kvikksølvnivåer mellom de to gruppene. De gravide som spiste fisk hadde rundt 12 prosent høyere kvikksølvnivåer sammenlignet med dem som fortsatte med sitt vanlige kosthold, sier Synnøve Næss, stipendiat ved Havforskningsinstituttet.

Sjømat er hovedkilden til kvikksølv

Kvikksølv er et tungmetall som finnes i mange ulike former. Mest giftig er organisk kvikksølv, også kalt metylkvikksølv.

Fisk og annen sjømat, spesielt de magre fiskeslagene, er hovedkilden til kvikksølv i kostholdet vårt i dag.

EFSA, det europeiske mattrygghetsorganet, har fastsatt et tålelig ukentlig inntak for kvikksølv på 1,3 mikrogram per kilo kroppsvekt. Det vil si hvor mye kvikksølv vi tåler å få i oss hver uke resten av livet, uten fare for helseskade.

– I gruppen som spiste torsk var det ingen som oversteg grenseverdien for hvor mye vi kan få i oss hver uke, sier Næss.

Under grensen for kvikksølv i hår

Forskerne målte konsentrasjonen av kvikksølv i håret til deltakerne både før og etter studien, som varte fra svangerskapsuke 18 til siste del av svangerskapet. Å måle kvikksølv i håret er en stabil og enkel metode for å måle nivåene for kvikksølv i kroppen.

Det amerikanske miljøvernbyrået US EPA har satt en grenseverdi for kvikksølv i hår på 1000 mikrogram per kilo. Etter at spiseforsøket var over, hadde fiskegruppen en gjennomsnittsverdi på 554 mikrogram per kilo, mens kontrollgruppen hadde verdi på 485 mikrogram.

– Begge gruppene var dermed langt under dette nivået, sier Næss.

Forskerne analyserte hårprøver på to centimeter, som gir oversikt over kvikksølvnivåene i kroppen de siste to månedene. Dermed fikk de oversikt over nivåene på kvikksølv til de gravide to måneder før studien startet, og de siste to månedene mens studien pågikk.

Finnes få studier på gravide

Metylkvikksølv overføres fra mor til foster i graviditeten og kan ved store mengder føre til misdannelser hos barnet. Det kan også påvirke den mentale utviklingen hos både foster og spedbarn, og kan føre til nedsatt læringsevne og skader på motorikken.

− Denne studien er nyttig fordi det er første gang det blir gjort en studie der man har gitt gravide fisk over en lang periode, og samtidig undersøkt nivåene før og etter, sier Næss.

− I tillegg finnes det få studier som har undersøkt kvikksølvnivåer til gravide i Norge.

Norske myndigheter fraråder i sine kostråd gravide og små barn å spise enkelte typer fisk. Dette er blant annet ferskvannsfisk og blåkveite over tre kilo, på grunn av høyt innhold av kvikksølv i disse artene.

Alle spiste mye sjømat

Forskerne hadde også god kontroll på hva deltakerne faktisk spiste og ikke, da alle måtte veie torsken de fikk før og etter måltidet. Målet var at deltakerne skulle spise 400 gram torsk i uken, og gjennomsnittlig ble det spist 300 gram.

Alle deltakerne måtte også rapportere inn skriftlig hva de spiste ellers både før og i løpet av perioden. Da fant forskerne at begge gruppene med gravide hadde et høyt inntak av sjømat.

− Svært mange spiste fisk i samsvar med anbefalingene fra helsemyndighetene. Men vi så at de gravide som hadde lavest nivåer av kvikksølv før studien startet, fikk en større økning av kvikksølv i hårprøven enn resten, sier Næss.

− Dette er nok fordi disse også spiste mindre sjømat fra før av og dermed også fikk en høyere økning av inntaket sitt, men generelt var nivåene av kvikksølv lave, sier Næss.

– Dersom vi hadde hatt en gruppe som ikke spiste noe sjømat fra før av, ville vi nok også sett større forskjeller mellom gruppene, men dette er vanskelig å få til.

Forskerne målte også kvikksølvnivåene i torsken som ble brukt i studien. De fant at torsken var generelt lav på kvikksølv, men med naturlige variasjoner.

Referanse:

Synnøve Næss mfl: Effects of seafood consumption on mercury exposure in Norwegian pregnant women: A randomized controlled trial, Environment International, 2020. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105759

Powered by Labrador CMS