Denne artikkelen er produsert og finansiert av Havforskningsinstituttet - les mer.

Fra 2004 til 2005 ble villaksen ti centimeter kortere. Endringene sammenfalt med større endringer i Norskehavet i samme periode.

På kun ett år ble villaksen ti centimeter mindre

Store endringer i Norskehavet gjorde at fisken vokste mindre.

I en ny studie har forskere studert 50.000 lakseskjell fra 180 laksebestander, fra svenskegrensen til Finnmark. De har tilbakeregnet vekst i havet siden 1989.

– Fra 2004 til 2005 så vi drastiske endringer i Norskehavet, og en kraftig reduksjon på villaksens størrelse. På kun ett år ble laksen ti centimeter kortere, sier Kjell Utne, forsker ved Havforskingsinstituttet (HI).

– Det er et fall på nær 20 prosent i villaksens lengde og et enda større fall i fiskens vekt. Men i Nord-Norge så vi ikke de samme endringene, forklarer Utne.

Studien er ledet av NORCE og er gjort i samarbeid med HI, Rådgivende Biologer (RB) og Norsk institutt for naturforskning – NINA.

Store endringer i Norskehavet

Forskerne oppdaget reduksjon i størrelsen i bestander fra Oslo til Trøndelag.

I de to mest usatte regionene, på Vestlandet og i Sør-Norge, var nedgangen på villaksens vekst på henholdsvis 25 prosent og 36 prosent.

De oppdaget også at endringene sammenfalt med større endringer i Norskehavet i samme periode. Tilførselen av næringsrikt arktisk vann, som vanligvis kommer naturlig inn i Norskehavet nord for Island, ble kraftig redusert rundt 2005. Samtidig så de også en reduksjon i dyreplankton.

– Det er en stor endring i hele økosystemet, rett og slett, sier Utne.

Ser det samme hos makrell

Utne forklarer at de også har sett de samme endringene hos makrell i samme periode.

– Vi så også at veksten hos makrell ble kraftig redusert i de påfølgende årene. Makrell bruker flere år på å vokse enn laks, så det er naturlig at vi ser det samme her, bare med en liten forsinkelse, sier Utne.

2004 var også det siste året med god rekruttering av sild og mange sildelarver. Etter dette har rekrutteringen til sildebestanden vært dårligere. Sildelarver er viktig mat for laksen den første sommeren den er i sjøen.

Dramatisk nedgang

Utne er sammen med sine forskerkolleger med på det større prosjektet «Salmon at sea» finansiert av Forskningsrådet der de ser på hva som skjer med laksen i havet.

Forskerne har hatt en teori om en gradvis nedgang i vekstforholdene.

– Vi har antatt en jevn nedgang i størrelsen på laks over mange år og trodde dette gikk gradvis. Men nå avdekker vi altså en stor, plutselig endring i størrelse fra ett år til et annet. Det er dramatisk fordi når fisken er mye mindre de første månedene den tilbringer i sjøen, er det sannsynlig at sjøoverlevelsen reduseres, sier NORCE-forsker Knut Vollset som har ledet studien.

I november 2021 ble villaksen plassert på Artsdatabankens rødliste, i kategorien «nær truet», etter en trend over lang tid med nedgang i antallet som vender tilbake til kysten etter vekstperioden i havet.

Referanse:

Knut Wiik Vollset mfl: Ecological regime shift in the North-east Atlantic revealed from the unprecedented reduction in marine growth of Atlantic salmon. Science Advances, 2022.

Powered by Labrador CMS