Denne artikkelen er produsert og finansiert av Havforskningsinstituttet - les mer.

Parasitten Kudoa fører til geléfisk, som vil si at fiskekjøttet blir omgjort til en flytende masse som omtrent kan drikkes med sugerør.

Denne parasitten gjør makrellen til gelé på få timer

Kudoaparasitten gjør fiskekjøttet om til en flytende, geléaktig masse etter at makrellen er død. Nå ser forskere en økning av gelémakrell fra Nordsjøen.

Kudoaparasitten har mikroskopiske sporer som sitter i muskelvevet i det som utgjør filetene til fisk. Etter at fisken er død begynner sporene å produsere et enzym som gjør fiskekjøttet om til en geléaktig og flytende masse.

Denne tilstanden kalles ofte «soft flesh» eller geléfisk.

Nå har forskere fra Havforskingsinstituttet (HI) sett på data fra overvåkning av parasitten de siste 15 årene.

– Vi ser en tydelig økning. De siste 10–15 årene har forekomsten av soft flesh ligget stabilt på rundt én prosent hos makrell fra Nordsjøen, sier Lucilla Giulietti, stipendiat ved Havforskningsinstituttet.

I 2019 og 2020 så forskerne at forekomsten av «soft flesh» økte mellom tre til seks ganger så mye.

Kudoa thyrsites.

Stor makrell rammes mest

Kudoaparasitten er ikke farlig for mennesker, men kan være et problem for næringen ettersom fisken blir ødelagt.

Forskerne så også at det oftest er stor makrell over 400 gram som påvirkes av Kudoaparasitten. Det er denne makrellen som er mest etterspurt og gir best pris.

Men forsker Giulietti understreker at det er for tidlig å slå fast om det er en reell økning eller bare en midlertidig oppblussing.

– Det kan være snakk om en naturlig variasjon, så vi vil følge nøye med på utviklingen fremover, sier Giulietti.

– Et annet viktig funn var at det tilsynelatende kun var fisk som hadde store mengder av Kudoaparasitten i kjøttet, som utviklet soft flesh.

Forskerne så også at det oftest er stor makrell over 400 gram som påvirkes av Kudoaparasitten.

Ny test finner parasitter

Forskerne utviklet også en ny metode for å teste fisken for Kudoaparasitten.

Fra å bare undersøke fisken visuelt om bord på forskningsbåtene kan de nå PCR-teste fisken i laboratoriet. PCR, polymerase chain reaction, er en rask metode for å oppkopiere arvestoffet DNA og deretter identifisere både bakterier og virus.

Ved å ta vevsprøver rundt fiskens ryggfinne og analysere disse, kan forskerne oppdage fisk som har parasitten i seg, selv uten at det er synlig.

På denne måten kan forskerne lettere danne seg et bilde av Kudoaforekomsten hos makrellbestanden det fiskes på, enn ved bare å telle fisken som faktisk utvikler soft flesh.

– Det kan sammenlignes litt med testing av koronavirus. Ved PCR-testing får man avdekket flere tilfeller, også de som ikke har symptomer, sier Giulietti.

Forskerne kan PCR-teste fisken i laboratoriet for å teste for Kudoaparasitten.

Makrell har fått større utbredelsesområde

En av forklaringene forskerne har er knyttet til forandringer i makrellbestanden. Fra midten av 2000-tallet har makrellbestanden vokst, samtidig som den har endret vandringsmønsteret sitt.

Flere makrell i Nordsjøen kommer fra sørligere strøk, trolig på grunn av klimaendringer og varmere vann i nord. I sørligere farvann finnes også mer parasitter.

Sammen med andre HI-forskere har Giulietti startet opp et nytt prosjekt som skal prøve å finne ut av årsakene.

– Vi skal blant annet se på om alder kan være en forklaring for at makrellen får mer av Kudoaparasitter i seg. Samtidig skal vi overvåke makrellen i de nye utbredelsesområdene til bestanden, sier Giulietti.

Dette arbeidet skal gjøres på ulike forskningstokt i Norskehavet og tilgrensende farvann, i nært samarbeid med andre forskningsgrupper på Havforskingsinstituttet, i Norge og internasjonalt.

Kudoa thyrsites

  • Parasitter av typen myxosporidier.
  • Mikroskopiske sporer som slekter på maneter.
  • Ikke farlig for folk.
  • Skiller ut et enzym som bryter ned fiskekjøtt 24–48 timer etter at fisken dør, avhengig av lagringstemperatur og hvor mye av parasitten som er tilstede.
  • Frysing av fisken vil bare sette prosessen på pause.

Referanse:

Lucilla Giulietti mfl.: Long-term investigation of the ‘soft flesh’condition in Northeast Atlantic mackerel induced by the myxosporean parasite Kudoa thyrsites (Cnidaria, Myxozoa): Temporal trends and new molecular epidemiological observations. Fisheries Research, 2022. Doi.org/10.1016/j.fishres.2021.106221

Powered by Labrador CMS