Denne artikkelen er produsert og finansiert av Havforskningsinstituttet - les mer.

Unge voksne lakselus-hunner med lite og mye pigmentering. Til høyre: nærbilde av pigmentceller .

Sollyset gjør lakselusen mørkere. Da blir den synlig for rensefisken

Lyse og gjennomsiktige lakselus er vanskelige å finne for rensefisken som spiser lus av laksen. Sola gjør det lettere.

Lyse og gjennomsiktige lakselus er observert flere steder langs kysten de senere årene. Skyldes det rensefisken, eller er det andre årsaker til dette?

Frykten er at lusen utvikler seg slik at rensefisken, som spiser lakselus av laksen i merden, ikke lenger kan se den gjennomsiktige lakselusen. En merd er en innhegning i sjø.

Nå har forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) og Lakselussenteret ved Universitetet i Bergen (UiB) gjort ulike forsøk. De har ønsker å finne ut om lakselusen har tilpasset seg den økte bruken av rensefisk ved å bli mer gjennomsiktig, eller om dette skyldes andre ting i miljøet.

­– Mye tyder på at det er sollyset som påvirker fargen på lakselusen. Dette er noe vi ser hos andre arter av hoppekreps også, sier forsker Tina Oldham ved HI.

Blir mørkere i solen

Forskerne gjorde først et forsøk med to ulike grupper lakselus. Den ene gruppen ble holdt utendørs i kar med naturlig lys. Den andre gruppen var i innendørs kar med kunstig lys.

Deretter sammenlignet de lakselusene og graden av pigmentering de hadde.

­– Lusene som ble oppdrettet utendørs, var i gjennomsnitt mørkere i fargen sammenlignet med de som hadde blitt holdt innendørs. Dette var uavhengig av kjønn på lakselusen, sier Oldham.

På samme måte som vi mennesker blir brune av å være i solen, blir altså lakselusen mørkere i fargen når den har vært eksponert for mer sollys.

Sammenlignet to ulike populasjoner

For nærmere å undersøke hypotesen om at lakselusen kan tilpasse seg fargen på grunn av økt bruk av rensefisk, gjorde de et forsøk der de sammenlignet to ulike populasjoner med lakselus.

Den ene gruppen var definert av oppdrettere som «gjennomsiktig» og var nylig hentet inn fra oppdrettsanlegg. Den andre gruppen var normale lus tatt inn fra Oslofjorden for over ti år siden.

Oslogruppen har vært dyrket i laboratoriet uten å være i kontakt med rensefisk, mens de «gjennomsiktige» har opplevd rensefisk i merdene de senere år.

Deretter ble avkom fra de to ulike gruppene lakselus oppdrettet under helt identiske forhold utendørs i dagslys.

– Vi så at lakselusen som var definert som «gjennomsiktig», ble mindre pigmentert og var litt lysere enn den «normale» gruppen med lakselus, sier Lars Hamre, forsker ved UiB.

Forskerne så også at lakselusen som satt på ryggen til fisken, var mørkere enn lakselusen som var på buken til fisken.

Dypere vann gir lysere lus

I merdene oppholder laksen seg sjeldent nær overflaten over lengre tid, og lysintensiteten blir mindre jo dypere fisken svømmer.

– I de senere årene har oppdretterne begynt å ta i bruk ny teknologi som senker fisken dypere ned i vannet, som for eksempel snorkelmerd. Målet er å unngå at laksen oppholder seg øverst der det er flest lakseluslarver. Dette er også faktorer som kan føre til at lakselusen blir lysere og mindre pigmentert, fordi de er lenger vekke fra det sterke sollyset ved overflaten, sier Oldham.

Hun forklarer at det er nødvendig med mer forskning for å kunne måle om det er en endring på gang.

– Basert på forsøkene kan vi si at lyset har mye å si for fargen, men vi ser også at det er en mulighet for at endringen er genetisk. For å forstå om lusen virkelig er i ferd med å bli mer gjennomsiktig, må vi dokumentere hvordan lusene ser ut i dag under ulike forhold. Vi må vite hvilke av lakselusens gener som bestemmer hvor synlig den er for rensefisken, sier Tina Oldham.

Referanse:

Lars Are Hamre mfl.: The potential for cleaner fish‐driven evolution in the salmon louse Lepeophtheirus salmonis: Genetic or environmental control of pigmentation?. Ecology and Evolution, 2021. Doi.org/10.1002/ece3.7618

Powered by Labrador CMS