Denne artikkelen er produsert og finansiert av Havforskningsinstituttet - les mer.

Laks vokser bedre og får mindre fett i leveren når den får fôr som inneholder mer av mikronæringsstoffene vitamin B6, vitamin B12, folat og aminosyren metionin.

Ekstra doser vitaminer gjør at lakseyngel vokser bedre

Laks vokser bedre når den får mer vitaminer og næringsstoffer enn dagens anbefalinger. Med ekstra tilskudd overlever flere av fiskene overgangen fra ferskvann til sjø.

Forskerne oppdaget at fôr som har mer B-vitaminer og aminosyren metionin sikrer vekst og reduserer fettlagring i leveren hos lakseyngel, småfisk som skal vokse og forberede seg på livet i havet.

– Vi så at laksen som fikk et fôr med litt høyere nivå av B-vitaminer samt aminosyren metionin enn det som er dagens anbefalinger, klarte å utnytte fôret bedre og vokste bedre etter smoltifisering, sier forsker ved Havforskningsinstituttet Kaja Skjærven.

Supermat

Smoltifisering er perioden der lakseyngel fysisk blir klar til å takle overgangen fra ferskvann til sjøvann. Dette er den mest kritiske tiden i laksens liv. I oppdrett dør omtrent 20 prosent av smolten når den overføres til sjø.

Aminosyrer, som metionin, er byggesteiner i proteiner. Noen kan kroppen lage selv, mens andre må bli tilført gjennom kosten. Vitaminer og mineraler er mikronæringsstoffer som er viktige for at en kropp skal fungerer godt.

− Fôret som har kombinasjonen av vitamin B6, folat og vitamin B12 og aminosyren metionin fungerer som supermat for laksen. Dette har vi også tidligere vist i forsøk med sebrafisk, sier Skjærven.

I forsøket ble laks fôret med tre forskjellige fôr med ulike nivå av de fire mikronæringsstoffene. Ett fôr hadde mengde tilsvarende dagens anbefalinger fra et tidligere fôringsforsøk, det andre fôret hadde litt mer og det tredje fôret hadde enda litt høyere nivåer.

Mer fett i leveren kan gjøre fisken syk

Forsøket varte først i seks uker i ferskvannsfasen og gjennom hele smoltifiseringen. Deretter fikk laksen de samme tre fôrene i tre måneder i saltvannsfasen.

Forsøket viste ingen forskjeller i vekst i ferskvannsfasen, men i saltvannsfasen ble forskjellene tydelige.

Laksen som fikk det laveste nivået hadde redusert vekst og hadde mer fett i leveren. Økt mengde fett i leveren er blant annet en indikasjon på mangel av mikronæringsstoff i fôret som kan på sikt føre til dårligere helse og gjøre fisken mer utsatt for sykdom.

– Det vil si at laksen vokser best med et nivå av mikronæringsstoffer som er litt høyere enn dagens anbefalinger når det gjelder vitamin B12, folat, vitamin B6 og aminosyren metionin, sier Skjærven.

Kan bidra til bedre helse og overlevelse

Men det kan også bli for mye av det gode. Laksen som fikk fôret med det høyeste nivået vokste litt dårligere, men hadde ikke økt mengde fett i leveren.

– Det tyder på at dersom den får for mye B- vitaminer og metionin bruker den energi på å bli kvitt dette, slik at det kan gå ut over veksten, sier Skjærven.

– En riktig balanse av disse mikronæringsstoffene kan bidra til bedre vekst, helse og overlevelse hos smolten. Styrken i denne studien er at den kombinerer både B-vitaminer samt metionin, og at forsøket strekker seg over en såpass lang periode i laksens liv som fra ferskvanns- til saltvannsfasen.

Kaja Skjærven og kollega Marit Espe på uttak av laks etter forsøket var ferdig.

Regulererer forbrenningen

Metionin, folat, vitamin B12 og vitamin B6 er særlig betydningsfulle for sunn regulering av energiforbrenningen slik at energien kan frigjøres til vekst og dannelse av proteiner og nytt DNA ved celledeling.

Uten nok metionin og folat lagrer fisken fett og får ikke brukt energien til å bygge proteiner, noe som fører til redusert vekst. Vitamin B6 og B12 er nødvendige for enzymene som bidrar i reaksjonene i denne delen av forbrenningen.

– Samlet sett så bidrar disse fire mikronæringsstoffene til å regulere forbrenningen slik at fisken kan utnytte fôret optimalt, og kan vokse seg større samtidig som den har en god helse, sier Kaja Skjærven.

Studien er finansiert av Norges forskningsråd (prosjekt NutrEpi 267787), og Skretting ARC har vært med som samarbeidspartner.

Referanser:

Marit Espe mfl: Atlantic salmon fed a nutrient package of surplus methionine, vitamin B12, folic acid and vitamin B6 improved growth and reduced the relative liver size, but when in excess growth reduced, Aquaculture Nutrition, 2020. https://doi.org/10.1111/anu.13010 Sammendrag

Marit Espe mfl: The level of 1C diets fed prior to cell isolation affects lipid metabolism in primary liver cells isolated from Atlantic salmon (Salmo salar), Aquaculture Nutrition, 2020. https://doi.org/10.1111/anu.13058

Powered by Labrador CMS