Hva mener paven egentlig om Darwin?

Kardinal sår tvil om den katoske kirkes syn på evolusjon. Katolske biologer ber paven om en oppklaring.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I 1996 kom den daværende pave Johannes Paul II med uttalelser som ble tolket dithen at den katolske kirken nå hadde akseptert evolusjonslæren. Ikke alle var like imponert over pavens utspill - det kunne nemlig også tolkes på andre måter - men den jevne oppfatning har siden den gang vært at det nå råder fred mellom kirken og vitenskapen.

Etter at den østerrikske kardinalen Christoph Schönborn skrev en artikkel i the New York Times den 7. juli, har flere fremstående amerikanske forskere nå funnet det nødvendig å be pave Benedict XVI om forsikringer om at den katolske kirke fremdeles mener det går an å kombinere evolusjon med tro, melder nettstedet Catholic online.

Årsaken er at Schönborn, som har tette bånd til paven, og at han i sin artikkel gir uttrykk for synspunkter vi vanligvis assosierer med den amerikanske kreasjonistiske bevegelsen ID, intelligent design. Schöndborn sies å ha forbindelser med denne bevegelsen, som forsøker å lansere ideen om at «en designer» står bak naturen som en vitenskap på linje med astronomi og evolusjonsbologi.

Han skriver blant annet at «det menneskelige intellekt klart kan se hensikt og design i naturen», og at «evolusjon i betydningen felles opphav, kan være sant, men evolusjon i neo-darwinistisk forstand - en ikke-guidet, ikke-planlagt prosess av tilfeldig variasjon og naturlig utvalg - er det ikke.» Og han legger til: «Ethvert tankesystem som benekter eller forsøker å bortforklare de overveldende bevisene som finnes for design i biologien er ideologi, ikke vitenskap.»

Få oppdaterte biologer eller andre vitenskapsmenn vil si seg enige i at det eksisterer «overveldende bevis» for design i biologien. Tre av dem, astronomen og fysikeren Lawrence Krauss, biologen Kenneth Miller og filosofen/biologen Francisco Ayala, har nå henvendt seg til paven for å få en oppklaring av kirkens egentlige syn.

Miller og Ayala er selv katolikker, Ayala til overmål tidligere dominikansk prest - og en svært respektert forsker.

Den 13. juli sendte de et åpent brev til paven, der de blant annet skriver at det ikke er vitenskapens oppgave å trekke åndelige konklusjoner fra sine data, men at disse dataene kan hjelpe teologene til å forstå hensikten med livet.

De fortsetter med å be paven om «ikke å bygge opp igjen forlengst utslettede skiller mellom vitenskapelig metode og religiøs tro.»

Powered by Labrador CMS