Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

– Det å oppleve et kraftig fall i status kan være særlig farlig for menn, sier psykolog Per-Einar Binder.

– Mannsrollen er i krise

PODCAST: Endringer i mannsrollen har gjort en del menn veldig sinte, ifølge psykologiprofessor.

– Den gamle forsørgermannen er utrydningstruet. Det post-industrielle samfunnet har ikke like stort behov for fysisk styrke, og mange tidligere mannsyrker har forsvunnet eller endret status, sier psykologiprofessor Per-Einar Binder ved Universitetet i Bergen (UiB).

I dag er det andre egenskaper som etterspørres, blant annet sosial intelligens og god kommunikasjonsevne. For en del menn har dette skiftet vært vanskelig.

– Hvis man har en såkalt normativ identitetsstil, søker man til det tradisjonelle og velger roller som ligner de foreldrene hadde. En del menn med slik identitetsstil har håndtert endringene dårlig fordi de må skape identitet på en annen måte enn tidligere, forklarer Binder.

Den gamle forsørgermannen er utrydningstruet, ifølge pPsykologprofessor Per-Einar Binder.

Ufrivillig sølibat

Samfunnsendringene har også endret hvilke menn som fremstår som de mest attraktive partnerne.

I dag forblir flere menn enn kvinner ufrivillig enslige og barnløse. Blant annet har amerikanske spørreundersøkelser vist en drastisk økning i unge menn som ikke har hatt sex det siste året.

– Vi ser at noen av disse har skapt et farlig narrativ om at kvinner er heksete hvis de avviser deg. Incels er et eksempel på dette. De bygger en hel identitet basert på å være avvist, sier Binder.

Incel eller «Involutary celibat», er en internett-subkultur for menn som føler seg avvist fra fysisk og emosjonell kontakt med kvinner. De mener at alfahannene får alle kvinnene, mens de selv blir stående igjen alene.

– Men de har misforstått evolusjonspsykologien. Teoriene deres passer godt for sjimpanser, men dårlig for mennesker. Menneskeflokkene kvitter seg langt på vei med alfahannene og fikk andre og langt mer mangfoldige statushierarkier. Vi verdsetter for eksempel ekspertise, moral og sosial kompetanse, sier Binder.

Følelsenes atombombe

De fleste incels er ufarlige. Dette er først og fremst ulykkelige menn som søker fellesskap. Men det finnes flere eksempler på at menn fra miljøet har vært farlige.

– Dette tankegodset finner vi hos flere menn som har gjennomført terrorangrep. For eksempel Elliot Rodger som drepte seks og skadet 14 mennesker i 2014. Han mente at kvinner hadde ydmyket ham, forteller Binder.

Følelse av sosial avvisning går igjen i nærmere 90 prosent av alle skoleskytingsepisoder i USA, og ifølge Binder er følelsen av ydmykelse sentral.

– Ydmykelse er følelsenes atombombe. Og det å oppleve et kraftig fall i status kan være særlig farlig for menn. Massemordere er ofte menn som har opplevd ydmykelse, sier han.

Ydmykelse kan ikke bare gjøre menn farlige for andre. Det kan også gjøre dem farlige for seg selv.

– Menn har flere ganger større risiko for selvmord enn kvinner. Som psykolog har jeg flere ganger vært veldig bekymret når mannlige pasienter har opplevd statusfall, sier Binder.

I den nyeste episoden av UiB Popviten handler det om mannsroller og sinte menn:

Referanse:

Peter Ueda mfl.: Trends in Frequency of Sexual Activity and Number of Sexual Partners Among Adults Aged 18 to 44 Years in the US, 2000-2018. JAMA Network Open, 2020. Doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.3833

Powered by Labrador CMS