På sitt første møte som EU-president klarte Charles Michel å få nesten alle medlemslandene til på forplikte seg til klimanøytralitet innen 2050.

EU-landene enige om klimanøytralitet innen 2050 – gjør unntak for Polen

Lederne på EUs toppmøte er enige om en avtale om å være klimanøytrale innen 2050, sier EU-president Charles Michel. Polen får en utsettelse.

Michel valgte å ta opp spørsmålet på nytt etter at det ikke ble enighet om klimanøytralitet på toppmøtet i juni. Målet var at denne gangen skulle alle medlemslandene forplikte seg til klimanøytralitet innen 2050.

Det lyktes nesten, men Polen er fortsatt ikke om bord, bekrefter Sveriges statsminister Stefan Löfven overfor nyhetsbyrået TT.

– Dette er likevel et veldig tydelig signal til omverdenen, sier Löfven, som håper Polen slutter seg til de andre medlemslandene om et halvt års tid.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki sier i en uttalelse at de vil nå klimamålene i «eget tempo».

– Polen er unntatt fra kravet om å være klimanøytrale innen 2050. Vi vil nå det i vårt eget tempo. Disse forhandlingene var ikke enkle, men unntaket ble en del av konklusjonen, sier Morawiecki.

– Vårt felles mål

– Ett land trenger fortsatt noe ekstra tid før de implementerer dette, og vi vil komme tilbake til dette på toppmøtet i juni neste år, sier EU-presidenten på en pressekonferanse etter at første møtedag er over. På direkte spørsmål bekreftet han kort tid etterpå at det var snakk om Polen.

Michel fikk flere spørsmål om hvorfor han snakker om enighet og avtale når ikke alle landene var om bord.

– Vi anser dette for å være vårt felles mål, men for ett medlemsland er det ikke mulig å forplikte seg nå. Men det er veldig viktig for EU å sende et sterkt budskap, utdypet Michel.

Ambisjoner

Han gjentok også at det er viktig med visse klare ambisjoner på klimafeltet og at unionen ønsker at Europa skal bli det første klimanøytrale kontinentet.

«I lys av den mest oppdaterte vitenskapen og behovet for å øke den globale klimainnsatsen støtter EU-rådet målet om å oppnå klimanøytralitet innen 2050, i tråd med Parisavtalen», heter det i konklusjonene fra møtet. Også her er unntaket for ett medlemsland tatt med, men uten å nevne Polen ved navn.

Polen var også ett av de fire landene som ikke ville gå med nøytralitetsmålet ved toppmøtet for et halvt år siden. Også Tsjekkia og Ungarn har vært gjenstridige, men sluttet seg til planen denne gangen.

Vil være rollemodell

EU-kommisjonens nye leder Ursula von der Leyen var også med på møtet og pressekonferansen. Hun var glad for at stats- og regjeringssjefene stiller seg bak klimaambisjonene.

– Vi er bestemt på å takle de destruktive klimaforandringene og gjøre dem til muligheter for EU. Nå er vi i front, og vi vil være en rollemodell på dette feltet, sier hun.

Både Michel og von der Leyen tok over toppvervene 1. desember. De etterfølger henholdsvis Donald Tusk og Jean-Claude Juncker.

Powered by Labrador CMS