Mange som tester positivt for korona, har ingen symptomer. - Hosting eller nysing er ikke nødvendig for å spre virus, det er nok å snakke, sier forsker Anne Spurkland.

Én av tre korona­smittede hadde ikke symptomer

Vi bør hurtigteste personer uten symptomer, mener amerikanske forskere.

I fjor ble det etterhvert kjent at mange kunne være smittet av korona uten å ha symptomer. Men det har vært uklart hvor stor andel dette gjelder.

Nå tyder en ny samlestudie på at minst én av tre som er eller har vært smittet, var symptomfrie.

Den nye analysen omfatter 61 studier og rapporter med 1,8 millioner deltakere fra hele verden. Alle studiene har registret andelen av symptomfrie blant dem som testet positivt.

Studien er publisert i tidsskriftet Annals of Internal Medicine.

Kan smitte uten å hoste eller nyse

Personer uten symptomer kan være skyld i noe av smittespredningen, Anne Spurkland, professor i molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo.

- Sannsynligvis er de personene som er asymptomatiske i noen dager og så blir syke, viktigere smittekilder enn dem som aldri får symptomer, skriver hun i en e-post til forskning.no.

Men har du virus i luftveiene, vil det kunne spres til andre. Man vet heller ikke hvem som ender opp med å aldri få symptomer, før det har gått lang nok tid etter positiv test.

- Det er sannsynlig at personer uten symptomer er i stand til å smitte andre. Men vi vet jo ikke hvor smittsomme de er, påpeker professor Anne Spurkland.

Det er ikke nødvendig å hoste eller nyse for å spre virus. Det er nok å snakke, så sprer du viruset som dråper rundt deg. Sang er aller verst.

- Dette er jo et av poengene med å bruke masker i offentligheten, å hindre smitte fra dem som ikke vet de er smittet, påpeker Spurkland.

Både smittetester og antistoff-tester

Forskerne Daniel P. Oran og Eric Topol ved Scripps Research Translational Institute i California har tatt med både studier som omhandler antistoff-tester og PCR-tester som påviser viruset i analysen.

Så har de sett på andelen smittede som oppga at de ikke hadde symptomer på test-tidspunktet, eller tidligere ikke hadde hatt symptomer.

Store studier i England og Spania

Blant studiene er to omfattende blodserum-undersøkelser i England og Spania, hvor forskerne testet flere hundre tusen mennesker med en antistoff-test.

Testingen ble gjort målrettet i deler av befolkningen over en avgrenset periode. Alle i utvalget ble testet uansett om de hadde hatt symptomer eller ikke.

I begge disse studiene oppga en tredel av de deltakerne som testet positivt for viruset, at de ikke hadde hatt symptomer.

Den engelske studien omfattet over 365 100 deltakere, og ble gjort mellom juni og september i 2020. Her oppga 32,4 prosent av dem som testet positivt, at de ikke merket symptomer på covid-19.

I den spanske studien ble 61 000 deltakere testet mellom april og mai. Av dem som testet positivt, oppga 33 prosent ingen symptomer.

Vanskelig å skille

Noe av forklaringen på den store andelen uten symptomer, kan være at mange ble testet rett før symptomene brøt ut.

Forskerne måtte derfor prøve å skille dem som aldri fikk symptomer fra dem som fikk det etterhvert, forklarer de.

De har derfor tatt med studier som fulgte opp deltakerne med noen ukers mellomrom.

I en av disse studiene hadde så mange som to av tre (65 prosent) ingen symptomer ved test-tidspunktet. Da de ble fulgt opp senere, sank andelen til 42 prosent.

Kan spre viruset ubevisst, fordi de ikke isolerer seg

Mange av disse kan spre viruset ubevisst, fordi de ikke har tegn til sykdom og derfor ikke tester seg, påpeker de amerikanske forskerne.

De regner med at omlag halvparten av de som smittes, trolig er smittet av folk uten symptomer, eller før de får symptomer.

De mener dette må få større betydning for hvordan man skal håndtere pandemien.

Omfattende hurtig-testing av de uten symptomer må til, mener de.

For eksempel ved at folk får tilgang til billige hjemmetester for å sjekke seg selv, og også tilgang til lokaler for å isolere seg.

Neppe mye falske positive prøver

Professor Anne Spurkland mener det fortsatt er uklart hvem som er de store driverne av pandemien.

Hun påpeker at den store andelen personer som tester positivt på SARS-CoV-2, men som aldri får symptomer, ikke er bevis for at virus-testing gir mange falske positive testresultater.

Forskerne kommer uansett til samme konklusjon når de ser på resultater med antistoff-positive personer. Her har også omtrent 30 prosent av dem som har antistoffer, ikke hatt symptomer.

Barn merker lite eller ingenting

Forskerne påpeker selv at egenrapporterte symptomer kan ha svakheter. For eksempel er tap av lukt og smak nå velkjente symptomer.

Men da flere av studiene ble utført, var ikke dette nødvendigvis så godt kjent blant folk flest.

I den britiske studien deltok også barn helt ned til fem år. Det er fra før kjent at barn sjelden får symptomer, eller har svake symptomer ved covid-19.

Forskerne påpeker at det bare er et år siden at det første tilfellet av en smittet person uten symptomer ble dokumentert.

Dette ble ignorert i stor grad, understreker de.

Referanse:

D. P. Oran mf: The Proportion of SARS-CoV-2 Infections That Are Asymptomatic. Annals of Internal Medicine, 22. januar 2021.

Powered by Labrador CMS