Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges Handelshøyskole - les mer.

En olje- og gassindustri som håver inn penger, kan føre til en oppbremsing, mener professor Lars Sørgard.

– Du kan si mye om høye kraftpriser, men det har utløst stor aktivitet

Lederen av Energikommisjonen mener utfordringene kan bane vei for nye muligheter.

Det tok ikke lang tid fra professor Lars Sørgard sluttet som sjef for Konkurransetilsynet til Olje- og energidepartementet oppnevnte ham til leder av Energikommisjonen.

Sørgard og resten av kommisjonen fikk i februar en formidabel oppgave. De skal drøfte de langsiktige problemstillingene i energimarkedet fram mot 2030 og 2050.

Dramatisk situasjon

– Energisektoren er kanskje den som rammes mest dramatisk av klimakrisen. Dette er særlig tydelig når vi ser på hva som skjer i EU, som skal fase ut kull, olje og gass. I tillegg har en del EU-land, som Sverige og Tyskland, vedtatt å fase ut kjernekraft.

Planene for omstilling var dramatiske også før 24. februar 2022, poengterer professoren ved Institutt for samfunnsøkonomi.

– Men krigen i Ukraina har gjort at omstillingen om mulig har blitt enda mer dramatisk. Det haster å gjøre seg uavhengig av russiske energitilførsler.

Økonomisk gevinst for Norge

Norge har tilsynelatende – nok en gang – hatt flaks og nyter nå godt av krise og omstilling i verden, mener Sørgard.

Det gjelder både i energisektoren mer generelt og i kraftsektoren mer spesielt.

– For det første har vi som nasjon fått gevinster ingen kunne forestille seg av økte priser på olje og særlig gass. Noen har kalt oss krigsprofitører, men selv før krigen brøt ut, hadde vi tjent store penger. Norge har allerede fått enorme inntekter, og dette kan vare en god stund enda.

For det andre, påpeker han, kan vi som nasjon også tjene på omstillingen i strømmarkedet. Nå er vi negativt rammet som forbrukere, på grunn av pris-smitte fra Europas høye gasspriser.

For gavmild skattepakke

– Men støtte til eksisterende næringsliv kan være et hinder for nødvendig omstilling.

Sørgard mener utfordringene kan bane vei for nye muligheter, men med en olje- og gassindustri som håver inn penger, kan det føre til en oppbremsing:

– Det er ikke akkurat dette som bidrar til omstilling bort fra olje og gass og over til annen næringsvirksomhet.

Professoren sier at Norge nå ikke trenger flere arbeidsplasser i eksisterende fossile næringer, men mer arbeidskraft i grønne næringer. Høyt kompetent arbeidskraft som nå blant annet er i olje og gass, er ettertraktet og behov for i andre nye sektorer som vokser frem.

Knapphet på kompetent arbeidskraft

Slik sett, mener Sørgard, har Norge med sin knapphet på kompetent arbeidskraft en ulempe, sammenliknet med andre land.

– Arbeidskraften er den viktigste ressursen vi som nasjon har, og knapphet på den kan være en alvorlig hemsko på den humpete veien mot et grønnere samfunn. Selv Erna Solberg har nå erkjent at skattepakken til olje- og gassindustrien var for gavmild, sier Sørgard.

Powered by Labrador CMS