Ribbesalamanderen kan både miste kroppsdeler og skyte ribbein ut av kroppen, men blir snart seg selv igjen etterpå. (Foto: Alberto Joven Araus)

Hvordan klarer salamanderen å lage ny hale?

Forskere fant gener knyttet til å gro kroppsdeler.

Om du løfter en salamander etter halen, kan du plutselig stå igjen med nettopp bare en hale mellom fingrene.

Salamanderen vil heller slippe unna og leve videre uten en kroppsdel en stund, for snart vokser det ut en ny.

Men hvordan klarer den å miste både bein og hale, og sørge for nye helt av seg selv?

Svaret finnes kanskje i genene.

En internasjonal gruppe forskere ledet fra Sverige har kartlagt genomet, altså hele arvematerialet, til ribbesalamanderen som bor i Spania, Portugal og Marokko.

De fant gener som kommer til uttrykk når salamanderen gror nye kroppsdeler.

Håper å hjelpe mennesker

Det viser seg at denne amfibien har store mengder av en viss type molekyler.

Hos oss pattedyr finnes de blant annet i kreftceller, og forskerne lurer derfor på om dette kan henge sammen med salamandernes motstandsdyktighet mot kreft.

Kan kunnskapen brukes til å hjelpe mennesker i framtida?

– Vi gjør grunnforskning, men våre funn kan forhåpentligvis føre til utviklingen av fornyende strategier for oss mennesker, sier András Simon, som har ledet studien, i en pressemelding fra Karolinska Institutet.

Men det er langt fram dit. I første omgang vil forskerne finne ut mer om genene og sammenligne med andre dyr for å se hva som gjør salamanderens grokjøtt så spesielt. Genene de har oppdaget er neppe hele forklaringen.

Skyter ribbeina ut gjennom huden

Forskerne har brukt CRISPR/Cas9-teknologien til å endre i genene og fant ut at dette dyret ikke trenger det samme genet som pattedyr for å bygge muskler.

Ribbesalamanderen, som trives best i vann, er for øvrig en tøffing på flere måter.

Den forsvarer seg ved å skyte de spisse ribbeina ut fra en slags vorter på siden av kroppen.

Man skulle tro det var skadelig for salamanderen, men den merker lite, ifølge Wikipedia.

Referanse:

Ahmed Elewa mfl: Reading and editing the Pleurodeles waltl genome reveals novel features of tetrapod regeneration. Nature Communications nr. 8, online 22. desember 2017. Doi: 10.1038/s41467-017-01964-9.

Powered by Labrador CMS