Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

Forskere har studert om elgens beiting motvirker effekten av et varmere klima på skogens vekst.

Kan elgen bli en klimahelt?

Skogens konge spiser opp noen av effektene fra global oppvarming.

Hurtigvoksende løvtrær kan svare fortere på et varmere klima enn bartrær, så klimaendringer vil påvirke sammensetningen av skogene ved at det blir flere løvtrær.

Men løvtrær er også mest sårbare for beiting.

– Vi forsket på hvordan elgen modifiserer klimaeffekten på boreale trær på to kontinenter, forteller biolog Katariina Vuorinen.

Den boreale barskogen består i hovedsak av bartrær og strekker seg rundt den nordlige halvkule.

Vuorinen tok doktorgraden ved NTNU på planteeteres beiting på 47 avgrensede områder i Norge og 15 i Canada i vår.

Elgen beiter mest på løvtrær

Veksten på vegetasjonen ble sammenlignet med den innenfor inngjerdede områder hvor elgen ikke fikk slippe til.

Forskeren modellerte årsakssammenhenger som tok hensyn til ulike klimatiske faktorer, ulike treslag, konkurranse mellom treslag, trærs høyde, tid, mat tilgjengelig og tilgjengelighet av planteetere samt intensiteten av beitingen.

Gjerder beskytter vegetasjonen mot beiting slik at forskerne får et sammenligningsgrunnlag.

Redusert vekst

Elgens beiting førte til lavere vekst hos rogn og bjørk i Canada og hos bjørk og furu i Norge.

I Canada vokste rogn 12 centimeter mindre og bjørk 13 centimeter mindre. I Norge vokste bjørk 8 centimeter mindre og furu 3 centimeter mindre.

Konklusjonen er at elgens beiting motvirker effekten av et varmere klima på skogens vekst. Men forskningen viser også at effekten varierer avhengig av andre faktorer i hvert økosystem.

Snø beskyttet for eksempel trærne mot beiting.

Referanse:

Katariina Vuorinen mfl: Cool as a moose: How can browsing counteract climate warming effects across boreal forest ecosystems? Ecology/Ecological Society of America, 2020. Doi.org/10.1002/ecy.3159

Powered by Labrador CMS