Gertrude Weaver – her i forkant av feiringen av 116-årsdagen i fjor – er USAs eldste. Men hun har ikke noen sjeldne genkombinasjoner felles med nesten jevnaldrende amerikanere. (Foto: Danny Johnston, AP)

Finner ikke fellestrekk hos de supergamle

Forskerne har lett etter felles, sjeldne genvarianter hos amerikanere som har passert 110 år. De fant ingen.

Hva spiller inn i aldring?

Aldringsgener kan kanskje motarbeide risikogener 

De amerikanske forskerne stusset over et pussig sammenfall. Den ene deltakeren hadde et såkalt risikogen for en sjelden og farlig hjertesykdom. 

– Han har kanskje en kombinasjon av gode genetiske varianter som har motvirket effekten, sier genetiker Lene Christiansen, som understreker at det «bare» var ett enkelt risikogen. Både gener og livsstil spiller en viktig rolle for hvor gamle vi blir. 

– Men hell spiller også en viktig rolle, sier Christiansen. 

I dag er det omtrent hundre mennesker i verden som er mer enn 110 år gamle. Genene fra disse menneskene gjemmer kanskje hemmeligheten bak et langt liv. 

Amerikanske forskere har derfor forsøkt å finne de genvariantene, eller kombinasjonene av dem, som har gjort at 17 amerikanere har blitt mer enn 110 år gamle. 

Forskerne lette bare etter sjeldne genvarianter. De fant – litt overraskende – ingen som var felles for denne gruppen. 

– Det ville ha vært veldig interessant. Men det er også interessant at de ikke finner det. Det viser jo bare at det ikke er noen enkel oppskrift på å bli veldig gammel, sier professor Lene Christiansen, som forsker på genetikk og aldring på Dansk Center for Aldringsforskning ved Syddansk Universitet. 

Åpne data kan løse gåten 

Christiansen forklarer at forskerne ikke dermed har utelukket en genetisk oppskrift på et langt liv. 

Mulighetene for å oppdage noe slikt har økt med den nye studien selv om den fikk et negativt resultat. 

De amerikanske forskerne har nemlig lagt ut dataene de har samlet, til åpen bruk. Dermed kan andre forskere undersøke om oppskriften kan gjemme seg andre steder i genene. 

Aldringsforskere har tidligere undersøkt vanlige genvarianter hos 100-åringer. Men genomet inneholder svært mange varianter. Det er altså fortsatt muligheter for å finne viktige varianter hos ekstremt gamle mennesker. 

Aldring fører til sykdommer 

Forskere er interessert i hvorfor og hvordan vi eldes fordi det er forbundet med en rekke alvorlige sykdommer, forklarer aldringsforsker Bernard Jeune, som er ansatt på Dansk Center for Aldringsforskning, Syddansk Universitet: 

– Det er noen som unngår de sykdommene vi typisk dør av i 70–80-årsalderen. Typisk hjertesykdommer, diabetes, kreft eller hjernesykdommer som for eksempel Alzheimers. 

Fødselsattester kan være feil 

Bernard Jeune sier at vi ikke være helt sikre på at de 17 amerikanerne faktisk er så gamle. Kildene kan være upålitelige. 

– Det er veldig sjelden du finner en fødselsattest på veldig gamle mennesker i USA. Da er det typisk notert på en av de første sidene av familiens bibel. Det gjelder særlig for veldig gamle mennesker, sier Jeune. 

Danmark og Sverige har noen av verdens mest pålitelige registre for fødsel og død. Problemet er at det bor så få mennesker her, så gruppen av ekstremt gamle mennesker er veldig liten. 

Det finnes også mange gamle mennesker i Japan, men også her ble fødselsregistreringer innført veldig sent. 

Referanse:

Gierman HJ mfl.: The whole-genome sequences of the world’s oldest living people published, Plos One, DOI: 10.1371/journal.pone.0112430

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS