Nettsamfunn hjelper folk med diabetes

Å delta i samtalegrupper og diskusjonsforum på nett kan hjelpe diabetikere til å mestre sykdommen sin.

Nasjonalt senter for e-helse forskning - Les mer

Fact: Click to add text

Ny forskning viser at grupper på nett hjelper diabetikere. (Foto: Multiart)

De som er mest aktive i diabetesgrupper på nett er ofte med i flere grupper samtidig, og tar gjerne en nøkkelrolle i nettverket.

- Vi kan se at måten folk deltar i sosiale media på faktisk har sammenheng med helsegevinsten den enkelte oppnår, sier Taridzo Chomutare ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).

Taridzo Chomutare. (Foto: NST)

Med helsegevinst mener han for eksempel at brukerne får bedre kontroll på blodsukkeret sitt og at de klarer å endre livsstilen sin.

Liten kunnskap om nettgrupper

- Det er forsket lite på om deltagelse i nettgrupper har betydning for egen sykdom, sier Chomutare, som først kartla hva slags sosiale media og innholdssider som fantes på nettet for folk med diabetes internasjonalt.

Det finnes mange forskjellige helsegrupper på nettet. Det er facebookgrupper, dedikerte diskusjonsforum, blogger, wikier og sosiale media av forskjellig slag. De fleste er såkalte likepersonsgrupper, der pasienter deler erfaringer og råd med hverandre uten styring av helsepersonell.

Chomutare så etter sammenhenger mellom deltagelsen i  nettsamfunnene og graden av mestring av egen sykdom.

Algoritmer ble brukt for å finne relasjonene i nettverkene. (Foto: (Illustrasjon: Taridzo Chomutare))

- Vi brukte åpen, tilgjengelig informasjon om helsestatus fra diabetesgruppene og prøvde ut algoritmer for å finne forbindelsene i nettverkene.

Mange deltar

Sosiale media og nettgrupper for pasienter har fått stor utbredelse i dagens samfunn. Men vi vet fortsatt lite om hvorfor og hvordan deltagelse i gruppene har effekt.

- Svært mange er med i slike grupper, og bare av den grunn er det viktig å vite mer om fenomenet, sier Chomutare.

- Kunnskapen kan for eksempel være til hjelp når vi skal utforme fremtidens hjelpetiltak.

Referanse:

Taridzo Chomutare: Complex Network Structure Patterns in Open Internet Communities for People with Diabetes. Doktorgradsavhandling ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. 2014.

Powered by Labrador CMS