Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

En britisk studie konkluderte med at for høyt kolesterol så ut til å henge sammen med økt risiko for demens. Professor og overlege Kjetil Retterstøl mener det trolig er livsstil som ligger bak økningen.
En britisk studie konkluderte med at for høyt kolesterol så ut til å henge sammen med økt risiko for demens. Professor og overlege Kjetil Retterstøl mener det trolig er livsstil som ligger bak økningen.

Verken høyt kolesterol i seg selv eller medisiner mot dette forklarer økt risiko for demens

Norsk studie peker mot at livsstil kan være fellesnevneren

Over 600.000 mennesker i Norge har resept på medisiner for å senke kolesterolet. De fleste blir kalt statiner. Men ikke alle tar medisinen sin.

Professor og overlege Kjetil Retterstøl opplever stadig vekk at pasienter sier at de har sluttet med statinene, uten å snakke med legen først.

– Mange er redde for bivirkninger, og grunnen til det er at de leser mye som skremmer dem. Noen kan tenke på hvordan medisinen påvirker den mentale helsen deres når de tar den over lang tid. Andre føler at statinene er årsaken til vonde muskler og problemer med søvn, sier han.

Professoren ved Institutt for medisinske basalfag på Universitetet i Oslo forteller at plagene kan være på grunn av bivirkninger, men det er også en mulig forklaring at pasientene er i en alder hvor slike plager uansett er mer vanlige.

Kolesterol

Kolesterol er et av kroppens fettstoffer (lipider). Kroppen produserer mesteparten av kolesterolet selv. Men hva slags fett du spiser, påvirker kolesterolnivået i blodet.

Kolesterolets hovedoppgave er å frakte fett fra blodet og ut til cellene.

Kolesterol blir delt inn i to: LDL og HDL. LDL-kolesterolet blir gjerne kalt «det dårlige kolesterolet», og det er ugunstig å ha høyt nivå av dette. Det fører til avleiringer på innsiden av blodårene.

Blir blodårene tettere på grunn av disse avleiringene, får du det vi kaller åreforkalkning.

Det gir økt risiko for å få hjerteinfarkt og hjerneslag.

Sammenheng med økt risiko for demens

Kan det å ta statiner over lengre tid gi økt risiko for andre lidelser, som demens? Det er det mange som har lurt på.

Men hva henger sammen med hva? Er det kolesterolet, statinene eller en usunn livsstil som er årsaken til den økte risikoen?

I en stor britisk studie på 1,8 millioner personer konkluderte forskerne med at for høyt kolesterol så ut til å henge sammen med økt risiko for demens.

Studien ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Lancet Healthy Longevity i 2021.

Gjelder ikke de med arvelig høyt kolesterol

I en ny studie kom Retterstøl og kollegene til en annen konklusjon enn britene. Han mener isteden at det verken er kolesterolet i seg selv eller statiner som er forklaringen på økt risiko for demens.

Det kan være livsstilen som gir høyt kolesterol, som er den egentlige årsaken.

I studien så de nærmere på hvordan det hadde gått med personer med arvelig høyt kolesterol. Deres høye kolesterol skyldes ikke livsstilen, de spiser i det store og hele ikke usunt. De får isteden høyt kolesterol på grunn av gener.

Forskerne sjekket også om dosen deres med statiner var høy eller lav.

– Vi har gode registre i Norge som vi kan koble data mot. Dermed kunne vi se på data på over 3.500 mennesker med arvelig høyt kolesterol og samtidig se hvor mange det var som hadde utviklet demens, forteller Retterstøl.

Forskerne fulgte personene over ti år.

– Vi fant ingen økt risiko sammenlignet med kontrollgruppa på nesten 70.000 personer. Det var heller ingen forskjell på høy eller lav dose statiner, forteller han.

Studien ble publisert av Retterstøl og kolleger i det vitenskapelige tidsskriftet JAMA Network Open i april 2022.

Statiner er en investering i framtidig helse

Høyt kolesterol virker i det stille i kroppen din. Det gir ingen symptomer.

Retterstøl sier at utfordringen når folk skal ta statiner, er at de ikke merker noen fysisk bedring. Dermed merker de heller ikke noe om de dropper medisinen.

Men inne i kroppen går naturen sin gang når medisinen ikke er der. Avleiringene fortsetter å bygge seg opp. Så kan du ende med å få hjerteinfarkt eller slag.

– En tredjedel av befolkningen dør av hjerte- og karsykdommer, og det er særlig trist å se når det rammer unge. Om du dropper å ta statinene og venter, blir avkastningen dårligere. Ingen har lyst til å ta piller, men det er en investering i din framtidige helse, sier professoren.

Snakk med legen om bivirkninger

Går du på statiner og får vonde muskler eller sliter med å sove, gir Retterstøl dette rådet:

– Ikke slutt med statiner på eget initiativ, snakk med legen. I mange tilfeller ber vi da pasienten om å slutte med statinene i en kort periode for å sjekke om bivirkningene virkelig skyldes medisinene, sier Retterstøl.

Han sier videre at om pasienten mener at det ble bedre, ber de dem om å starte opp igjen en periode for å se om det på ny blir verre. Om det slår til, er det aktuelt å bytte medisiner eller justere på dosen.

Forskergruppen bak studien består av forskere ved Oslo universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Oslo.

Referanser:

Masao Iwagami mfl.: Blood cholesterol and risk of dementia in more than 1·8 million people over two decades: a retrospective cohort study. The Lancet Healthy Longevity, 2021. Doi.org/10.1016/S2666-7568(21)00150-1

Liv J. Mundal mfl.: Association of Familial Hypercholesterolemia and Statin Use With Risk of Dementia in Norway. JAMA Network Open, 2022. Doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.7715

Powered by Labrador CMS