Smittevernprofessor Bjørg Marit Andersen i et fakkeltog for å redde Ullevål sykehus i 2018.
Smittevernprofessor Bjørg Marit Andersen i et fakkeltog for å redde Ullevål sykehus i 2018.

Professor: Gjenåpningen er ikke forsvarlig – fare for fjerde smittebølge

Smittevernprofessor Bjørg Marit Andersen heller isvann i årene til gjenåpningskåte nordmenn. – Ikke forsvarlig og fare for en fjerde smittebølge, sier hun.

Den planlagte gjenåpningen får flere smittevernprofessorer som gjennom pandemien har bedt om strengere tiltak til å gå ut med en advarsel.

Andersen ble i 2020 kåret til Årets Oslo-lege for sin mangeårige innsats i hovedstadens smittevernarbeid. Hun har gjennom pandemien tatt til orde for mer munnbindbruk.

På spørsmål om hun tenker den planlagte gjenåpningen av Norge er forsvarlig, svarer hun klart:

– Landsomfattende lettelser er etter mitt syn ikke forsvarlig ennå, fordi totalt antall nysmittede per døgn ligger stabilt høyt, og ikke går raskt nok ned, sier hun til NTB.

– Sjansen for en fjerde pandemitopp i Norge er til stede når vi ser hva som skjedde i fjor sommer. Da var vi nede på 0–10 nysmittede hver dag i hele landet i flere uker. Det var gode utsikter, sier Andersen.

Luftsmitte og grensekontroll

Hun peker på to tiltak som kunne ha blitt tatt for å sørge for en forsvarlig gjenåpning: Enda strengere grensekontroll, og en anerkjennelse av at det er stor risiko for luftbåren smitte.

Andersen viser til det amerikanske folkehelseinstituttet CDC, og delvis Verdens helseorganisasjon (WHO), som begge vurderer faren for luftbåren smitte som stor.

– Derfor må alle nå gjennomføre tiltak som stopper luftsmitte. Det er fremdeles ikke aktuelt i Norge, sier Andersen.

Smittevernprofessor Jörn Klein ved Universitetet i Sørøst sier han forstår at folk ønsker en gjenåpning, og mener det kan skje trygt hvis det tas større hensyn til luftsmitte. Han tar til orde for munnbindbruk også utendørs.

Advarer mot langtidsskader

Han advarer mot å godta en situasjon med høy smitte selv om tallet på innlagte holdes lavt.

– Dette er en absolutt uønsket situasjon. Selv om vi teoretisk sett, kan oppleve en slik situasjon, er det to viktige faremomenter her. Det ene er long-covid, som også kan oppstå ved mild sykdom eller til og med hos pasienter uten kliniske tegn. Det andre er risikoen for mutasjoner som gjør at vaksinen ikke lenger er effektiv, sier Klein.

Han viser til at høy smitte trolig førte til mutasjonen av det som nå er kjent som den indiske virusvarianten.

– Så vi må vente til flertallet av oss er vaksinert og deretter kan vi slippe løs. Covid er ikke borte, selv om vi har underutnyttede intensivavdelinger som antyder det motsatte, påpeker Klein.

– Flere syke og døde

Både Andersen og Klein er enig med helsemyndighetene i at en gjenåpning nå vil føre til økt smitte i tiden framover, ikke bare i Oslo, som åpner onsdag, men hele landet.

– Jeg tror ingen ønsker å «leve med» over 1000 daglige tilfeller av koronaviruset. Fordi dess flere som blir smittet, dess flere blir syke, flere alvorlig syke, flere dødsfall og flere langtidsskader, sier Andersen.

– Da gjelder det ikke lenger bare eldre, skrøpelige personer, men også i økende grad barn og unge mennesker, sier smittevernprofessoren.

– Bør bruke munnbind i sosiale settinger

Hun viser til at når en større andel av de eldre er vaksinert, er det unge som nå utgjør de smittede i Norge. Siden unge sjeldnere får symptomer, kan de smitte videre uten selv å vite at de er smittet.

– De er helt uskyldige, og vet ikke at de er smittet. Men bruk av munnbind vil alltid redusere smitten med opptil 80 prosent eller mer hvis alle bruker munnbind i sosiale settinger og offentlige rom og arealer, sier Andersen.

Andersen mener vaksineeffekten ikke kommer tidsnok til å motvirke en fjerde smittetopp.

– Vaksineeffekten i hele befolkningen kommer ikke før 60–80 prosent, eller mer, er vaksinert og det kan ta tid, sier hun.

– Det er riktig at det er et kappløp, men vi har fortsatt kun 30 prosent av befolkningen som er vaksinert med den første dose, og vi må opp på langt over 80 prosent, anslår Klein.

Redd folk tror faren er over

Steinar Westin, professor i sosialmedisin ved NTNU, sier til NTB at den siste tidens smittetall gjør ham usikker på hvor forsvarlig gjenåpningen er.

– Mange av oss minnes at assisterende helsedirektør Espen Nakstad tidligere i vår antydet at vi burde ned på et antall smittede på under 200 på landsbasis, før vi åpner opp samfunnet. Det var selvsagt bare et anslag den gangen, men trolig et godt treff, sier Westin.

– Sist fredag ble det registrert 714 smittetilfeller på landbasis, omtrent det samme tallet som medførte at Finland stengte ned tidligere i vår, legger han til.

Westin mener det er fare for at flere nå vil tenke at faren er over, og at det vil føre til sterkt økende smittetall.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS