Fram til midten av november i år har det vært 7 prosent flere dødsfall enn ventet, opplyser Folkehelseinstituttet. Her er direktør Camilla Stoltenberg fotografert tidligere i år.
Fram til midten av november i år har det vært 7 prosent flere dødsfall enn ventet, opplyser Folkehelseinstituttet. Her er direktør Camilla Stoltenberg fotografert tidligere i år.

FHI: 7 prosent flere dødsfall i år

Det går mot en overdødelighet i Norge i 2022. Fram til midten av november i år har det vært 7 prosent flere dødsfall enn ventet.

Covid-19 er hovedårsaken, opplyser Folkehelseinstituttet. Overdødeligheten utgjør 2.700 flere dødsfall enn ventet.

Det har vært 4.399 covid-19-assosierte dødsfall fra begynnelsen av pandemien til og med uke 46 i 2022.

Rundt to tredeler av disse dødsfallene skjedde i år, med et toppunkt i mars.

Et spesielt år eller en ny trend?

– Det gjenstår å se om 2022 er et år som skiller seg ut, eller om økningen i dødelighet er en del av en langvarig trend. Derfor er det viktig å fortsette med overvåking av dødelighet og dødsårsaker, sier folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg.

Ifølge FHI økte dødeligheten mest i de eldste aldersgruppene, og særlig blant dem over 90 år.

Ikke økning for andre typer dødsfall

– Økningen i dødelighet hos eldre i slutten av 2021 kan skyldes en forskyvning i dødsfall fra tidligere år. I siste halvdel av 2021 ser vi at flere dør av de store dødsårsaksgruppene som hjerte- og karsykdom, kreft og demens. Det kan bety at dødsfall som ble unngått da samfunnet hadde strenge smitteverntiltak i 2020 og tidlig i 2021, skjedde da samfunnet ble åpnet opp igjen sier Stoltenberg.

FHI har imidlertid ikke registrert noen økning i dødsfall som ikke har sammenheng med koronapandemien.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS