Populær bibeloversettelse full av feil

Oversettelsen Bibelen Guds Ord er blitt en bestselger, men den er full av feil, mener norsk forsker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: iStockphoto)


Bibelen Guds Ord har blitt en bestselger i karismatiske og lavkirkelige kristne trossamfunn.

Denne oversettelsen har, hva salg angår, seilt forbi Norsk Bibel, som regnes som de mer konservatives bibeloversettelse.

Historien om denne bibeloversettelsen har vært en uventet suksesshistorie i de tretten årene siden den kom ut. Utgiverne ville tilby en bibel på norsk som konsekvent skulle forkaste etablerte forutsetninger fra den historisk-kritiske bibelvitenskapen.

Oversettelsen har blitt ignorert av tekstfortolkere og fagteologer, noe som ikke er særlig overraskende med tanke på oversettelsens fundamentalistiske tilsnitt.

Fagteolog og forsker i Det nye testamente Geir Otto Holmås ved Det teologiske Menighetsfakultet stiller seg kritisk til oversettelsens popularitet.

- Oversettelsen avviser historisk-kritisk metode, mangler et overordnet oversettelsesprinsipp og rommer påfallende mange oversettelsesfeil, hevder forsker Geir Otto Holmås.

- At oversettelsen skulle få så sterkt fotfeste som den har fått, tror jeg egentlig det var få som tenkte seg da den første gang kom på markedet. Den er i dag mye brukt innen de lavkirkelige og konservative organisasjonene og i noen frikirkemiljøer, men kanskje aller mest i frie karismatiske forsamlinger og trosmenigheter, sier han.

Inspirert av amerikansk fundamentalisme

Utgiverne bak Bibelen Guds Ord hevder at oversetterne er godt kvalifiserte, og de er oppført med tittelen “doktor”.

- Det bør imidlertid understrekes at det på det tidspunktet oversettelsen ble til, hadde ingen av dem doktorgrad som kvalifiserer spesielt for bibeloversettelsesarbeid, fortsetter Holmås.

Geir Otto Holmås (Foto: MF)

Utgiverne, Bibelforlaget, skrev i en pressemelding i forbindelse med utgivelsen at oversettelsen ønsket å ta et ”generaloppgjør med bibelkritikken”. Videre ønsket de å utgi en oversettelse som bygger på overbevisningen at ”Bibelen ikke er menneskers ord, men Guds ord”.

- Utgiverne av Bibelen Guds Ord er tydelig inspirert av en fundamentalistisk bibeloversettelsestradisjon med særlig fotfeste i USA, hvor en blant annet legger vekt på at oversetterne tror at Bibelen er uten feil i alle ting og betrakter den overleverte tekst, textus receptus, som det mest pålitelige tekstgrunnlaget i strid med den rådende oppfatningen i moderne tekstvitenskap, fremholder Holmås.

En oversettelse av en oversettelse

Oversettelsen smykket seg i starten med undertittelen ”Den norske King James-oversettelsen” og sendte med dette leserens assosiasjoner til den berømte oversettelsen fra 1611 som utmerker seg med sin poetiske og litterært elegante språkform. Den har vært den mest populære engelske bibelutgaven i århundrer og er fremdeles den mest solgte bibeloversettelsen på verdensbasis.

- Bibelen Guds Ord bygger egentlig ikke på oversettelsen fra 1611, men er sterkt inspirert av en modernisert King James-utgave som kom ut i USA i 1982 (New King James Version). En kan nesten gå så langt som å si at Bibelen Guds Ord er en oversettelse av en oversettelse.

- Utgiverne viser tydelig mangel på språklig ekspertise, og synes å forholde seg på en flyktig og overfladisk måte til den hebraiske og greske grunnteksten . Det er veldig mange oversettelsesfeil og språklige ujevnheter i denne oversettelsen. Selve oversetterhåndverket ligger langt unna den kvaliteten en må kunne kreve av en kirkelig bruksbibel, hevder forskeren.

- Bibelforlaget legger stor vekt på at oversetterne er overbevist om at Bibelen er uten feil i alle ting. At de da har utgitt en oversettelse som rommer så mange feil og mangler, stiller deres erklærte bibeltroskap i et paradoksalt lys, avslutter Holmås.

Powered by Labrador CMS