Hvem bryr seg om raringene?

Nå har verdens mest bisarre og uvanlige dyr fått et eget bevaringsprogram. The Zoological Society of London vil redde de snåle skapningene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Dette er en Slanklori-baby. Slanklorien er en av de sære artene som vil bli bedre ivaretatt med det nye bevaringsprogrammet EDGE. Du finner mer om dette dyret litt lengre nede i artikkelen."

Mange av dyreverdenens særinger blir i dag totalt oversett av internasjonale bevaringstiltak, ifølge The Zoological Society of London (ZSL).

På tirsdag lanserte derfor ZSL et eget program for bevaring av verdens mest uvanlige og truede dyr.

Programmet heter EDGE, og står for Evolutionarily Distinct and Globally Endangered.

Få nære slektninger

- Dette er det første programmet på global skala som er spesifikt utviklet for å fokusere på disse spesielle og truede dyrene. Vi vil arbeide for å beskytte noen av verdens mest ekstraordinære arter, sier Jonathan Baillie, forskeren som leder prosjektet.

- Dette inkluderer gigantiske, giftige, spissmuslignende skapninger, flaggermus på størrelse med fyrstikkesker og eggleggende pattedyr - dyr som alle befinner seg på randen av utryddelse, sier Baillie.

Dyrene har det til felles at de har få nære slektninger, og er genetisk sett veldig spesielle. De er også svært truet, og trenger beskyttelse dersom de ikke skal bli utryddet.

EDGE-faktor

ZSL har utviklet et matematisk mål på hver av artenes unike evolusjonære historie kombinert med hvor sterkt artene er truet. Denne såkalte EDGE-verdien identifiserer dyr som er veldig unike og truet samtidig.

"Denne krabaten kalles fingerdyr eller aye-aye, og er på lista over de 100 dyrene med høyest EDGE-faktor."

Blant de topp 100 EDGE-dyrene, er det snakk om at over to tredjedeler får lite eller ingen oppmerksomhet innen bevaring i dag, konkluderer forskerne bak programmet.

- Det er en tragedie at mange EDGE-arter blir ignorert og forsvinner sakte mot utryddelse. Det er essensielt at vi nå fokuserer våre krefter mot å belyse og beskytte disse usedvanlige artene før det er for sent, sier Baillie.

10 fokusarter

Fra og med i år vil ZSL starte arbeidet med å verne disse artene.

EDGE-programmets nettsted har bilder og informasjon om de 100 artene med høyest EDGE-faktor. Til sammen har forskerne identifisert 564 arter som faller inn i EDGE-kategorien.

I første omgang skal fokus være på disse 10 artene:

1) Kinesisk elvedelfin (Lipotes vexillifer), også kalt Gudinnen av Yangtze eller baiji
Kinesiske legender forteller at denne ferskvannsdelfinen er reinkarnasjonen av en druknet prinsesse. Arten kan allerede være utryddet.

Kina har erklært delfinen for en nasjonalskatt, men elva Yangtze er en av verdens travleste og mest forurensede. Lite arbeid har blitt gjort for å bevare dyrene.

"Det er usikkert om det finnes noen baiji igjen."

I en nylig undersøkelse fant man ingen overlevende Baiji i elva. ZSL vil intervjue fiskere og finne årsakene til delfinens katastrofale tilbakegang. Les mer om denne delfinen her.

2) Attenboroughs langsnutede maurpinnsvin (Zaglossus bruijni)
Dette er ett av verdens mest primitive pattedyr. Arten legger egg som en reptil og befinner seg på Ny-Guinea. Langsnutede maurpinnsvin skiller seg fra kortsnutede maurpinnsvin med den lange snuten.

"Dette er én av tre forskjellige typer langsnutet maurpinnsvin som finnes på Ny-Guinea."

Maurpinnsvinene på Ny-Guinea har mistet mye av sitt skoghabitat, og er ettertraktet vilt for lokalbefolkningen som jakter på dem med spesialtrenede hunder. Det spesielle Attenboroughs langsnutede maurpinnsvinet kan være utryddet allerede.

ZSL vil beskytte alle kjente populasjoner med langsnutede maurpinnsvin, bestemme status til den mulig utryddede arten og lage en bevaringsplan for dyrene. Du kan se og lese mer om denne arten her.

3) Solenodonten eller Hispaniolan solenodon (Solenodon paradoxus)
Dette dyret ligner en rufsete og forvokst spissmus, men forfedrene til denne arten gikk sin egen vei og skilte seg fra alle andre levende pattedyrgrupper for hele 76 millioner år siden. Solenodonten er en av bare noen få pattedyrarter som kan produsere giftig spytt.

Den finnes på Haiti og Den dominikanske republikk, og var det dominerende rovdyret her før den europeiske koloniseringen. Solenodonten er treig og klønete, og et lett bytte for introduserte rovdyr som for eksempel hunder og katter.

ZSL vil undersøke utbredelsen og økologien, virkningen av habitatsødeleggelse og effekten av introduserte konkurrenter og rovdyr. Du kan se og lese mer om dette dyret her.

4) Baktrisk kamel (Camelus bactrianus)
Denne kamelen er sannsynligvis forgjengeren til alle domestiserte kameler med to pukler. Den er godt tilpasset det røffe livet i Gobiørkenen, men mindre enn 1 000 individer finnes i dag. Arten er truet av jakt, tap av habitat og konkurranse fra introduserte husdyr.

ZSL vil fokusere på informasjon og håndheving av lover, samt etableringen av et nytt reservat i Kina. Du kan se og lese mer om denne arten her.

5) Dvergflodhest (Hexaprotodon liberiensis)
Denne flodhesten veier bare en femtedel så mye som sin enorme slektning, den vanlige flodhesten.

"Ikke like stor som vanlige flodhester."

Dvergflodhesten finnes i svært spredte og fragmenterte grupper i Vest-Afrika. ZSL vil fastlå status og distribusjon av disse dyrene, og fokusere på bevaring av populasjoner i sikre regioner. Du kan se og lese mer om denne arten her.

6) Slanklorien (Loris tardigradus)
Slanklorien er nettopp som navnet antyder - den har ekstremt tynne armer og bein. Ansiktet domineres av enorme, runde øyne som gir dyret supert nattsyn til å jakte på insekter.

"Dette er den voksne versjonen av tassen som klamrer seg rundt fingeren på det øverste bildet."

Denne lille primaten er på tilbakegang på grunn av habitatsødeleggelse og jakt. ZSL vil gjenopprette habitater og etablere korridorer mellom fragmenterte skogflekker, i tillegg til å fokusere på informasjonsprogrammer blant lokalbefolkningen. Du kan se lese mer om dette dyret her.

7) Hirola-antilopen (Damaliscus hunteri)
Dette er muligens verdens sjeldneste og mest truede antilope, og den eneste overlevende i en tidligere variert biologisk gruppe. Den blir gjerne kalt en levende fossil, og var en gang vanlig i Øst-Afrika.

På 1970-tallet fantes det 14 000 hirolaer, i dag finnes det bare 600. Dyrene er truet av tørke, krypskyttere og tap av habitater. ZSL vil overvåke arten og beskytte den mot krypskyttere. Du kan se og lese mer om disse dyrene her.

8) Gullhalet elefantspissmus (Rhynchocyon chrysopygus)
Elefantspissmus har ikke fått navnet sitt fordi de er veldig store, men fordi de har veldig lange og fleksible snabler - selv om nyere studier faktisk viser at de er en fjern slektning av elefanten.

Gullhalet elefantspissmus har en skinnende lys pelsflekk på rumpa. Arten er truet av ødelagte og fragmenterte habitater. ZSL vil beskytte habitatene, kartlegge arten og overvåke jakt. Du kan se og lese mer om disse dyrene her.

9) Tryneflaggermus (Craseonycteris thonglongyai)
Denne kalles “Bumblebee bat” på engelsk, og er nok det minste pattedyret i verden. Den veier mindre enn to gram.

Den har blitt forstyrret av samlere og turister, og i dag er den truet av ødeleggelse av skogene rundt kalksteinshulene hvor de holder til. ZSL vil lokalisere kolonier og beskytte dem fra videre menneskelig forstyrrelse. Du kan se og lese mer om dette dyret her.

10) Langøret springmus (jerboa) (Euchoreutes naso)
Springmus er små, hoppende gnagere som ligner mus med lange og duskete haler og veldig lange bakbein. Den langørete spissmusa har selvfølgelig digre ører - omtrent en tredjedel større en selve hodet.

Vi vet veldig lite om denne arten. De er aktive om natten, og om dagen oppholder de seg i tunneler under bakken. De er truet av at mennesker forstyrrer habitatene. ZSL vil beskytte habitatene og lære mer om dyrenes status og økologi. Du kan se og lese mer om denne arten her.

Lenker:

EDGE: Evolutionary distinct and globally endangered
The Zoological Society of London: EDGE of Existence programme
The Zoological Society of London: Pressemelding
BBC: Protection for weirdest species

Powered by Labrador CMS