Sommerfugl skremmer høns med fire øyne

Denne sommerfuglen skremmer ikke bare småfugl med øyeflekkene sine. Den får også større fugler til å skygge banen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dagpåfugløye:

Vingespenn på 54-59 millimeter.

Brunrøde vinger med store øyeflekker gjør dagpåfugløyet umiskjennelig. Første gang funnet i Norge i Risør i 1902.

Enkelte individer funnet utenfor Sør- og Østlandet, sannsynligvis ofte transportert med menneskelig hjelp. Ellers utbredt i Europa, bortsett fra de nordligste delene, og østover til Japan.

Normalt en svært vanlig art innenfor utbredelsesområdene. Liker seg i enger, hager og skogbryn, særlig der det vokser tistler.

Overvintrer som voksen og flyr etter overvintringen i april-juni. Sommerens klekkede dyr flyr fra slutten av juli til inn i september.

(kilde: Naturhistorisk museum, UiO)

De fire gluggene på vingene har vist seg å være et effektivt forsvar for sommerfuglen dagpåfugløye, som er ganske vanlig i Norge.

Vingeprakten framstår imidlertid som skummel for flere enn småfugler av type kjøttmeis og blåmeis, ifølge en svensk studie.

Den viser nemlig at høns, som er betydelig større og veier rundt 50 ganger mer enn blåmeis, sender ut faresignaler når de får øye på sommerfuglens stirrende flekker.

Vanligvis er dette noe hønsene gjør hvis det er rev eller katt eller andre typiske fiender i nærheten.

Ligner fienders øyne

- I hviletilstand har dagpåfugløye vingene sammenslått og ser ut som et vissent løv. Men hvis den forstyrres endrer den taktikk drastisk, og bretter vingene raskt ut for å vise øyenflekkene.

- I tidligere forsøk har man sett at vill småfugl som blåmeis og kjøttmeis avstår fra å angripe, sier forsker Martin Olofsson ved Stockholms universitet i en pressemelding.

Dette til tross for at sommerfuglen er helt ufarlig for fuglene, og faktisk også spiselig.

Forskerne tror forklaringen på at småfugler blir redde av øyeflekkene, er at de ligner blikkene til deres egne fiender - eksempelvis øynene til en spurveugle.

Mer på vakt

Tydeligvis blir også tamme hønsefugler urolige og trekker seg unna av to par øyne med tilhørende sterke farger rundt.

- Vi iscenesatte flere interaksjoner mellom høns og sommerfugler som enten hadde intakte øyenflekker, eller var overmalt, forteller Olofosson i en pressemelding fra Stockholms universitet.

Høns som ble eksponert for sommerfugler med intakte øyeflekker var mer skvetne og på vakt, og brukte lenger tid på å nærme seg det skjøre insektet igjen.

De hadde også større tendens til å gi fra seg advarende lyder til andre høns i nærheten, enn når det var snakk om sommerfugler som ikke hadde intakte øyeflekker.

Referanse:

Martin Olofsson, m.fl. Eyespot display in the peacock butterfly
triggers antipredator behaviors in naive adult fowl.
Behavioral Ecology (2013) 24 (1): 305-310. doi: 10.1093/beheco/ars167

Powered by Labrador CMS