Det er lite dokumentasjon for hvor raskt plastmaterialer i lekeland antenner og hvor raskt brannen sprer seg. Plast kan brenne på mange forskjellige måter. Men mange plastmaterialer brenner svært godt og fort, sier forsker.

– La ikke barnet ditt leke på et lekeland uten tilsyn, råder brannforsker

I en ny rapport slås det alarm om brannsikkerheten i lekeland og aktivitetssenter.

Forskere ved RISE Fire Research i Trondheim har gjennomført en studie der de har evaluert brannsikkerheten i leke- og aktivitetsenter som lekeland, trampolinesenter og turnhaller.

Disse er ikke godt nok rustet mot brann, er forskernes klare konklusjon.

Christian Sesseng er overrasket over det forskerne har funnet om brannsikkerhet i lekeland.

– Hold øye med barnet

Forskningsleder Christian Sesseng innrømmer at han er overrasket over det de har funnet.

Han vil likevel ikke kalle disse bygningene for direkte brannfarlige. Han vil heller ikke fraråde folk å ta med ungene sine til slike steder.

– Det vi kan si ut fra denne rapporten er at det er dårlig dokumentasjon for at disse virksomhetene er brannsikre. Jeg vil derfor anbefale foreldre å holde øye med barna sine når de er på slike senter, sier Sesseng til forskning.no.

Forskerne har gått gjennom brannkonseptet til ni ulike aktivitetssenter.

Et brannkonsept er et dokument som beskriver alle branntekniske forhold ved en bygning. I tillegg har de studert tilsynsrapporter fra brannvesenet.

Barn kan bli distrahert eller gjemme seg når alarmen går

De største utfordringene er at de som besøker leke- og aktivitetsenter er en annen gruppe enn de som vanligvis besøker offentlige bygg, mener Sesseng.

– Flertallet er barn. Ofte er mange hundre barn samlet under samme tak. Disse leker ofte på egen hånd mens mor og far sitter i kafeen.

Forskerne vet at barn har enn annen atferd enn voksne om en brannalarm går eller om en brann oppstår.

– De kan ofte opptre irrasjonelt. Det er ikke sikkert at de reagerer når brannalarmen går, de kan fortsette å leke. De som begynner å evakuere, lar seg fort avlede på veien ut, sier brannforskeren.

Studier har også vist at noen barn blir skremt når brannalarmen går. De går derfor og gjemmer seg.

Tar nærmere ti minutter å evakuere

Brannkonseptene som er utarbeidet for lek- og aktivitetssenter er for optimistiske når det gjelder hvor lang tid det tar å evakuere, mener forskerne.

Ett brannkonsept argumenterte for at det ville ta tre minutter å evakuere ved brann Dette mener forskerne ikke gjelder når det er mange barn involvert.

– Brannøvelser ved barnehager og skoler viser at det kan ta opptil ti minutter for barn i ulike aldersgrupper å forberede evakuering, deretter kommer selve evakueringen, forteller brannforskeren.

Om studien:

Forskerne har gått gjennom brannkonseptet til ni ulike aktivitetssenter. Dette er det dokumentet som beskriver alle branntekniske forhold ved en bygning. Det kan for eksempel være bæreevnen i vegger ved brann og eksplosjoner, tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann, tilrettelegging ved rømning og redning og hvordan man planlegger å slokke en brann.

Forskerne har også gått gjennom tilsynsrapporter fra brannvesenet. Dette har de gjort for å finne ut hva det legges vekt på under bygging og eventuelle mangler under driften.

Brannvesenet har hatt mange bemerkninger i disse tilsynsrapportene.

Det er bakgrunnen for at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har bestilt denne rapporten.

Foreldre begynner å lete

Begynner det å brenne i et lekeland, vil foreldrene også være i bygningen.

Det sterke sosiale båndet mellom foreldre og barn må det tas hensyn til i brannkonseptene, mener Sesseng.

– Foreldrene vil nekte å evakuere før de har funnet barnet sitt. Dette kan lett føre til en tilstand av kaos og panikk, mener brannforskeren.

Om voksne forsøker å gå inn i lekeapparatene for å finne barnet sitt, vil det kunne hindre rømningen for barn som er på vei ut.

Mye plastmaterialer

En annen stor utfordring er at disse aktivitetsentrene har mye potensielt brennbart materiale. Ofte består innredningen av ulike typer plastmaterialer.

Disse vet vi lite om, sier Sesseng.

– Det er lite dokumentasjon for hvor raskt de antenner og hvor raskt brannen sprer seg i slike materialer. Vi vet heller ikke noe om hvor giftig røyken fra en sånn brann vil være. Plast kan brenne på mange forskjellige måter. Men mange plastmaterialer brenner svært godt og fort.

Eierne trenger mer kompetanse

Forskernes inntrykk er at det i det hele tatt mangler en helhetlig tankegang om brann i norske lekeland og aktivitetssenter.

De har sammenliknet med situasjonen i Sverige. Der ser de at svenske lekeland og aktivitetssenter har flere risikoanalyser, simuleringer og beregninger som tar hensyn til det som er spesielt for disse anleggene.

Det var mer gjennomgående i Norge at det manglet risikoanalyser som var underbygget av faglitteratur, forteller Sesseng.

Forskerne mener at de som eier virksomhetene må få mer kompetanse på brannsikkerhet.

De må få brannrådgivere og fageksperter til å gjøre grundigere analyser og gi gode råd til hvordan de kan oppfylle kravene til brannsikkerhet. Noen av brannrådgiverne har ikke gitt grundige nok analyser tidligere, mener Sesseng.

Direktoratet vil følge opp

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skriver på sine nettsider at de nå vil be brann- og redningsvesenet å kartlegge aktivitetssentrene de har i sine kommuner og vurdere behov for tilsyn eller andre tiltak. Samtidig vil DSB selv gjennomføre tilsyn med utvalgte aktivitetssentre.

– Lekeland og andre aktivitetssentre er en trygg og fin aktivitet, så lenge alt blir gjort etter boka. Etter å ha lest rapporten ser det imidlertid ut til at brannsikkerhet i for liten grad følges opp i planleggings- og driftsfasen. Det er bekymringsfullt, særlig med tanke på at brukerne av disse sentrene er barn som ikke er i stand til å vurdere risikoen eller oppfører seg forutsigbart ved en evakuering. Derfor kan konsekvensene av en brann bli store dersom reglene ikke følges, sier Per K. Brekke, fungerende direktør i DSB i en pressemelding.

Han mener at foreldre kan stille spørsmål og krav til aktivitetssenteret.

– Da er du med på å sette fokus på sikkerheten, sier Brekke.

Har anonymisert sentrene

Forskerne ved RISE har anonymisere hvilket sted eller aktivitetssenter de har undersøkt i rapporten.

– Vi vet ikke om de er bedre eller verre enn andre. Vi har derfor ikke ønsket å henge dem ut, men heller peke på det vi tror kan være en systemfeil, sier Christian Sesseng.

Kilde:

Karolina Storesund, Christian Sesseng, Ragni Fjellgaard Mikalsen: Brannsikkerhet i lek- og aktivitetssenter, RISE-rapport 2020:1

Powered by Labrador CMS