Av alle elever i grunnskolen i 2019 gikk 4,2 prosent – 27.000 elever – på private skoler.

Flere privatskoler i Norge enn noen gang

I fjor var det 261 private grunnskoler her i landet, det høyeste tallet noen gang. Siden 2009 har tallet økt med 62 prosent.

I det samme tidsrommet har tallet på offentlige grunnskoler gått ned med 13 prosent. Likevel er det bare i tolv av tilfellene at en privat skole erstatter en offentlig som blir nedlagt, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Trøndelag var i 2019 fylket med flest private grunnskoler – 27 stykker. Så fulgte Rogaland og daværende Hordaland med henholdsvis 26 og 25.

Svalbard lå nederst på lista, siden det ikke er noen private grunnskoler der. Færrest utenom dette var det i Finnmark (tre skoler) og daværende Sogn og Fjordane (fire skoler).

Av alle elever i grunnskolen i 2019 gikk 4,2 prosent – 27 000 elever – på private skoler. Det er en økning fra 2,6 prosent i 2009.

Powered by Labrador CMS