Forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling har fulgt rundt tusen barn fra fem østlandskommuner, fra barna var seks måneder gamle. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Ettåringer tar ikke skade av å begynne i barnehage

Barn blir ikke mer aggressive av tidlig barnehagestart, viser en stor studie av barn i norske barnehager.

Barn som begynner i barnehagen når de er ett år, er ikke mer aggressive som tre- og fireåringer enn barn som startet seinere. Dette viser en ny studie fra Atferdssenterets forskningsprosjekt Barns sosiale utvikling. 

­- Dette har vært diskutert i snart 30 år, og jeg mener at forskningen, både denne artikkelen og andre, nå har vist at dette ikke er en risiko i Norge, sier Henrik Daae Zachrisson. Han forsker ved Atferdssenteret og medforfatter på fagartikkelen.

Forskerne har sett på hvordan barna oppfører seg for å finne ut om de kan ha tatt skade av å begynne tidlig i barnehagen.

- Vi studerte kun aggresjon i denne artikkelen, fordi det har vært størst fokus på atferd som konsekvens av tidlig barnehagestart i den internasjonale forskningslitteraturen. 

Litt mer aggressive som toåringer

Ifølge den nye studien, er riktignok tidligstarterne noe mer aggressive som toåringer, men jo lengre tid de tilbringer i barnehagen, jo mindre aggressiv atferd har de.

− Et overraskende funn, sier Zachrisson.

− Dette er det motsatte av hva en kunne forvente, dersom barnehage var risikabelt for små barn, sier han og legger til:

– Hvis tidlig, omfattende og vedvarende tid i barnehage faktisk likevel skulle forårsake et høyt aggresjonsnivå hos barn, la oss si i andre land enn Norge, tilsier denne studien at ett års foreldrepermisjon og deretter start i en god barnehage, kan bidra til å hindre den type utvikling.

På generelt grunnlag vil Zachrisson si at overgangen fra hjem til barnehage er enklest i barnehager med god bemanning, kvalifisert personale, og med små barnehgrupper, men det er ikke noe de har studert spesifikt i den nye studien. 

Tusen barn

Forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling har fulgt rundt tusen barn fra fem østlandskommuner, fra barna var seks måneder gamle. De eldste barna i prosjektet går nå i tredje klasse.

Barna og familiene deres er blitt fulgt tett, med årlige foreldreintervjuer − og med spørreskjema til barnehagepersonalet, som hvert år rapporterte på aggressiv atferd som å lugge, slå eller dytte.

På den måten fikk forskerne detaljert informasjon om når barna startet i barnehagen, og om barnas utvikling av blant annet aggressiv atferd. Studien ble nylig publisert i tidsskriftet Psychological Science.

I USA har forskningen fått reaksjoner. Der synes skepsisen mot å begynne tidlig barnehage å være noe mer utbredt enn her i Norge, siden amerikanske barn ofte begynner atskillig tidligere, enten i barnehage eller med annen barnepass i eller utenfor hjemmet.

De norske forskerne har skrevet en kronikk om funnene i Nursery World, som er et britisk barnehagetidsskrift.

Hovedopptak og forskningsdesign

I studien utnyttet forskerne at barnehagene har et hovedopptak hver høst.  

Hovedopptaket gjør at barn født før 1. september ofte starter tidligere jo tettere opp mot september de er født. Barn født i august starter eksempelvis ofte når de er 12 måneder, mens barn født i februar vil være 18 måneder ved neste regulære opptak.  

Denne studien hadde altså en bedre måte å teste sammenhengen mellom barnehagestart og aggresjon på enn de fleste andre studier, mener forskerne selv.

Referanse:

E. Dearing, H. D. Zachrisson, A. Nærde: Age of entry into early childhood education and care as a predictor of aggression: Faint and fading associations for young Norwegian children. Psychological Science. På nett 14. august 2015. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS