Denne artikkelen er produsert og finansiert av TANNHELSETJENESTENS KOMPETANSESENTRE - LES MER.

Målet var å gjøre tannundersøkelsen til en positiv opplevelse for barna, og å til slutt få gjennomført en grundig undersøkelse.
Målet var å gjøre tannundersøkelsen til en positiv opplevelse for barna, og å til slutt få gjennomført en grundig undersøkelse.

Ny metode: Barn med autisme klarer å gå til tannlegen

Barn som har slitt med å gjennomføre en tannundersøkelse, klarte nå å komme seg gjennom den.

Barna som fikk et spesialtilpasset program for tilpassing, mestret besøket hos tannlegen.

Nå tror forskerne at erfaringen og verktøyene fra forskningsprosjektet også kan hjelpe flere barn som har utfordringer hos tannlegen.

Det er tannleger og forskere ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland som har utviklet og testet en persontilpasset tilvenningsprotokoll. Målet er å gjennomføre tannundersøkelse hos barn med autisme. 

Autisme, eller autismespekterforstyrrelser (ASF), er en utviklingsforstyrrelse. Den gir utfordringer knyttet til sosialt samspill og kommunikasjon, begrenset og repeterende adferd og interesser. 

De som har diagnosen, er ofte ekstra sensitive for lys, lyd, smak og lukt. Dette kan gi problemer når de skal til tannlegen. Et tannlegebesøk gir helt andre inntrykk enn en hverdagsrutine.

Ti trinn

Målet var å gjøre tannundersøkelsen til en positiv opplevelse for barna og til slutt å få gjennomført en grundig undersøkelse. 

Barna gikk gjennom et titrinnsprogram. Det har med alt fra å gå inn på tannlegekontoret til å gjennomføre røntgen.

Prosjektet ble gjennomført våren 2021 med lærere og elever ved Eiganes skoles STOLT-avdeling. Forkortelsen står for «særskilt tilrettelagt opplæringstilbud». Dette er en skoleklasse for barn med ASF. 

17 deltakere fra denne avdelingen var med i studien. Av disse gjennomførte 14 barn tannundersøkelse etter tilvenningsprogrammet.

Tilpasning til barnas utfordringer

Virkemidlene er hentet fra forskning og teknikker som pedagogene bruker ved STOLT-avdelingen. 

For å komme i mål med tannundersøkelse har tilvenningen til tannlegestolen startet allerede i klasserommet hvor lærerne forberedte barna til tannlegetimene.

I samarbeid med miljøveiledere og spesialpedagoger ved STOLT-avdelingen ble det satt sammen en verktøykasse av hjelpemidler for å gjennomføre tannundersøkelser:

  • Visuelle hjelpemidler, som sosiale historier, bilder og video. 
  • Tilvenning til konkrete objekter som speil og røntgenholder. 
  • Gradvis eksponering for de enkelte prosedyrene i tannundersøkelsene.

Miljøveiledere, lærere og spesialpedagoger ved skolen hadde ansvaret for det forberedende arbeidet som foregikk i skoletiden. De fulgte barna til tilvenningstimene.

Allmentannlege Anke Schwob tok initiativ til forskningsprosjektet.
Allmentannlege Anke Schwob tok initiativ til forskningsprosjektet.

Samarbeid for en bedre helse

Initiativet til prosjektet kom fra allmenntannlege Anke Schwob, som er godt kjent med utfordringene knyttet til tannlegetimer for barn med ASF. 

Andrzej Adam Pawlowski utviklet tilvenningsprogrammet i samarbeid med Schwob og forsker Lene Myhren ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland. Pawlowski er spesialist i barnetannpleie ved spesialisttannklinikken på kompetansesenteret. Han og Schwob gjorde også de kliniske undersøkelsene. 

Lene Myhren, forsker ved TkRogaland.
Lene Myhren, forsker ved TkRogaland.

Forskningsprosjektet var et samarbeid mellom forskere, tannleger og lærere, noe Myhren mener at har vært gunstig.

Samarbeid med skole og lærere var viktig for å gjennomføre suksessfulle tannbehandlinger for barn med autisme. Det var også individualisering av programmet.

– Munnen er en del av kroppen vår, og god oral helse er viktig for generell helse og livskvalitet. Jevnlige tannundersøkelser og behandling er nødvendig for å kunne ha god tannhelse. Jeg synes dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan samarbeid på tvers av profesjoner og institusjoner kan føre til bedre tjenester for våre pasienter, sier Myhren.

Resultater ett år etter

Ett år etter tilvenningen gjennomførte 13 av barna en ny tannundersøkelse. 

Barna som fullførte alle stegene i første runde med behandling, samarbeidet også godt på ettårsundersøkelsen.

Andrzej Adam Pawlowski, spesialist innen pedodonti (barnetannpleie) ved TkRogaland.
Andrzej Adam Pawlowski, spesialist innen pedodonti (barnetannpleie) ved TkRogaland.

– Dette tyder på at barna har tilegnet seg kunnskapen fra prosjektet og har lært seg å samarbeide og mestre situasjonen med tannlegebesøk. Dette kommer til gode for både barna, omsorgspersoner, behandlere og for samfunnet generelt med et folkehelseperspektiv, sier Pawlowski.

Referanse:

Myhren, L., Pawlowski, A., Schwob, A., & Bull, V. H.: Development and evaluation of an individualised dental habituation programme for children with autism spectrum disorder living in Rogaland, NorwayEuropean Archives of Paediatric Dentistry, 2023.  Doi.org/10.1007/s40368-023-00799-x

 

Powered by Labrador CMS