Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges idrettshøgskole - les mer.

Går unge i Oslo på tur i Sofienbergparken eller overnatter de helst i telt i marka?

Jenter med norskfødte foreldre går tur i skogen, mens jenter med innvandrerbakgrunn går tur i byen

Podcast: En ny forskningsrapport har sett på barn og unges deltakelse i friluftsliv i Oslo.

En ny forskningsrapport fra Norges idrettshøgskole (NIH) har sett på barn og unges deltakelse i friluftsliv i Oslo og hvordan kommunen kan arbeide mer målrettet for å utjevne sosiale forskjeller i friluftsliv og helse.

Sosioøkonomiske forskjeller

Rapporten er utført på oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune og viser at andelen ungdom som deltar i friluftsliv, varierer systematisk med sosioøkonomiske forskjeller i familiebakgrunn, hvorvidt foreldrene er født i eller utenfor Norge og hvor i byen de unge bor.

Høy deltakelse i friluftsliv faller sammen med høy sosioøkonomisk status og norskfødte foreldre.

Andelen unge som er aktive i friluftsliv, er lavest blant ungdom som vokser opp i familier med tilgang til færre sosioøkonomiske ressurser og innvandrerbakgrunn.

Fottur i skog og by

Andelen av jenter med norskfødte foreldre går mest på fottur i skog og mark.

Flere jenter med innvandrerbakgrunn «går tur» som byfriluftsliv enn gutter med foreldre født i og utenfor Norge.

Rapporten viser også at andelen unge som bruker skog og mark, synker etter 8. klassetrinn. Deretter er det relativt stabilt gjennom ungdoms- og videregående skole.

Hør mer om rapporten og hvordan professor Kirsti Pedersen Gurholt ved NIH mener Oslo kommune kan klare å jevne ut forskjellene både i friluftsliv og helse i denne episoden av NIH-podden:

Referanse:

Kirsti Pedersen Gurholt mfl.: Studie av friluftsliv blant barn og unge i Oslo: Sosial ulikhet og sosial utjevning. NIH-Forskningsrapport, 2020.

Powered by Labrador CMS