Feit ungdom får dobbel dødsrisiko

Unge mennesker med vektproblemer kan få mer enn fordoblet dødsrisiko senere i livet. Minst én av ti unge risikerer tidlig død som følge av overspising, viser en ny norsk studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

kroppsmasseindeks (KMI)

Den mest brukte metoden for å beregne kroppsstørrelse og kroppsfett er kroppsmasseindeksen (Body Mass Index - BMI).

Den regnes ut som vekten dividert med kvadratet av høyden (BMI­kg/m²), og er utgangspunktet for undersøkelsen.

Klassifikasjon fra WHO

Verdens helseorganisasjon har utarbeidet en klassifikasjon av KMI som først og fremst baserer seg på sammenhengen mellom vekt og død.

Normalvekt svarer til BMI mellom 18,5 og 25 kg/m², overvekt mellom 25 og 30 kg/m², og fedme når BMI er større enn 30 kg/m². BMI på mindre enn 18,5 kg/m² klassifiseres som undervekt.

Problemet med kroppsmasseindeksen er at den ikke skiller mellom fett- og muskelmasse.

Bukfedme

I tillegg mener man at bukfedme (rundt magen) er en egen risikofaktor for en rekke sykdommer, og det er derfor viktig å ha et eget mål for bukfettet.

Det vanligste målet for bukfedme er omkretsen rundt livet dividert med omkretsen rundt hoften. WHO grensene for bukfedme er 1,0 for menn og 0,85 for kvinner.

Allerede fra de er i 20-30-årsalderen er det større dødelighet for tungvekterne enn for de slanke.

Også blant de overvektige er dødsrisikoen 25 prosent høyere enn blant dem med normalvekt.

Ved fedme øker dødeligheten hos kvinner og menn med henholdsvis 114 og 125 prosent. Tvangs- og trøstespising er et betydelig større problem blant unge enn bulimi og anoreksi, og blir stadig vanligere.

 

Sammenhengen kommer tidlig

- Sammenhengen mellom overvekt og økt dødsrisiko i voksen alder er tydelig, og den kommer tidlig, konstaterer Anders Engeland, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Egeland har ledet en stor undersøkelse hvor forskerne har sett på fysikken hos mer enn 227 000 norske jenter og gutter. Mål på høyde og vekt er hentet fra tuberkoloseundersøkelser på 1960- og 1970-tallet.

Ungdommene var i alderen 14-19 år da de ble undersøkt første gang, og ble deretter fulgt i 31 år. Fedme og overvekt er beregnet ut fra kroppsmasseindeksen (KMI) og standardene fra Verdens helseorganisasjon (se faktaboks).

Norsk ungdom blir feitere

Snittvekten hos norsk ungdom er i ferd med å gå markert opp. Hele 11 prosent av alle tenåringer fra 13 til 18 år er overvektige. Ungdommene sliter mer og mer med vekten ettersom de blir eldre.

Seks prosent av 13-åringene er overvektige, mens andelen er på hele 20 prosent i 18-årsalderen, viser tall fra Nord-Trøndelag.

- Forskjellen mellom Norge og USA blir stadig mindre, sier Sigrid Bjørnelv i Regionalt fagteam for spiseforstyrrelser til Dagens medisin.

Fedme og depresjon

Bjørnelv presenterer snart et forskningsarbeid som viser sammenhengen mellom spiseproblemer og psykiske plager:

- Det fins en sterk sammenheng mellom tvangs- og trøstespising og lettere depresjon. Det ser også ut til at overvekt kan forverre depressive plager, sier hun.

- Helsevesene burde skamme seg

- Helsevesenet burde skamme seg over tilbudet de gir barn og unge med vektproblemer. Overvekt hos barn og unge i dag er én av de største truslene mot folkehelsa, sier den kontroversielle legen og kostholdsrådgiveren Fedon Lindberg.

Han mener det er mer og mer som tyder på at hormonforstyrrelser er en årsak til fedme, og ikke en følge av overvekt.

- Det er en myte at det er de late barna som blir tykke, sier han til Dagens medisin.

Undersøkelsen om dødsrisiko blant feit norsk ungdom er publisert i marsutgaven av tidsskriftet American Journal of Epidemiology.

Lenke:

American Journal of Epidemiology: Body Mass Index in Adolescence in Relation to Total Mortality

Powered by Labrador CMS