Ozon kan tilsettes springvann, og nå viser en norsk studie at dette er like desinfiserende som å vaske hender i håndsprit. (Foto: NTB/Scanpix)
Ozon kan tilsettes springvann, og nå viser en norsk studie at dette er like desinfiserende som å vaske hender i håndsprit. (Foto: NTB/Scanpix)

Å vaske hender i ozonvann virker like bra som håndsprit

Vann med ozon fjernet bakterier fra hendene like godt som desinfeksjonssprit.

God håndhygiene er viktig for å unngå smittespredning, spesielt på sykehus. I dag er håndvask med såpe og alkoholbasert desinfeksjon de vanligste metodene.

Men en annen metode kan være minst like bra – å vaske hendene i vanlig springvann tilsatt gassen ozon, skriver Dagensmedisin.no.

I en studie med 30 deltakere har forskere målt hvor effektivt håndvask i ozonvann er til å fjerne e.colibakterier, sammenlignet med håndsprit.

Studien viser at vann med ozon til og med kan virke bedre enn sprit, og er publisert i tidsskriftet Journal of Hospital Infection.

Dyppet hånden i bakterier

Hans Johan Breidablik, samfunnsmedisiner hos Helse Førde, sto i bresjen for studien. Etter giardia-utbruddet i Bergen der flere hundre mennesker ble smittet av en parasitt fra drikkevannskilden Svartediket, innførte flere barnehager håndvask med ozon for å forhindre sykdom.

Etter kritisk medieomtale ble barnehagene pålagt å avvikle metoden.

Breidablik fikk ideen til studien da han fant svært få medisinske studier om ozon brukt til håndvask, selv om ozon brukes som desinfeksjonsmiddel i stedet for klor ved noen renseanlegg for drikkevann.

-Jeg fant bare en studie om at ozon hindrer spredning av Noro-virus, sier han til forskning.no.

E. colibakteriene i studien er behandlet slik at de ikke gir smitte, og ble levert av et firma i Trondheim. Deltakerne dyppet en hånd i en suppe med over 30 000 bakterier, og vasket hendene med en av metodene. Etter noen uker ble forsøket gjentatt, hvor hver deltaker byttet hånd og metoden de brukte.

- Dette var for å utelukke individuelle forskjeller, sier Breidablik. Målingen ble gjort etter en standard prosedyre.

Minste styrke fjernet mest bakterier

Håndvask med ozon ble gjort med to styrker, og forskerne skjønte lite da den laveste styrken var mest effektiv.

- Vi brukte to ulike tekniske løsninger, og metoden med lavest styrke ga mest vanntrykk. Dette kan være årsaken til at den laveste ozonstyrken virket best, sier Breidablik.

Metoden for å forsyne springvann med ozon er veldig enkel, og består av et apparat som koples til vannkranen.

Ozon kan være skadelig å inhalere, men Breidablik understreker at verdiene lå på bare 10 prosent av tillatt verdi under forsøkene.

Kan gi store fordeler

Han mener det er viktig å forske på alternativer til de desinfeksjonsmetodene vi bruker i dag.

- Alt som ikke er antibiotika og virker mot bakterier, må være av interesse med dagens økende resistensproblematikk, sier han til Dagens Medisin.

En annen fordel med å vaske hendene i ozonvann, er at det ikke gir hudirritasjoner og tørrhet som mange oppgir at de får av håndsprit.

Studien viser dessuten at sprit har en god effekt på noen, mens den har dårlig effekt for andre.

Breidablik er nå igang med å gjøre en ny studie med ozonvann, hvor de også skal inkludere håndvask med såpe.

Slik lages ozonvann

Breidablik har bakgrunn som fagdirektør i Helse Førde, hvor han nå er seniorrådgiver. Han kjenner til at flere kirurger som har måttet slutte å operere på grunn av eksem etter stadig håndvask, er blitt kurert ved å vaske hendene i ozonvann istedet.

Han mener metoden kan gi store fordeler.

Man kan lage ozonvann ved å tilsette gassen ozon i vanlig springvann. Det er billig og kan produseres om man har rent vann og elektrisitet. Etter 20 minutter går ozonet over til å bli vanlig oksygen.

Ozon har evne til å bryte ned mange stoffer. Den dannes fra oksygen ved elektrisk utladning, for eksempel ved lyn eller som følge av elektromagnetisk stråling.

Ozongass er giftig for kroppen i store mengder, men ozon blandet i vann gir lav konsentrasjon i luften rundt. Høyeste forekomst er i stratosfæren der ozonlaget filtrerer bort mye av det ultrafiolette lyset fra sola, som ellers ville vært skadelig.

Folkehelseinstituttet ser per i dag ikke grunn til å anbefale dette som en ny metode før man har mer forskningsbelegg, opplyser de til Dagens Medisin.

Referanse:

H. J. Breidablik mf: Ozonized water as an alternative to alcohol-based hand disinfection. Sammendrag. Journal of Hospital Infection, 4. februar 2019.

Powered by Labrador CMS