Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Sørøst-Norge - les mer.

Over 700.000 handler lokal mat fra rundt 100 REKO-ringer rundt i hele landet.
Over 700.000 handler lokal mat fra rundt 100 REKO-ringer rundt i hele landet.

REKO-ringer gir kundene mulighet til å stille spørsmål om produktene

Det presser frem en mer bære­kraftig mat­produksjon og forbruk.

Tenk deg at du kunne stille spørsmål til alle som har laget maten i det lokale supermarkedet: Hvordan har dyrene hatt det? Hva slags fôr har de spist? Er det nitritt i elgpølsene? Hva slags mel er brukt i brødene?

Slik er det for over en halv million nordmenn.

De handler maten sin fra lokale bønder og produsenter gjennom de såkalte REKO-ringene.

Kristin Bentsen har forsket på hvordan kundene og produsentene i REKO-ringer snakker med hverandre på Facebook-grupper.
Kristin Bentsen har forsket på hvordan kundene og produsentene i REKO-ringer snakker med hverandre på Facebook-grupper.

Møtes på parkeringsplassen

Du finner ikke noe butikklokale med REKO-skilt på. I stedet bestilles maten på Facebook gjennom den lokale gruppen, der du må være medlem.

I god tid før neste utlevering annonserer selgerne hvilke varer som er til salgs, og du legger bestillingen rett inn i kommentarfeltet til hver produsent.

Selve utleveringen skjer på et avtalt sted der alle produsentene kan parkere bilene sine. Så er det bare å møte opp, betale og få varene overlevert rett fra bagasjerommet eller varebilen.

Moralpoliti med gode hensikter

Kristin Bentsen ved Handelshøyskolen på Universitetet i Sørøst-Norge har forsket på hvordan kundene og produsentene snakker med hverandre på disse Facebook-gruppene.

Hun bruker ordet moralpoliti når hun beskriver hvordan både forbrukere og produsenter opptrer.

– Det høres jo umiddelbart ikke særlig bra ut, men hensikten deres er god. Målet er nemlig å gjøre maten mest mulig bærekraftig, forteller Bentsen.

Hun har også funnet at hva som kan tolkes som lokal mat, er veldig forskjellig. Der noen er opptatt av hvor langt unna maten er produsert, er andre mer opptatt av hvordan den er produsert.

– I mange andre sammenhenger kan en slik moralpoliti-holdning oppleves negativt, men her ser vi faktisk positive effekter både på forbruk og produksjon. Vi ser at forbrukere kjøper lokalmat som en del av det å bidra positivt til bærekraftige løsninger. De ønsker å bli mer bærekraftige forbrukere.

Kristin Bentsen har vært særlig tett på REKO-ringene i Sør-Øst Norge.
Kristin Bentsen har vært særlig tett på REKO-ringene i Sør-Øst Norge.

Fulgt dem siden starten

Bentsen har hatt administrator-rettigheter til alle norske REKO-ringers Facebook-grupper. Dermed har hun fått enestående tilgang til data fra disse gruppene, og hun har kunnet følge med på samtalene.

Hun har vært særlig tett på REKO-ringene i Sør-Øst Norge.

Da den første REKO-ringen i Norge ble startet høsten 2017, var Kristin Bentsen allerede i gang med forskningsprosjektet sitt. Hun har forsket på de norske REKO-ringene i tre år.

– I en vanlig butikk vil du gjerne se at noen varer er merket som etiske eller bærekraftige. Slik fungerer det ikke i REKO-ringene. Der kan ikke produsentene bestemme at noe er etisk eller bærekraftig hvis ikke kundene er enige. Begge parter er med på å trekke den andre i en mer bærekraftig retning, sier Bentsen.

Den store forskjellen ligger i at kunder og produsenter snakker sammen, noe som nærmest er umulig å få til i en vanlig dagligvareforretning, eid av en av de store kjedene. Det gir kundene mulighet til å stille spørsmål rundt produktene.

Mer makt til forbrukerne

– Den effekten jeg har beskrevet kommer ikke først og fremst fordi dette er digitalt, men fordi produsentene og forbrukerne gjør noe sammen på en digital plattform, sier Bentsen.

På den måten mener hun kundene med på å utvikle markedet og produktene sammen med produsentene.

– Det er kan jo være noe å tenke på for andre som ønsker å bygge en lojal base med kunder, og som er opptatt av bærekraft. Det holder ikke å annonsere på Facebook eller andre digitale plattformer, hvis du ikke er villig til å snakke med kundene dine, sier forskeren.

– Det er neimen ikke lett å være forbruker i dag og å skulle ta stilling til hva som er rett og galt, hva som er bærekraftig eller ikke? Disse markedene, men den tette kontakten mellom forbruker og produsent er med på å lære opp både oss forbrukere og produsentene til hva som er bærekraftig, sier hun.

Kristin Bentsen disputerer for doktorgraden 17. desember 2021.

REKO-ringene

  • En REKO-ring er et matnettverk der flere lokalmatprodusenter annonserer varer på en felles Facebook-side. REKO står for rettferdig konsum, og modellen kommer fra Finland.
  • Hver REKO-ring har et fast sted hvor kjøpere og selgere møtes. Kundene bestiller varene på forhånd via Facebook-siden.
  • Det finnes over hundre slike ringer over store deler av landet, med over 700 000 kunder. Kundene er stort sett voksne mennesker, og det er en overvekt av kvinner over førti.
  • Der selges mat fra rundt fem hundre produsenter, fra forskjellige typer dyr til julekaker, brød, grønnsaker og honning fra egne bier.

Les mer om REKO-ringene hos Småbrukarlaget.

Referanse:

Kristin Bentsens: Three Essays on Market Shaping Dynamics in Digital Local Food Markets. Doktorgradsavhandling ved USN Handelshøyskolen, 2021.

Powered by Labrador CMS