Hornkvabbe (Chirolophis ascanii). (Foto: Espen Rekdal, Creative Commons)

Ukas art: Hornkvabbe – en kamuflasjemester

Med busker over øynene, froskelignende hode og åleaktig kropp skiller hornkvabbe seg ut i fiskeverdenen. Arten er relativt vanlig, men mesterlig kamuflert og derfor vanskelig å få øye på for dykkere.

Hornkvabbe (Chirolophis ascanii) kan bli opp til 25 centimeter lang, og lever i hovedsak av muslinger, børstemark og hydroider.

Når de ikke er på næringssøk, gjemmer de seg gjerne i bergsprekker eller under steiner. Gytingen foregår senhøstes, og eggene legges på steinbunn i store, sammenhengende lag. Arten lever i tarebeltet på 10–30 meters dyp. Den er imidlertid også funnet på større dyp ned mot 200 meter.

Funksjonen til de buskaktige hudutvekstene over øynene, og også ved første ryggfinnestråle hos hannene, er ikke kjent, men mest sannsynlig dreier det seg om kamuflasje. En annen teori er at de brukes til å lokke til seg byttedyr eller også individer av motsatt kjønn.

Hornkvabbe er i Norsk rødliste for arter 2010 vurdert til kategori Livskraftig. Det vil si at arten ikke er truet eller rødlistet.

Her kan du lese alle artiklene i serien Ukas art

Powered by Labrador CMS