Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk Polarinstitutt - les mer.

Forskerleiren ligger på 1.126 meter over havet og har sovetelt, kjøkkentelt og drilletelt, rigget for at forskerne kan bo og jobbe der i 17 dager.
Forskerleiren ligger på 1.126 meter over havet og har sovetelt, kjøkkentelt og drilletelt, rigget for at forskerne kan bo og jobbe der i 17 dager.

Forskerne vant kappløpet – klarte å sikre isbreprøver i tide

Forskerne visste at det hastet å få tatt isbreprøver på Svalbard, men ikke at det hastet så mye som det faktisk gjorde. Nå skal is fra Holtedahlfonna brukes til å forutsi framtidas klima i Arktis.

På toppen av en av de største og høyeste breene på Svalbard, Holtedahlfonna, er isbreforskere i ferd med å bore seg 120 meter ned i isen. Én meter lange sylindere av is drilles opp for å finne svar på ubesvarte klimaspørsmål. 

Men det haster, for breene smelter og rennende vann kan ødelegge kvaliteten på prøvene.

Idet drillen når 25 meters dyp, strømmer rennende vann inn i borehullet. Ifølge beregningene skulle de ikke støte på så mye vann her. Dette kompliserer prosjektet.

Slik fant forskerne 300 års klimahistorie i Holtedahlfonna.

– På et tidspunkt boret vi med hele drillen under vann. To av fem motorer ble ødelagt fordi de er konstruert for tørrdrilling, forteller den italienske forskeren Andrea Spolaor.

Borer seg bakover i tid

I forskerleiren 1.126 meter over havet er de norske, italienske og franske forskernes mål å bore opp to fullstendige iskjerner på 120 meter hver. De borer tvers igjennom breen helt ned til berggrunnen under.

Den ene iskjernen skal sendes til Antarktis. Der skal den lagres i isarkivet Ice Memory sammen med prøver fra andre breer rundt om i verden som står i fare for å smelte bort. 

Den andre iskjernen skal brukes nå til studier av fortidens klima for å kunne forutsi fremtidens klima. Isbreen fungerer nemlig som et klimaarkiv, forklarer snøforsker Jean-Charles Gallet i Norsk Polarinstitutt:

– Jo lenger ned vi borer ned i isen, jo lenger kommer vi bakover i Svalbards klimahistorie.

– Hvis vi ønsker å forstå klimaendringene som skjer i dag, må vi først undersøke hvordan klimaet har vært bakover i tid. Da kan vi forstå hvordan klimasystemet fungerer.

Iskjerner er sylindere av is som inneholder frossen informasjon om tidlige tiders klima. Her kutter mikrobiolog Catherine Larose en av prøvene før den skal pakkes ned.
Iskjerner er sylindere av is som inneholder frossen informasjon om tidlige tiders klima. Her kutter mikrobiolog Catherine Larose en av prøvene før den skal pakkes ned.

Ved å studere lagene nedover i isen kan forskerne finne detaljert informasjon om Svalbard-klimaet hundrevis av år tilbake. For eksempel kan prøvene gi svar på hvor mye havis det har vært rundt øygruppa de siste 300 årene.

Sot og mikroorganismer

Det er nemlig en sammenheng mellom kjemiske elementer i breen, i atmosfæren og i havisen som vi kan finne igjen i isen. 

Analysene vil også gi svar på hvor mye sotpartikler som ligger i breen og hva slags mikroorganismer som levde i ulike tidsepoker.

– Ved å bore så dypt at vi får prøver fra 300 år tilbake, kan vi studere isens egenskaper før og etter den industrielle revolusjonen. Med ulike metoder kan vi spore hvordan menneskelig aktivitet har påvirket klimaet, forklarer Gallet.

Holtedahlfonna legger på seg nok snø om vinteren til å ikke minke for mye. Her fra forskerleiren (1.126 meter over havet) med utsikt mot Isachsenfonna.
Holtedahlfonna legger på seg nok snø om vinteren til å ikke minke for mye. Her fra forskerleiren (1.126 meter over havet) med utsikt mot Isachsenfonna.

Forskerne skal finne svar på dette:

  • Hvor gammel er isen?
  • Hvor mye havis har det vært rundt Svalbard?
  • Hva betyr menneskelig aktivitet for klimaendringene?
  • Hva har levd i isen?

Indikerer utviklinga i Arktis

Resultatene fra prosjektet kan brukes i klimamodeller for å forutsi hvordan klimaet vil utvikle seg i framtida. Ny forskning viser at Arktis varmes opp omtrent fire ganger raskere enn resten av verden. Videre at temperaturene på Svalbard stiger omtrent fire ganger raskere enn det globale gjennomsnittet.

Holtedahlfonna er en vidstrakt platåbre som blant annet henger sammen med Kronebreen, som ender i Kongsfjorden. Norsk Polarinstitutt overvåker massebalanse for Kronebreen og Holtedahlfonna, forskjellen på hvor mye snø som kom om vinteren og hvor mye av snøen og isen som smelter om sommeren.
Holtedahlfonna er en vidstrakt platåbre som blant annet henger sammen med Kronebreen, som ender i Kongsfjorden. Norsk Polarinstitutt overvåker massebalanse for Kronebreen og Holtedahlfonna, forskjellen på hvor mye snø som kom om vinteren og hvor mye av snøen og isen som smelter om sommeren.

De raske endringene på Svalbard kan indikere hvordan klimaendringene vil utspille seg i områder som Canada, Sibir og resten av Arktis.

– Vi snakker millioner av kvadratkilometer med land som vil varmes opp, endre land, breer og økosystem, liknende det vi ser på Svalbard. Endringene vil også ha innvirkning langt utenfor Arktis, som for eksempel havnivåsigning, som påvirker hele kloden, forteller Gallet.

Smelting ødelegger klimaarkivet

Hver vinter får isbreene et nytt lag med snø. Den snøen som ikke smelter bort, blir etter hvert til nye islag på breen. Det er disse lagene som forskere vil datere og studere. 

Men om snøen smelter for mye, vil mer vann trenge ned i breen og gradvis viske ut lagene og informasjonen som forskerne kan lese ut av isen. Da forsvinner klimahistorikken, forklarer Gallet.

– Mange av isbreene på Svalbard smelter mer enn de vokser. De vil derfor forsvinne på sikt. Holtedahlfonna er fortsatt en stor bre som legger på seg nok snø om vinteren til å ikke minke for mye. Derfor må vi sikre prøver herfra før det smelter for mye.

Under drilleteltet, 25 meter ned, traff drillen på ferskvann.
Under drilleteltet, 25 meter ned, traff drillen på ferskvann.

I drilleteltet på Holtedahlfonna begynner forskerne å lure på om det allerede er for seint. På 25 meters dyp fylles borehullet med det de regner ut at er to liter vann i minuttet.

Traff på rennende vann

Vannet som strømmer inn i borehullet, kommer fra et lag inne i isbreen som kalles firn. Det er en overgangsform mellom snø og is. Firn er oftest kald og tørr, men den kan også være mettet med vann som ikke fryser fordi temperaturen inne i breen kan forbli rundt null grader. 

Økende temperaturer på Svalbard har ført til økt smelting. Områdene med våt firn har blitt større. Likevel ble forskerne overrasket.

– Faktisk så valgte vi dette spesifikke punktet på isbreen fordi polarinstituttet drillet her i 2005 og ikke fant vann. Vi var klar over at det fantes vann inne i Holtedahlfonna, men tidligere har området med våt firn vært et stykke unna denne leirplassen, sier Spolaor.

– Det at denne ferskvannslomma har utvida seg helt opp hit på under 20 år, viser at det haster med å sikre isprøvene.

I 2005 boret forskerne på omtrent samme plassering som i 2023. Den gangen traff ikke drillen på rennende vann. Prosjektet fant plantevernmidler fra Europa og Asia i snøen og isen, og forskningen viste at plantevernmidler transporteres over lange avstander som gasser eller festes til partikler i lufta. Isbreforsker Elisabeth Isaksson til høyre i bildet.
I 2005 boret forskerne på omtrent samme plassering som i 2023. Den gangen traff ikke drillen på rennende vann. Prosjektet fant plantevernmidler fra Europa og Asia i snøen og isen, og forskningen viste at plantevernmidler transporteres over lange avstander som gasser eller festes til partikler i lufta. Isbreforsker Elisabeth Isaksson til høyre i bildet.

Forskerne forsøker å drille videre, men når de kommer til 60 meters dyp, har vannet ødelagt to av fem drillemotorer.

– Rennende vann når vi arbeider i frysetemperaturer mellom -10 og -20 gjør alt mer komplekst. Så fort drillen kommer opp, fryser vannet på utstyret. Det gjør hele operasjonen vanskelig, forteller Spolaor.

Halvveis i prosjektet bestemmer gruppa seg for å flytte drilleteltet 120 meter unna og 30 høydemeter opp.

Isprøvene pakkes i polstrede kasser som stroppes på snøscootersleder, før den tre timer lange kjøreturen til Ny-Ålesund forskningsstasjon. – Vi vil komme fram med iskjerner, ikke isbiter, sier Gallet (oransje jakke).
Isprøvene pakkes i polstrede kasser som stroppes på snøscootersleder, før den tre timer lange kjøreturen til Ny-Ålesund forskningsstasjon. – Vi vil komme fram med iskjerner, ikke isbiter, sier Gallet (oransje jakke).
I april kjørte forskerne mellom Holtedahlfonna og Ny-Ålesund forskningsstasjon med isprøver. En del skal lagres i et isarkiv i Antarktis. Den andre delen skal forskes på allerede nå for å finne svar på hvordan Svalbards klima har vært 300 år tilbake i tid.
I april kjørte forskerne mellom Holtedahlfonna og Ny-Ålesund forskningsstasjon med isprøver. En del skal lagres i et isarkiv i Antarktis. Den andre delen skal forskes på allerede nå for å finne svar på hvordan Svalbards klima har vært 300 år tilbake i tid.

Sterkest resultat sammen

På det nye stedet støtte de heldigvis ikke på mer vann. Isprøvene ble 45 meter kortere enn opprinnelig planlagt, men inneholder samme klimainformasjon. 

Forskjellen er at lagene i isen er tynnere i de kortere iskjernene, og at oppløsningen på informasjonen som skal analyseres, blir noe redusert.

– Siden iskjernene ble kortere, så fikk vi nok lagringsplass til å bore opp ikke bare to, men tre, fullstendige iskjerner. Vi har dermed fått sikret oss en ekstra iskjerne til forskning, sier Gallet.

Jean-Charles Gallet (Norsk Polarinstitutt) og Andrea Spolaor (det italienske instituttet for polarforskning CNR) er to av forskerne som skal analysere isprøvene for å finne svar på klimaspørsmål. Her i frysekontaineren i Ny-Ålesund.
Jean-Charles Gallet (Norsk Polarinstitutt) og Andrea Spolaor (det italienske instituttet for polarforskning CNR) er to av forskerne som skal analysere isprøvene for å finne svar på klimaspørsmål. Her i frysekontaineren i Ny-Ålesund.

Nå er prøvene lagret i en frysekontainer på Ny-Ålesund forskningsstasjon. Til høsten skal de fraktes til Italia. Ferden videre for prøvene går sørover til den fransk-italienske forskingsstasjonen Concordia i Antarktis. Resten av prøvene skal analyseres i Europa.

Forskerne Andrea Spolaor, Catherine Larose og Jean-Charles Gallet skal analysere sine ulike deler av prøvene, for så å se resultatene i sammenheng.

– Dette samarbeidet gjør at vi får mye og variert data fra samme iskjerner og at vi kan sammenlikne resultatene våre veldig presist. Én gruppes resultater kan understøtte de andre gruppenes resultater. Vi vil få et mye sterkere resultat sammen enn ved å jobbe alene, sier Andrea Spolaor.

Endringslogg: 

Artikkelen er oppdatert med en video onsdag 19. juli kl. 13.25.

Ny-Ålesund forskningsstasjon ligger ved Kongsfjorden. I bakgrunnen ser man fjordens innerste del og bak der igjen brefrontene som henger sammen med Holtedahlfonna.
Ny-Ålesund forskningsstasjon ligger ved Kongsfjorden. I bakgrunnen ser man fjordens innerste del og bak der igjen brefrontene som henger sammen med Holtedahlfonna.

Hva er Ice Memory?

Ice Memory-prosjektet går ut på å samle isprøver fra ulike breer i rundt verden og lagre dem for framtida på det kaldeste stedet på jorda, i Antarktis.

Isarkivet bygges inne i isen ved den fransk-italienske forskningsstasjonen Concordia. Der ligger temperaturen i gjennomsnitt på 55 minusgrader. Ice Memory Sanctuary skal stå klart til bruk sommersesongen 2024–2025. Lageret inne i isen blir 300 kvadratmeter stort.

Dermed kan forskere i framtida få tilgang på det «klimaarkivet» som isbreene er.

– Jeg ser på dette som en gave til framtidige generasjoner. Selv om breene forsvinner, vil det fremdeles være bli mulig å lese historien som finnes i isen, kanskje med enda mer detaljer og forståelse enn vi har i dag, sier glasiolog Jacopo Gabrieli fra det italienske instituttet for polarforsking (ISP-CNR).

Powered by Labrador CMS