Fisk ødelegger karbon 14-dateringer

Steinalderboplassene våre kan være datert flere hundre år feil. Hvis folk kokte fisk i leirkarene sine, kan det ha ødelagt muligheten for presise dateringer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Når arkeologer skal finne ut hvor gammel en steinalderboplass er, daterer de gjerne potteskår fra leirkar. Men det kan vise seg å være en stor feil. (Foto: Sagnlandet Lejre)

Om karbon 14:

Karbon 14-datering er basert på måling av mengden av det radioaktive isotopen karbon 14. Jo mindre det er, jo eldre er prøven.

Det er et populært redskap for arkeologer, som er avhengige av presise dateringer av funnene sine.

En fysiker fra Aarhus universitet har, sammen med arkeologer fra delstatsmuseet i Slot Gottorp, Slesvig, gjort en oppsiktsvekkende oppdagelse: Hvis folk i gamle tider tilberedte fisk i et leirkar, kan man ikke datere det presist i dag.

Den mye benyttede karbon 14-dateringen kan vise feil med opp til 2000 år.

– En så stor effekt hadde jeg ikke regnet med. Det er litt skremmende for det er avgjørende for arkeologien å ha gode dateringer. Det er nok ikke nødvendig å skrive om historiebøkene, men det er sikkert noen funnplasser som er feildatert.

– Det gir stoff til ettertanke, spesielt i en gammel fiskerinasjon som Danmark, sier arkeolog Felix Riede ifølge Aarhus universitets nyhetsbrev, Rømer.

Inneholder mindre karbon 14

Forklaringen er at fisk som har levd i hardt vann, ikke inneholder like mye av det radioaktive stoffet karbon.

Hardt vann inneholder mye kalk, og kalk inneholder ikke karbon 14 i det hele tatt. Det er altså mindre karbon 14 i vannet enn i atmosfæren, og en fisk vil derfor inneholde mindre av stoffet enn dyr fra landjorda. Og det påvirker også karbon 14-innholdet i den leiregryta fisken blir kokt i.

I Danmark har steinalderfolk i høy grad levd av fisk – for eksempel ål.

Så det er stor risiko for at det nå er feil i dateringene av et ukjent antall bosetninger. Det kan bety at vi har et feil bilde av hvordan oldtidens kultur utviklet seg i det danske området.

– En feil på et par hundre år er ikke så ille når man daterer funn fra den eldste steinalderen. Men en feil på 2000 år har stor betydning, konstaterer Riede.

Eksperimenterte seg fram

Allerede før forskningsprosjektet visste arkeologene godt at datering av fisk gir en feilmargin. Men ikke hvor stor. De visste heller ikke at fisk påvirket karbon 14-innholdet i de leirkarene de blir tilberedt i.

Et eksperiment ble avgjørende:

Arkeologene laget et leirkar av den typen man brukte i steinalderen. De satte det over et bål og tilberedte en fiskerett.

De karbon 14-daterte leirkaret, og de brente skorpene i bunnen av karet. Dateringene viste at karet og fisken skulle vært 700 år gamle.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS