Lederen for Pennsylvania Atlatl Association Gary L. Fogelman viser fram en atlatl med et spyd med styrefjær. Selve innretningen er en slags kastearm som spydet hviler i, som så overfører kraften fra kastet til spydet.

Denne eldgamle metoden for å kaste spyd kan ha vært brukt i Europa for titusener av år siden

Den kalles en atlatl og kan ha gitt spydene en kraftig dytt.

Både moderne og tidligere mennesker har brukt avstandsvåpen i svært lang tid. 

Det finnes eksempler på spisse spyd som kan være mer enn 400.000 år gamle, som for eksempel et spyd fra Clacton-on-Sea i Storbritannia. 

Ingen vet akkurat når mer sofistikerte avstandsvåpen som kunne brukes over lengre avstander ble funnet opp. Ifølge en ny forskningsartikkel skjedde det en gang mellom 100.000 og 45.000 år siden. 

Noen av de eldste bevisene for pil og buer stammer fra Sør-Afrika og er datert til å være rundt 64.000 år gamle, ifølge denne forskningsartikkelen fra 2015. 

Men det finnes også andre typer avstandsvåpen. En av disse kalles atlatl.

Bildet viser en atlatl og hvordan den ble brukt til å kaste et spyd.

Det er et slags håndtak hvor et spyd kan legges ned i et hull eller en slags krok. Håndtaket vippes rundt og kraften overføres til spydet. Denne metoden skal ha vært en svært effektiv måte å kaste et spyd med mye kraft, og det er for eksempel ikke vist noen forskjell i spydhastighet mellom menn og kvinner når de bruker denne teknikken, ifølge denne studien på våpenet fra 2023. 

Du kan se den enkle, men effektive innretningen i dette Youtube-klippet: 

Men det kan også ha vært en effektiv måte å ta livet av store og kraftige dyr, viser moderne forsøk med våpenet, ifølge magasinet New Scientist. 

Ifølge magasinet kan en god atlatl-bruker kaste et spyd i mer enn 100 kilometer i timen. Det er omtrent som en profesjonell håndballspiller.

I en ny studie har forskere sett nærmere på muligheten for at atlatl-innretningen ble brukt i dagens Belgia for over 30.000 år siden. 

Eksperimentell arkeologi

Forskere fra blant annet University of Liège har undersøkt flintspisser som stammer fra utgravningsstedet Maisieres-Canal i Belgia. 

Her er det funnet en stor boplass som er datert til å være rundt 31.000 år gammel. Boplassen ble avdekket i 1966 og nå har en forskergruppe sett nærmere på en del av flintspissene som er funnet her. 

Selv om spissene både kan til både spyd og piler, mener forskerne det er snakk om spyd kastet med en såkalt atltatl. Dette navnet stammer fra dagens Mexico, men innretningen er kjent fra flere steder i verden.

Men hvordan har forskerne funnet ut at det er spisser til denne spydtypen de har funnet? 

Varianter av spyd-kopier som forskerne brukte til å teste ideer om atlatl-varianten.

Små sprekker og skader

Forskerne har laget rekonstruksjoner av både spyd og spydspisser og prøvd ulike spydkastere. 

De har testet spyd under mange ulike forhold og med forskjellige kastemetoder. Selve spydet ble skutt inn i knokler. 

Forskerne mener at spyd kastet med en atlatl lager spesielle merker på selve flintspissen. De skriver at flintspissen får noen karakteristiske skader som de kan finne igjen på flintspissene som ble avdekket ved dette funnstedet i Belgia.

De spesielle merkene skyldes blant annet vinkelen på spydet når det slippes. Disse merkene på spissene finner de ikke når andre kaste- eller skytemetoder ble brukt. 

Forskerne hevder at dette er gode indikasjoner på at en variant av en atlatl ble brukt i dagens Belgia for titusener av år siden. 

Referanse: 

Coppe mfl: Terminal ballistic analysis of impact fractures reveals the use of spearthrower 31 ky ago at Maisières‑Canal, Belgium. Sci rep, 2023. DOI: 

LES OGSÅ:

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS