Oversikt over borgen med plassering av utgravingsfelter. Borgens antatte omriss er markert med grønt. Nedgravninger og andre arkeologiske detaljer er markert med svart. Grensen for utgravingsfeltene er markert med stiplet rød strek. (Foto: Nanna Holm, Danmarks Borgcenter)

Tett på fellende bevis: Harald Blåtann bygget vikingborg

Funnet av en dansk ringborg vakte stor oppsikt blant arkeologer verden over. Men tilhørte den Danmarks første konge, Harald Blåtann?

En gruppe arkeologer kunne i høst avsløre at de hadde funnet restene av en hittil ukjent, dansk vikingborg, trolig bygget av den legendariske kongen Harald Blåtann.

Nå bekrefter karbon 14-analyser at Vallø Borgring er bygget mellom år 900 og år 1000.

– Da funnet ble offentliggjort i september, var vi ikke i tvil om at det var en borg fra vikingtiden, men andre arkeologer har vært uenige. Nå vet vi at den er fra 900-tallet, forteller arkeolog Nanna Holm fra Danmarks Borgcenter.

Dateringene bygger på prøver tatt fra de ytterste årringene i de forkullede stammene som er funnet i borgens nordport. To prøver ga samme resultatet.

Legendarisk konge

Arkeologene baserte sine første antagelser på festningens konstruksjon.

– Alt peker i retning av Harald Blåtann, forteller Søren Sindbæk, som er professor ved middelalderarkeologi ved Aarhus Universitet.

Han nevner tre likheter med andre ringborger, som forskerne er sikre på at Harald Blåtann har bygget:

  • Et komplisert tømmerskjelett, som holder jordvollen sammen, og som ligger både utenpå og inne i vollen.
  • En trebelagt gate innenfor vollene.
  • En omfattende planering av terrenget før borgen ble bygget. 

Nye analyser av tømmeret

Karbon 14-dateringen snevrer inn byggeperioden til en periode på 100 år, men videre funn vil gi mer informasjon.

– Vi vil trolig få fellende bevis i løpet av neste år, sier Søren Sindbæk, som forteller at neste skritt er en såkalt dendrokronologisk analyse, som er mer presis. Dette er en årringdatering, som kan fortelle når tømmeret ble fellet.

– Det er bevart noe tømmer inne i vollen. Det kan vi bruke til en analyse av årringene, sier arkeologen.

Harald Blåtann regjerte i perioden 958 til 987. Dermed kan analysen eventuelt utelukke ham som byggherre.

Sindbæk vil ikke avvise at det kan være andre som bygde en borg lik de Blåtann oppførte, selv under hans tid ved makten.

– Det kan absolutt være andre som har bygget slike borger. Derfor skal vi studere forskjeller og likheter mellom trelleborgene nærmere, sier Sindbæk . Sannsynligvis har hver hær hatt sin egen måte å bygge borger på.

Mektig konge

Bjarne Henning Nielsen, som er arkeolog Vesthimmerlands Museum, har selv arbeidet med vikingborger. Han følger spent utgravingen av Vallø Borgring.

Han mener at det er sannsynelig at Harald Blåtann bygget anlegget, blant annet fordi borgen ligger perfekt til for tokter inn i Sverige.

– Disse borgene vitner om et storslått prosjekt om å erobre store landområder i Sverige og Norge, og det har krevd en konge med helt spesielle evner, sier Nielsen.

Anleggene er basert på beregninger utført av spesialister. Og bare en veldig sterk makthaver ville klart å rekruttere slike, ifølge Nielsen.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS