Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høgskolen i Innlandet - les mer.

Det å lede på avstand er ikke lett, men med den nye normalen vi nå stor overfor etter pandemien må ledere ta flere hensyn.
Det å lede på avstand er ikke lett, men med den nye normalen vi nå stor overfor etter pandemien må ledere ta flere hensyn.

Hvordan lede folk som jobber delvis hjemme og delvis på kontoret?

Hybridkontoret stiller ekstra krav til lederne. Men det gir også en stor mulighet.

Å lede folk på avstand har vi drevet med i mange år, men da pandemien kom, ble «alle» sendt på hjemmekontor.

Nå står vi overfor en ny hverdag der vi skal jobbe litt hjemmefra og litt fra kontoret. Det gir en mulighet til å bruke det beste fra to «verdener» i årene som kommer.

– Det viktigste nå er at bedrifter bruker den muligheten som er der nå til å finne ut om de skal organisere seg på andre måter enn i dag. Der har ledere en veldig viktig oppgave, forteller forsker Svein Bergum på Høgskolen i Innlandet (HINN).

Bergum har stått i spissen for arbeidet med ei ny bok som har samlet mye av det som finnes på fagfeltet organisering og ledelse på avstand, mellom to permer.

Boka som samler kunnskapen om det å lede på avstand ble nylig lansert med alle de tre redaktørene tilstede. (F.v.) Pascale Peters, Svein Bergum og Tone Vold.
Boka som samler kunnskapen om det å lede på avstand ble nylig lansert med alle de tre redaktørene tilstede. (F.v.) Pascale Peters, Svein Bergum og Tone Vold.

Stiller nye og økte krav til digital kompetanse

Svein Bergum har sammen med de to medredaktørene Tone Vold fra HINN og Pascale Peters fra Nyenrode Business Universiteit i Nederland fått 35 forskere fra 11 land til å bidra med kunnskapen og forskningen sin i boka.

– Det vi prater om i boka, er ledelse og organisering over geografiske avstander, og avstanders betydning på hvordan man kommuniserer, leder og organiserer seg, forteller Bergum.

Han har jobbet med dette temaet i 40 år. Han mener man tydelig kan si at det har skjedd en forandring etter pandemien.

I tillegg til at et større antall mennesker jobber fjernt fra arbeidsstedet, blir det også større variasjon i medarbeidernes krav og forventninger til lederne.

Dette betyr at avstandslederne må gjøre individuelle tilpasninger i medarbeiderstøtte, lederjobben blir mer krevende og balansen mellom kontroll og tillit blir viktig.

– Selv om vi sier at det ikke er entydige konklusjoner i boka, så er et viktig budskap her. Det stilles nå nye og økte krav til digital kompetanse fra de som leder folk på avstand. Situasjonen etter pandemien krever også større grad av planlegging for ledere, forteller Bergum.

Vi oppdaget fordelene med hjemmekontor

Bergum sier at det nye i boka er at vi under pandemien ble pålagt hjemmekontor. Det var omtrent bare ledelse på avstand.

– Det er noe annet enn den situasjonen vi er i nå. Det vi ikke må glemme nå, er at vi fremover vil ha samarbeid over avstand der hjemmet blir én av flere andre steder man jobber fra, sier Svein Bergum.

Lenge ble hjemmekontor sett på som nest beste løsning. Pandemien viste at det går an å jobbe hjemme. Vi har oppdaget flere fordeler med hjemmekontor og avstandsarbeid enn før pandemien. Derfor går vi nå mot en ny normal med blanding. En hybrid arbeidshverdag.

Men det er viktig å ta et bevisst valg.

– Et nytt balansepunkt å ta stilling til er hva vi skal gjøre på avstand og digitalt, og hva som bør gjøres på arbeidsplassen og ansikt til ansikt. Her må man ta diskusjoner, sier Bergum.

Må ta stilling til paradokser

Og noe av det som kommer frem i boka, er at ledere vil måtte ta en mer aktiv posisjon etter pandemien, og at de vil stå overfor vanskelige avgjørelser.

Det finnes nemlig ikke én entydig løsning på utfordringene med ledelse i den nye tida.

Ledere vil måtte ta stilling til paradokser eller dilemmaer. Og det er ikke få av dem. Tillit-kontroll. Individ-samhold. Autonomi-koordinering. Effektivitet-bærekraft. For å nevne noen.

– Du må som leder balansere mellom ulike hensyn. For eksempel – skal medarbeidernes behov for autonomi og selvstendighet veie mer enn betydningen av å være én organisasjon? spør Bergum.

Et annet eksempel på paradoks er tillit versus kontroll.

– I Norge er tillitsbasert ledelse viktig. Samtidig må det være noen elementer av kontroll og strukturer der, spesielt under så fleksible arbeidsforhold, forteller Svein Bergum.

– Hva slags krav stilles til ledelse i den nye normalen vi lever under nå?

– Vi sier at det er et mulighetsvindu etter pandemien. Når vi fikk denne krisen her, så gir det en mulighet til å vurdere sentrale problemstillinger på hvordan man skal fungere som organisasjon.

Åpner for muligheter

Det å ta stilling til disse paradoksene kan være vanskelig, men ifølge Bergum ligger det også en stor sjanse der til å bli bedre enn før.

– Det viktigste er at bedrifter nå bruker den muligheten som er der til å finne ut om de skal organisere seg på andre måter enn i dag. Der har ledere en veldig viktig oppgave. I hvilken retning ønsker man seg? spør han.

Bergum mener ledere og bedriftene de jobber i, må utnytte muligheten de har nå til å reflektere over nettopp dette for å løse oppgavene sine fremover best mulig.

Han har en advarsel – det er å ikke la dette bli en diskusjon for eller imot hjemmekontor.

– Diskuter dilemmaene og paradoksene. Noen vil bare bli ferdige med pandemien, men forskning viser at å ha en retning, forsøke ut nye ting, prøve og feile og justere underveis er lurt, sier Svein Bergum.

Referanse:

Svein Bergum, Pascale Peters og Tone Vold (red): Virtual Management and the New Normal New Perspectives on HRM and Leadership since the COVID-19 Pandemic. Bok utgitt på Palgrave Macmillan, 2023. Sammendrag på Amazon.

Powered by Labrador CMS