Raskere ut i arbeidslivet med relevant sommerjobb

Kontakter man knytter i sommerjobben eller deltidsjobben er viktige for hvor fort man kommer ut i arbeidslivet etter videregående, viser svensk studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sjansen for å få seg en relevant jobb senere kan øke med hele 35 prosent dersom man har hatt sommerjobb eller deltidsjobb mens man går på videregående, viser studien.

– Det er ikke bare den direkte kontakten med arbeidsgiver som er bra for elevene. Det finnes mange på arbeidsplassene som kan hjelpe dem videre.

– Kollegene og andre man treffer i forbindelse med arbeidsplassen kan være minst like viktige som arbeidsgiveren i seg selv, sier forsker Lena Hensvik på Institutt for arbeidsmarked og utdanningspolitisk vurdering (IFAU) ved Uppsala universitet.

I rapporten hun har utarbeidet sammen med professor Oskar Nordström Skans ved Uppsala universitet, kommer det også frem at det ikke er hipp som happ hvilken jobb videregående-elevene tar.

Det er viktig at ungdommene får kontakter som er relevante for sin yrkesretning og den delen av arbeidsmarkedet de skal inn på, skriver forskerne.

Resultatene i IFAU-rapporten viser at det er nettopp på vårparten, da ungdom mellom 15 og 24 år gjerne søker seg sommerjobb, at arbeidsløsheten stiger blant denne aldersgruppen i Sverige.

I 2011 var arbeidsløsheten blant denne gruppen på 23 prosent, i 2012 hadde den økt ytterligere én prosent.

Bedre sluttkarakter med deltidsjobb

Alle ungdommene som ble uteksaminert av yrkesrettede linjer på videregående skoler i Sverige i 2006 er inkludert i studien. Totalt dreier det seg om 39 000 ungdommer.

– Det er ikke like lett å måle blant de som gikk ut av allmennlinjene, for mange av disse gikk over til universitetet like etter at de gikk ut fra videregående, sier Hensvik.

For å identifisere hvem av ungdommene i utvalget som hadde sommer- eller ekstrajobb før de trådte ut på arbeidsmarkedet, har forskerne brukt opplysninger om elevenes bijobber hentet fra Statistiska centralbyrån (SCB).

SCB-målingene viser at 68 prosent av elevene hadde en eller annen form for jobb ved siden av skolen. Tallene viser også at elevene som hadde sommer- og ekstrajobb ved siden av skolen fikk bedre sluttkarakterer enn de øvrige elevene.

Ungdommer bruker nettverk oftere enn voksne

Forskeren mener at et av de nye funnene fra studien er at kontaktene som har størst betydning for ansettelse er de som har den samme jobben og utdannelsen som ungdommen har.

–  Derfor kan vi konkludere med at det er viktig at sommerjobben eller deltidsjobben er innenfor det samme feltet som yrkesretningen eleven går på, sier Hensvik.

Hun utdyper at det for eksempel vil være mer hensiktsmessig for en elev ved bygg- og anleggsteknikk å skaffe seg deltidsjobb eller sommerjobb hos en håndverkerbedrift enn som medarbeider i en butikk.

Generelt viser internasjonale undersøkelser at nettverk er viktig, og spesielt viktig for ungdommer.

Men det er vanskelig å måle om andre egenskaper kan konkurrere mot kontakter og nettverk når det kommer til arbeidssøking.

Studien viser at er viktig at ungdommene får kontakter som er relevante for sin yrkesretning og den delen av arbeidsmarkedet de skal inn på. (Foto: iStockphoto)
Studien viser at er viktig at ungdommene får kontakter som er relevante for sin yrkesretning og den delen av arbeidsmarkedet de skal inn på. (Foto: iStockphoto)

– Arbeidsgiver vil jo se på andre faktorer, som forkunnskaper fra skolen og motivasjon, men det er vanskelig å måle hvilke av disse som kan kompensere for nettverket, sier Hensvik.

Situasjonen i Norge

Sammenlignet med Sverige og resten av Europa, har Norge lav arbeidsledighet. Men tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at fem prosent av ungdom mellom 20 og 24 år var arbeidsledige i 2012. Denne gruppen var dermed den største uten jobb.

Til sammelingning var ledigheten hos personer i alderen 50-59 år på under to prosent.

Det er ikke blitt foretatt noen lignende undersøkelse rundt betydningen av nettverk for elever på norske videregående skole og deres økte muligheter for å bli raskere ansatt etter skolen.

– Men det er sannsynlig at situasjonen er tilsvarende i Norge, sier Hensvik.

Lena Hensvik forsker på arbeidsliv ved svenske IFAU. (Foto: Uppsala universitet)
Lena Hensvik forsker på arbeidsliv ved svenske IFAU. (Foto: Uppsala universitet)

Referanse:

IFAu Rapport 2013:20, Kontakter och ungdomars arbetsmarknadsinträde

Powered by Labrador CMS