Kanskje det er lurt å være åpen om mørkere deler av fortiden sin i et jobbintervju? (Foto: Shutterstock/NTB Scanpix)

Bør du være ærlig i et jobbintervju?

Det er kanskje ikke så farlig å fortelle om dine dårlige sider, ifølge ny forskning.

Når du er på første date eller sitter i et jobbintervju er det lett å skjule noen detaljer om seg selv.

Hvis du for eksempel har blitt tatt for å bruke narkotika, og får direkte spørsmål om nettopp det, skal du være ærlig?

Forskere fra Harvard i USA har prøvd å avdekke psykologien bak disse vurderingene. Ærlighet varer faktisk lengst, hvis vi skal stole på deres resultater.

Mange eksperimenter

Forskerne har gjort en serie psykologiske eksperimenter for å undersøke hvordan folk reagerer på andre som holder tilbake informasjon om dem selv, og resultatene er nå publisert i tidsskriftet PNAS.

Alle eksperimentene viste på en eller annen måte at det var verre å holde tilbake informasjon, enn å være ærlig.

I et av forsøkene ble rundt 200 forsøkspersoner tilfeldig fordelt i to forskjellige grupper. Den ene gruppen hadde rollen som jobbsøkere, mens den andre gruppen var arbeidsgivere.

Det fungerte som et slags rollespill. Jobbsøkerne ble fortalt at de søkte på en jobb de hadde lyst på, men at de røykte cannabis på fast basis. Jobbsøkerne måtte fylle ut et skjema, hvor et av spørsmålene handlet om å bruke dop.

Forsøkspersonene visste ikke hva eksperimentet gikk ut på, og de kunne velge mellom to forskjellige alternativer i dop-spørsmålet på skjemaet. De kunne enten svare «ja, de brukte dop», eller så kunne de krysse av «valgte å ikke svare»-boksen.

Arbeidsgiverne ble bedt om å vurdere hvilke søkere som ga det beste inntrykket fra skjemaet.

Holdt tilbake informasjon

Mer enn 70 prosent av jobbsøkerne valgte å ikke svare på spørsmålet, på tross av at de var tildelt en doprøyker-rolle.

Arbeidsgiverne hadde et helt annet syn på saken. Det var mer sannsynlig at de ansatte en som innrømte dopbruk, enn en som valgte å ikke svare. Arbeidsgiverne følte de kunne stole mer på kandidatene som faktisk var åpne om bakgrunnen sin.

Forskerne spekulerer i om folk bare vurderer de negative konsekvensene av å dele informasjonen, siden de glemmer å tenke på tillitserklæringen ved å avsløre negative ting om seg selv.

Glemmer tilliten

Forskerne gjorde også en annen variant av forsøket, hvor jobbsøkergruppen ble delt i to. Den ene halvparten ble fortalt at det ikke var positivt hvis de ble oppfattet som hasjrøykere.

Den andre halvparten ble fortalt det samme, men det ble understreket at arbeidsgiveren også satte pris på ærlighet. Mange flere i denne gruppen valgte å fortelle om cannabisrøykingen, sammenlignet med den første gruppen.

Forskerne tror forsøkspersonene rett og slett ble minnet på at arbeidsgiveren ville sette pris på tillit.

Ikke hold tilbake informasjon

Dette mønsteret gikk igjen i flere av eksperimentene. I et annet forsøk ble en annen gruppe forsøkspersoner bedt om å velge hvem de ville gått på en date med.

Fiktive dater hadde fylt ut skjemaer som forsøkspersonene fikk velge mellom.

Det viste seg at deltagerne foretrakk at folk innrømmet kjipe ting om seg selv, sammenlignet med et ikke-svar.

Ikke virkeligheten

Selv om forskerne viser et mønster i eksperimentene, er det ikke sikkert at de ville sett de samme effektene i virkeligheten.

Det er heller ikke alltid bra å avsløre informasjon om seg selv. Denne studien fra 2007 viser for eksempel at folk likte hverandre mindre og mindre etter hvert som de lærte mer om hverandre.

Hvis folk først føler at en annen person er mer ulik dem selv enn de trodde, vil ulikheten kanskje vokse etter hvert som personen lærer mer informasjon om den andre.

Referanse: 

John mfl: Hiding personal information reveals the worst. PNAS, januar 2016. DOI: 10.1073/pnas.1516868113. Sammendrag

Powered by Labrador CMS