Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Et godt samspill mellom jobb og fritid handler om at du har en jobb som gir energi og ressurser som du tar med deg i fritiden din.

På disse arbeidsplassene trives de ansatte og slutter ikke

Forskere har undersøkt hvilket klima på arbeidsplassen som gjør at folk ønsker å bli i jobben sin.

Klimaet på arbeidsplassen har noe å si for om folk får et godt samspill mellom jobb og fritid, og for om de ønsker å bli i jobben sin.

Et godt samspill mellom jobb og fritid handler om at du har en jobb som gir energi og ressurser som du tar med deg i fritiden din. For eksempel handler det om hvorvidt stress på jobben gjør deg mer irritabel hjemme, eller om det å ha en god dag på jobben gjør deg til en bedre venn og partner i fritiden.

Forskerne ved OsloMet gjennomførte studien med to spørreundersøkelser blant over 1000 ansatte i finansbransjen.

– Medarbeideres ønske om å slutte i sin nåværende stilling kan koste arbeidsgiverne dyrt. Derfor er det viktig for organisasjoner å skape et arbeidsmiljø som har et godt samspill mellom jobb og fritid, sier Karoline Kopperud, en av forskerne bak studien.

Anbefaler mestringsklima

I et arbeidsklima der folk legger vekt på mestring, utvikling og samarbeid som suksessfaktorer – et såkalt mestringsklima – ser forskerne mer positivt samspill mellom jobb og fritid. Dette henger igjen sammen med at folk ønsker å bli værende i jobben sin.

En forklaring på det kan være at de selv styrer mye av arbeidsoppgavene og arbeidshverdagen. De får muligheten til å utvikle nye ferdigheter og dermed troen på seg selv.

Et rivaliseringsklima er et arbeidsklima som legger vekt på rivalisering mellom kolleger, der alt handler om å demonstrere sine overlegne evner og fremstå som en vinner. Her finner forskerne derimot at folk opplever økt negativt samspill mellom jobb og fritid. Dette henger igjen sammen med folks ønske om å slutte i jobben sin.

Karoline Kopperud er førsteamanuensis ved OsloMet og forsker på ledelse, jobbengasjement og arbeidsglede.

Forskeren forklarer at du opplever et negativt samspill mellom jobb og fritid når du tar med deg opplevelsen av negativt stress fra jobb til fritiden din. For eksempel kan du oppleve at stress og ulike krav på jobben gir mindre fritid, eller gjør deg mer irritabel i fritiden din.

Hun anbefaler organisasjoner å legge til rette for et mestringsklima.

– Nå har riktignok de aller fleste arbeidsplasser innslag av både mestringsklima og rivaliseringsklima, men det er viktig å tilrettelegge for minst mulig grad av rivaliseringsklima, påpeker Kopperud.

Blir tappet for energi

De som opplever et mestringsklima på arbeidsplassen, har et ønske om å fortsette i jobben sin. Et rivaliseringsklima bidrar derimot til et høyere ønske om å slutte, viser studien.

– Medarbeidere i et mestringsklima er som regel ikke tappet for energi etter endt arbeidsdag, men er heller fylt med energi. Dette er igjen positivt når det gjelder forholdet mellom jobb og fritid, sier Kopperud.

I et rivaliseringsklima får du derimot anerkjennelse bare når du presterer bedre enn dine medarbeidere, og dette kan etter hvert tappe deg for energi og ha negative konsekvenser for fritiden din.

Mer opptatt av fritid

I dag finnes det en del forskning som viser at et organisasjonsklima som støtter foreldre og kjennetegnes ved en aksept for utfordringene foreldre kan ha i hverdagen, skaper en bedre balanse mellom jobb og fritid.

Disse studiene har imidlertid bare sett på familiestøtte og i stor grad oversett at alle arbeidstakere, uavhengig av familieansvar, har behov for rekreasjon og et godt samspill mellom jobb og fritid.

– Vi ønsket å undersøke hvilket klima på arbeidsplassen som kan være støttende for livet generelt, og ikke bare en støtte for familiesituasjonen, forteller Kopperud.

En trend i arbeidslivet er høy forekomst av to-inntektsfamilier, aleneforeldre og yngre arbeidstakere, som ser ut til å være mer opptatt av fritid enn det vi har sett tidligere. I tillegg forteller yngre arbeidstakere om økt arbeidspress.

– Dette henger nok sammen. Jo mer press du opplever, desto større behov har du for rekreasjon. Dette utfordrer organisasjoner til å ta samspillet mellom jobb og fritid seriøst, forklarer Kopperud.

Referanse:

Karoline Hofslett Kopperud mfl: Should I Stay or Should I Go? The Role of Motivational Climate and Work–Home Spillover for Turnover Intentions. Frontiers in Psychology, 2020. Doi:10.3389/fpsyg.2020.01107

Artikkelen er oppdatert 05.06 kl. 09.20

Powered by Labrador CMS