Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges Handelshøyskole - les mer.

Undersøkelsen viser et skifte i hvilke egenskaper som verdsettes hos ledere før og under koronapandemien.

Skandinavisk lederstil er blitt ettertraktet etter covid-19

Ansatte og bedrifter vil nå ha ledere som er tydelig empatiske og som tillater at de ansatte feiler, viser internasjonal rapport.

Under pandemien er synet på hva som er en god leder blitt endret. En ny undersøkelse viser at ledere må balansere tradisjonelle lederkvaliteter med mer myke egenskaper, som gjerne kjennetegner skandinavisk lederstil.

Strategi og resultater er fortsatt viktig, men kvaliteter som empati, fleksibilitet og kommunikasjonsferdigheter blir høyere verdsatt enn før pandemien.

Tror endringene vil vare

Flertallet av de spurte i en internasjonal undersøkelse, 87 prosent, har svart at pandemien har påvirket jobbene og teamene deres kraftig, og de tror endringene vil vare lenge.

En fjerdedel tror at endringene blir permanente.

– Koronakrisen har tvunget oss alle til å jobbe og samarbeide på nye måter. Da stilles det også nye krav til ledere og ledelse, sier Jan I. Haaland, leder for CEMS ved Norges Handelshøyskole (NHH).

CEMS er en global allianse som vil sette en ny standard for lederutdanning.

Haaland sier det er interessant å se hvordan undersøkelsen fremhever lederegenskaper som bidrar til å gi medarbeiderne trygghet i jobbsituasjonen og fremhever egenskaper som vi kjenner godt til i Skandinavia.

– Koronakrisen har tvunget oss til å jobbe og samarbeide på nye måter. Da stilles det også nye krav til ledere og ledelse, sier Jan Haaland.

Undersøkelsen er gjennomført av det internasjonale nettverket CEMS Global Alliance, som består av 34 ledende handelshøyskoler – inkludert NHH.

Den består av en spørreundersøkelse med 1711 personer fra 71 land og kvalitative intervjuer.

Må bygge psykologisk trygghet

Rapporten viser at ledere i større grad må bygge psykologisk trygghet hos ansatte for at de skal trives, mestre oppgaver under press og for å være produktive og innovative.

De må skape en trygg kultur hvor det er rom for å feile.

Psykologisk trygghet handler om at man føler seg fri til å dele sine ideer, bekymringer og spørsmål. Begrepet er mye brukt innen forskning på team- og ledelse, samt av bedrifter og organisasjoner verden over som ønsker mer effektive team.

– Mer enn noen gang trenger vi ledere som tillater feilbarlighet og gjør seg tilgjengelig, sier Bård Fyhn.

Stipendiat Bård Fyhn ved NHH forsker på hvordan psykologisk trygghet utvikles i team. Han mener psykologisk trygghet er særlig viktig i situasjoner preget av læring og usikkerhet – som det har vært rikelig av under pandemien.

– Trenger ledere som tillater feil

– Å stå i usikre situasjoner og stadig måtte forholde seg til endringer i omgivelsene er krevende for oss. Da trenger vi mer enn noen gang ledere som tillater feilbarlighet og gjør seg tilgjengelig. Team som har hatt fokus på tett samarbeid og hyppig kontakt under pandemien, har opprettholdt sin trygghet i større grad enn andre, sier Fyhn.

Undersøkelsen viser et skifte i hvilke egenskaper som verdsettes hos ledere før koronapandemien og under pandemien.

Strategisk visjon som egenskap har gått ned fra 74 prosent til 68 prosent og resultatorientering fra 58 prosent til 49 prosent.

Empati har gått opp fra 38 prosent til 43 prosent og fleksibilitet fra 13 prosent til 34 prosent.

Rapporten gir tre tips til ledere:

1. Tillatt feil

  • Pandemien har skapt stor usikkerhet. Ansatte står overfor mer press enn noen gang
  • Vær tolerant mot feil og se på det som læring
  • Oppfordre til et entreprenør-tankesett: oppfordre dine ansatte til å eksperimentere, prøve nye tilnærminger og utvikle nye ferdigheter.

2. Skap et trygt arbeidsmiljø

  • Identifiser utfordringene dine ansatte har med hjemmekontor: har de småbarn eller dyr de må passe på?
  • Vær transparent, tilgjengelig, tolerant og vis empati i all din kommunikasjon og forvent det også fra andre.

3. Jobb med deg selv

  • Prioriter selvrefleksjon. Still deg selv kritiske spørsmål: hva er min stil og mine verdier? Hvordan føler mine ansatte seg respektert, satt pris på og at de har tillit?
  • Kontrollstyrer jeg eller gir jeg ansatte rom til å eksperimentere, lære og utvikle seg?
  • Formuler ditt formål som leder og dine mål for organisasjonen. Identifiser styrkene dine og bestem ett eller to områder for forbedring.

Referanse:

Leadership in a Post-Covid-19 World. Rapport fra The Global Alliance in Management Education (CEMS), 2020.

Om rapporten

Undersøkelsen er gjennomført av det internasjonale nettverket CEMS Global Alliance, som består av 34 ledende handelshøyskoler og nærmere 70 internasjonale selskaper.

Den består av en spørreundersøkelse med 1711 personer fra 71 land og kvalitative intervjuer.

Respondentene er tidligere CEMS-studenter og CEMS-samarbeidsbedrifter. De er blant annet fra konsulentbransjen, teknologi og finans.

1425 respondenter fra Europa, 87 respondenter fra Nord-Amerika, 48 respondenter fra Sør-Amerika, 13 fra Afrika, 29 respondenter fra Midtøsten, 93 fra Asia og 16 fra Oseania.

302 respondenter har studert eller bor i Skandinavia. 77 respondenter har studert eller bor i Norge.

Powered by Labrador CMS