Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Trenere har et stort press på seg. En ny trener kommer typisk inn som en erstatning mellom sesonger etter et dårlig sluttresultat, og forventes å skape bedre resultater raskt.

Gjør fotballaget det bedre etter et trenerbytte? Bare flaks.

En ny studie viser hva trenerbytter egentlig har å si for fotballspilleres prestasjoner.

For er det slik at spillere blir bedre om man sparker treneren etter en rekke med tap?

– Nei, sier tallene. Om et lag gjør det bedre etter et trenerbytte, skyldes det ikke at spillerne treneren arvet fra forgjengeren plutselig gjør det bedre, sier Chris Rønningstad.

Han er lederforsker ved Senter for profesjonsstudier på OsloMet og tidligere fotballtrener.

Forskeren fant heller ingen spesielle egenskaper eller karakteristikker ved trenerne som kunne indikere suksess eller forbedre individuelle prestasjoner fra spillerne.

– Vi finner at ledelse bare er én faktor i en eventuell suksess. Det er flere andre faktorer som også spiller inn, som kvaliteten på spillerne de har fra før, hvor godt nye spillere passer med de som allerede er der, pluss flaks, som må antas å være en faktor over en sesong, sier han.

Relasjoner framfor personlige trekk

Ifølge Rønningstad er dette å forvente. For forskning på ledere innen andre områder ser ikke lenger så mye på lederes personlige trekk. Forskerne er mer opptatt av relasjoner mellom leder og ansatte.

I studien ser han på hvordan nye trenere påvirket både individuelle prestasjoner og lagresultater i engelske Premier League mellom 2010 og 2018.

Chris Rønningstad er postdoktor ved Senter for profesjonsstudier på OsloMet.

Innkjøp framfor å utvikle eksisterende spillere

Individuelle spillere kan spille en god kamp med mange gode pasninger og taklinger, høy treffsikkerhet og godt lagspill, uavhengig av sluttresultatet til laget.

Hva skjer så når nye trenere kommer inn i en etablert klubb? Blir spillerne bedre som individer?

Nei, fant forskeren. Men noen trenere klarer å skape bedre sluttresultater, altså flere poeng, ofte ved å kjøpe inn nye spillere.

En mulig forklaring på en slik suksess er at heller enn utvikling av spillerne som var der fra før, så lykkes de gode trenerne bedre med å vite hvem de skal og kan rekruttere. De prioriterer strategiske innkjøp for å få raske resultater, forklarer Rønningstad.

– Dette kan jo sies å være den enkle måten – å sette sammen brikker på nye måter, heller enn å utvikle individuelle ferdigheter hos spillerne de allerede har, sier Rønningstad.

Manglende utvikling er dermed ikke nødvendigvis på grunn av trenernes manglende evner. Det kan være at disse spillerne allerede er på et så høyt nivå at individuell utvikling vil være marginal.

Funnene kan tolkes som at trenere på toppnivå har lite mulighet til å systematisk utvikle spillerne de har i troppen, ettersom den består av utøvere som allerede presterer på et meget høyt nivå.

Dermed blir også trenernes evne til å utvikle talent mindre viktig enn evnen til å rekruttere og sette sammen lag på toppnivå.

Lav jobbsikkerhet

Trenere har et stort press på seg. En ny trener kommer typisk inn som en erstatning mellom sesonger etter et dårlig sluttresultat og forventes å skape bedre resultater raskt.

Styret i klubbene vurderer så hans eller hennes prestasjoner løpende. Har de troen eller ikke? Kriteriene de vurderes etter, er ikke klare.

– Fotballtrenere er nok blant yrkene med lavest jobbsikkerhet. Det er vel ingen andre ansatte som kan få sparken på så kort varsel som dem, men presset er en del av spillet, sier Rønningstad.

Ikke bare toppspillernes og trenerens feil

Trenere har ulike forutsetninger. Laget kan ha hatt en nedadgående trend, eller vært på stigende form. Det kan også være krevende å gå inn som ny leder i en innkjørt organisasjonskultur.

Fotballag er en forholdsvis enkel organisasjon der de felles resultatmålene er tydelige: Å score flest mulige mål og ta flest mulig poeng. Rønningstad forklarer at utfordringene kommer når man skal måle den underliggende prestasjonen.

Går det på lagets samlede prestasjon, på toppspillernes ytelser, eller om de individuelle lagspillerne blir bedre teknisk?

– Å se på disse prestasjonsmålene er nødvendig ettersom antall mål over nitti minutter gir et veldig forenklet bilde på den underliggende prestasjonen. Når vi ser nærmere på disse faktorene, ser bildet mer komplisert ut. Mye tyder på at det ikke bare er toppspillernes eller trenerens feil om det går godt eller dårlig. Forskning på ledelsesrollen må derfor ta inn hele bildet for å forstå helheten, sier fotballforskeren.

Referanse:

Chris Rønningstad: How managers influence individual player performance in English Premiere League soccer. International Journal of Sport Management, 2021 (Lenke til digital publikasjon kommer)

Powered by Labrador CMS