Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

Studenter testet en mobilapp som identifiserer arter i naturen. Den vakte både interesse og gode følelser for læring, viser en studie.
Studenter testet en mobilapp som identifiserer arter i naturen. Den vakte både interesse og gode følelser for læring, viser en studie.

Studenter ble motivert til å lære av en app

Nå vil forskere undersøke hvilken rolle teknologien spiller for å øke motivasjon og læring hos studenter.

Gjennom seks ulike studier har forsker Lucas Matias Jeno og kollegaene hans sett på hvordan teknologi, og spesielt mobilteknologi, påvirker studentenes motivasjon og læring.

– Studentene som fikk bruke en mobilapp som var interaktiv og gav tilbakemeldinger underveis, vakte større interesse og flere positive følelser, sier Jeno.

Det startet med overvektige og umotiverte unge på en idrettsskole i Bergen der Jeno var instruktør.

– Jeg oppdaget at de manglet helt motivasjon for å bevege seg, og det var tydelig at det hadde vært slik for mange av dem i flere år.

Jeno så at noen grep fungerte bedre enn andre. Han måtte finne ut av deres preferanser, for så å gi dem et valg på hvilken aktivitet de skulle holde på med.

– Det var ikke vanskelig å se at når de fikk velge aktivitet ut fra preferanse, ble de mye mer engasjerte i aktivitetene, forteller han.

Lucas Matias Jeno ved Universitetet i Bergen er opptatt av hvordan teknologi kan motivere studenter.
Lucas Matias Jeno ved Universitetet i Bergen er opptatt av hvordan teknologi kan motivere studenter.

Motivert for å bestemme gressarter

Jeno har gjort en studie sammen med blant andre Edward Deci, en av grunnleggerne av selvbestemmelsesteorien eller Self-determination theory (SDT) innen psykologi.

Denne teorien sier at meningsfulle valg er avgjørende for motivasjon.

Kan mobilapplikasjonen ArtsApp spille en rolle i motivasjon og læring? Forskerne lot studenter bruke denne appen som kan identifisere arter i naturen, som planter, dyr eller en sopp.

Den er spesialdesignet for studenter som skal lære seg å identifisere ulike arter innen biologi. Appen er også utviklet etter selvbestemmelsesteorien

– Tradisjonelt har studentene brukt et bokverk som de opplevde som vanskelig og umotiverende. Spesielt har identifiseringen av den gressliknende arten starr vært vanskelig å identifisere for studentene, forteller han.

Selvbestemmelsesteorien (SDT)

  • Sentral teori innen psykologi som handler om at å gi valg i en læringssituasjon øker motivasjonen.
  • Skiller mellom en kontrollert (ytre) motivasjon og en autonom (indre) motivasjon som inkluderer selvbestemmelse.
  • Indre motivasjon oppstår når tre grunnleggende menneskelige behov oppfylles: behovet for selvbestemmelse, kompetanse og tilhørighet.
  • Utviklet av de amerikanske psykologene Edward Deci og Richard Ryan.

Appen gir raske tilbakemeldinger

Forskerne målte sinnsstemning før og etter øvelsen med ArtsApp. Ved start hadde begge gruppene samme nivå for positive og negative følelser.

Til forskjell fra en vanlig lærebok, er ArtsApp mer dynamisk. Den lar studentene velge trekk de skal identifisere. De ser flere og bedre bilder. De får også tilbakemeldinger underveis.

– Vi så at de studentene som fikk identifisere gressarter ved hjelp av Artsapp, ikke hadde samme fall i motivasjon som de som kun fikk bruke læreboken.

Studien viser at grad av selvstendighet ved valg, koplet med kompetanse, gir bedre motivasjon for en øvelse som i utgangspunktet kan virke kjedelig.

Riktig design påvirker læring

– Teknologiens rolle i motivasjon og læring har interessert meg sterkt. Vi har sett på undervisers rolle og metode i tillegg til de psykologiske prosessene hos studentene, sier forskeren.

Jeno har gjennom flere studier fokusert spesielt på mobilappen ArtsApp og dens effekt på studentenes motivasjon for å identifisere arter, samt studentenes prestasjoner på identifisering av artene.

Funnene er tydelige: Studentene som tar i bruk teknologien, rapporterer om høyere grad av motivasjon, mestring og læring.

Studiene viser også at studentene får økt psykisk velvære.

Motivasjon og akademisk suksess

Jeno har også sett på hvilke faktorer som bidrar til å øke studentenes akademiske suksess. Undersøkelsene handler også om læring, frafall og psykisk helse.

– Studentene har størst grad av akademisk suksess i de tilfeller der de opplever støtte fra undervisere, mestring og tilhørighet, sier han.

Når motivasjonen til studentene er selvbestemt, altså ikke kontrollert, så opplever de dypere læring og økt følelse av mestring. Når studentenes mål for å studere er basert på indre mål fremfor ytre, får de bedre resultater og høyere trivsel.

– Vi ser at studentene rapporterer bedre psykisk helse og mer engasjement. De får også bedre akademiske prestasjoner, sier Lucas Matias Jeno.

Forsker på språk, teknologi og læring

  • Sammen med en stor gruppe internasjonale forskere vil Jeno nå se nærmere på hvordan WhatsApp kan ha en positiv innvirkning på opplæring i fremmedspråk.
  • Kan mobilapper være en støtte i fremmedspråkopplæring og redusere angsten mange føler når de skal lære et nytt språk?

Mobilappen ArtsApp

  • ArtsApp ble utviklet i 2014 av tidligere student Kjetil Fossheim og senere videreutviklet av Senter for Fremragende Utdanning i Biologi, UiB (bioCEED)
  • Appen gjør det mulig å identifisere arter i norsk fauna.
  • Gressartene starr, løpebiller, pigghuder, fiskefamilier, bregner og arter i fjæra, er blant de som kan identifiseres.
Powered by Labrador CMS